farma. pytania rozme, studia, 4 rok, farmakologia, pytania

Pobierz dokument
farma.pytania.rozme.studia.4.rok.farmakologia.doc
Rozmiar 82 KB

Pytania z farmy z zaliczenie z zeszlego roku

1.Dawkowanie fluoksetyny â†' 20 mg p.o
2.Infusum to â†' napar
3.Jakiego antybiotyku nie podasz przy uczuleniu na penicyliny, bo nie zostanie zachowany ten sam zakres działania â†' monobaktamy
4.Jaki antybiotyk na pseudomonas â†' piperacylina
5.Jaka choroba uzasadnia podanie dziecku fluorochinolonów â†' mukowiscydoza
6.Działania niepożądane fluorochinolonów â†' uszkodzenie chrząstki
7.Działanie niepożądane kwasu nalidyksowego â†' neurotoksyczność
8.Jaki lek podasz przy uczuleniu na penicylinę â†' makrolidy
9.Jaki makrolid nie hamuje cytochromu P450 â†' azytromycyna
10.Jak bardzo toksyczne działanie ma połączenie aminoglikozydów z furosemidem
11.Mechanizm działania tetracyklin â†' blokowanie 30 S
12.Przeciwwskazania do stosowania sulfonamidów
13.Przy podawaniu jakiego leku przeciwgrzybiczego trzeba monitorować czynność wątroby â†' ketokonazol
14.Zaznacz prawidłowe o nystatynie â†' miejscowo, na grzybicę przewodu pokarmowego
15.Jaki lek przeciwgrużliczy działa na prątki wewnątrz i poza makrofagami â†' izoniazyd
16.Jaki lek hamuje syntezę kwasu mikolowego â†' izoniazyd
17.Zaznacz fałszywe â†' ze kapreomycyna nie uszkadza nerek ani narządu słuchu
18.Lek na HSV â†' acyklovir
19.Ilu procentowy roztwór H2O2 do płukania jamy ustnej â†'
20.Jaki pierwiastek jest odpowiedzialny za działanie płynu Lugola â†' jod
21.3% roztwór jodu to â†'
22. Po ukąszeniu stosujemy â†' benzokainę
23.Adrenalina powoduje przy znieczulaniu -> obkurczenie naczyń, zmniejszenie krwawienia
24.Że NLPZ nie można bez obaw stosować przy operacjach chirurgicznych
25.Baclofen stosujemy przy â†' przykurcze
26.Fenoterol stosujemy przy â†' zapobieganiu skurczom porodowym
27.Nie podawać propranololu w â†' astmie
28.Lek, który nie obniża ciśnienia â†' metoprolol
29.Lek, który obniża ciśnienie â†' propranolol
30.Nie stosujemy cholinomimetyków w â†' bradyarytmii
31.Tropikamid w stosunku do Ach â†' na krócej znosi akomodację i na krócej rozszerza źrenicę
32. Celekoksyb działa na â†' COX -2
33. Do jakiego działania potrzeba najmniejszej dawki NLPZ â†' antyagregacyjne
34. Wszystkie NLPZ â†' uszkadzają wątrobę i są neurotoksyczne
35. Naloxon â†' że odtrutka na morfinę
36. Że morfina podnosi ciśnienie, nie je obniża
37.Buspiron â†' działa dopiero po 14 dniach
38. Jaki lek powoduje przerost dziąseł â†' fenytoina
39.Lek przeciwdrgawkowy, analog GABA â†' gabapentyna
40.Do czego służy karbidopa â†' hamuje dekarboksylazę DOPA
41.Dlaczego nie podajemy inhibitorów MAO z SSRI â†' zespół serotoninergiczny
42. Że neuroleptyki nie znoszą drgawek, tylko je nasilają
43. Czym skutkuje nadwrażliwość receptorów dopaminergicznych â†' dyskinezy późne
44.Klozapina powoduje â†' agranulocytoza
45. Który neuroleptyk ma działanie przeciwdepresyjne â†' lewopromazyna??
46.Pacjentom z zaburzeniami rytmu serca, jaskrą i przerostem gruczołu krokowego nie podawać â†' TLPD
47.Fluoksetyna należy do â†' SSRI
48. Zasadowy mocz ułatwia wydaleanie â†' słabych kwasów??

 1. jakiego leku nie podasz choremu na astmę - propranolol
  14) który hamuje wybiórczo COX - celekoksyb
  15) coś o klozapinie (dobrze mówię?) - dla mnie dwa identyczne pytania - że powoduje agranulocytozę [jedyna wspólna odpowiedź obu, ale nie wiem, czy to dobrze] :))

 2. 1) jaka substancja może zostać wydalona z słabo zasadowym moczem? (słaby kwas, silny kwas, słaba zasada, czy silna zasada)
  2) Zależność dawki od pożądanego działania NLPZu
  3) co to jest „infusum”
  4) kiedy dziecku można podać fluorochinolony (zakażenie układu moczowego, dziecko z padaczką, dziecko z mukowiscydozą)
  5) co możemy zastosować w zatruciu opioidami?
  6) co to jest karbidopa
  7) dawkowanie fluoksentyny
  8) różnica między atropiną, a tropicamidem (czas porażenia akomodacji, rozszerzenia źrenicy)
  9) co najlepiej działa na szybko dzielące się prątki
  10) co działa na prątki, G(+) i G(-)
  11) dużo pytań z ośrodka – może ktoś pamięta coś konkretnego?
  12) dały o sobie znać antybiotyki, ale więcej pytań nie pamiętam

tez zaliczenie, in. termin

Depresja i opioidy, katedra wiedziała na co postawić pisząc pytania dla studentów medycyny hehe...
1.Klasyfikacje przeciwdepresyjnych- nie pasowała odp.Chlorpromazyna(neuroleptyk)
2.Dawkowanie Fluoksetyny
3.Kilka pyt. o imipraminę
4.Generalnie porównanie TLPD z SSRI i inhibitorami MAO- dlaczego jedne są gorsze, dlaczego sie stosuje jedne a nie drugie w jakimś przypadku- konkretnie już nie pamiętam, ale depreche trza umieć:DDD
5.Coś o nasenne działanie diazepamu- podchwytliwe bo nasennie sie go nie stosuje:)
6.Jakie jest działanie neuroleptyków- chyba uspakajające, przeciw pobudzeniu i lękowi(była jeszcze odp.przeciwpsychotycznie)
7.Co stosuje się w leczeniu uzależnienia heroiną-metadon
8.dawka petydyny
9.był ciąg loperamid-morfina-petydyna i jakie działanie zgodie z ta kolejnościa(odp.były chyba maleje przeciwbólowe,rośnie zapierające, maleje depresyjne na ukł oddech. idt.)
10.Błędna odp. w działaniu przeciwbólowm chyba- loperamid
11.Na jakie działanie opioidów nie rozwija sie tolerancja- na zaparcia
12.Karbamazepina leczy się- ch-bę afektywną dwubiegunową
13.Suksametonium- wybrać prawidłową odp.o działania (tylko na receptory M, drżenia włókienkowe, odwracalne lub wszystkie ww.-nie wiem co dobre)
14.Jak działa klonidyna- hamująco na neurony adrenergiczne w Oun, stymulacja rec.a2
15.Działanie efedryny
16.Jaki adrenomimetyk jest najmniej selektywny- orciprenalina
17.Kiedy stosujemy cholonomimetyki bezpośrednie- jaskra i pooperacyjna atonia jelit i pęch. moczowego
18.Czym się różni fizostygmina od neostygminy, ale już dobrze nie pamiętam
19.Kilka pytań o działanie cholinomimetyków lub cholinolityków np. na mięśnie, ukł. krwionośny, jaskre ale też już nie pamietam szczegółów
20.Stosowanie lidokainy
21.Węglan litu - pytanie o wchłanianie
22.Który z leków zastosujemy w hemofilii- paracetamol(reszta była salicylany)
23.Co zastosujemy na świąd u dziecka-hydroksyzynę
24.Coś o neuroleptyki że nie wolno w ch-bie Parkinsona
25.Dawka i postać jakiegoś B-agonisty (Fenoterolu?) w zapobieganiu przedwczesnemu porodowi
26.Co powoduje blokada recept. a-1 adrenergicznego
27.Jak zmniejszyć nefrotoksyczność aminoglikozydów
28.Przciwwskazania do stosowania lewodopy(jaskra, psychoza, krwawienia z przewodu pokarmowego,czerniak)

NLPZ - do jakiego działania największą dawkę trzeba użyć (p-bólowe, p-zapalne, p-krzepliwe, p-bólowe, do każdego taka sama)
- o leczenie uzależnienia opioidami - z testu od Szulca
- z farmakologii ogólnej - kilka pytań - to też te powtarzające się w zeszłych latach głównie (ale trochę pozmieniane - np. o efekcie pierwszego przejścia z zeszłych lat - ale zmieniony dla podpuchy podpunkt, że występuje przy podaniu doodbytniczym, a nie jak w innych wersjach doustnym - choć to i tak chyba poprawna odp. bo dopływy ż. wrotnej tam sięgają)
- co zastosujesz u pacjenta z (chyba) hemofilią przy bólu zęba (paracetamol?)
- definicja neuroleptyków

1 symptomy zatrucia wilczą jagodą
2 DFP- nieodwracalnie hamuje acetylocholin esterazę
3 lek stosowany w teście na miastemie gravis
4 leki alfa 1 adrenergiczne- skurcz wszystkich naczyń krwionosnych poza naczyniami wieńcowymi
5 rozkurcz macicy ciężarnej - fenoterol
6 leki upośledzające zdolność magazynowania i uwalniania NA w ziarnistościach presynaptycznych
7 ból ślinianek przyusznych wywołuje guanetydyna
8 leki adrenolityczne- dlaczego wywołują tachykardię
9 nie ma takiego leku, który blokuje receptory beta 2 selektywnie- niepotrzebny
10 propranolol- wplyw na naczynia obwodowe- efekt uboczny
11 timolol- jaskra
12 paracetamol, kwas acetylosalicylowy, metamizol- jak rozkłada się ich działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe- które największe, które najmniejsze
13 zespół Reye`a jako powikłanie NLPZ
14 aktywne metabolity sulfasalazyny
15 proleki
Te pytania były nam podawane jako pytania na egzamin, ale mogą się pojawić na teście, więc lepiej je znać...
Jeszcze mam kilka pytań, ale muszę uporządkować moje wykłady po tym jak je pożyczyłem do skserowania.

Od dr Szulca

1. Który lek hamuje tylko COX-2?
2. Który lek stosujemy w leczeniu uzależnień?
3. Mamy 4 ml 2% roztworu lidokainy. Ile lidokainy jest w 1ml?
4. Co się dzieje, jak zahamujemy receptory alfa1?
5. Do czego stosujemy pirydostygminę?

1.przeciwskazania do stosowania zdaje sie epinefryny ( astma,cos z tarczyca,stan hippogligemii.. )
2. objawy zatrucia saicylanami
3.cos o srodkach miejscowo znieczulajacych - odp ze chyba wszystkie
4. glowne dzialania niepozadane plastrow z fentanylem
5. wydzielanie jakiego hormonu pobudza morfina

1 w jaki sposób działają NLPZ
2 jaka jest najmniejsza dawka morfiny przy której występi (jakieś dział.
niepożadane)
3 lek podawany podczas porodu - petydyna
4 jak długo po podaniu działa morfina? - nie jestem pewna ale dałam
5-6godz
5 połaczenie leków uspokajających i znieczulajacych ogólnie - dział.
niepożadane - martwica dystalnych części konczyn
6 mech dziaania Atropiny - zwoje autonomiczne
7 leki wpływajace na relaksacje m. gladkich
8 jakie działanie nie jest charakterystyczne dla opioidów


Pobierz dokument
farma.pytania.rozme.studia.4.rok.farmakologia.doc
Rozmiar 82 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
farma spr2, studia, 4 rok, farmakologia, pytania
farma pytania egzam (2), studia, 4 rok, farmakologia, pytania
farma, studia, 4 rok, farmakologia, pytania
Farma17[1][1][1][1].06, studia, 4 rok, farmakologia, pytania
1351, studia, 4 rok, farmakologia, pytania
595, studia, 4 rok, farmakologia, pytania
14.11.28-RZS, studia, 4 rok, farmakologia, materiały, W07-RZS
15.02.06-Anemia-materiały do wykładu, studia, 4 rok, farmakologia, materiały, C21W15-niedokrwistosci
farma egz odp, Weterynaria rok 3, Farmakologia
Farma z zeszłego roku, II rok, Farmakologia
farma egz 2012, Weterynaria rok 3, Farmakologia
Wydalanie leków FARMA, SZKOŁA -stare, SZKOŁA 1 rok, FARMAKOLOGIA
Przedtermin farma - pyta, WROCŁAW, III ROK, Farmakologia
Gobol Farma - Antybiotyki - spis, III rok, Farmakologia(1)
przewodnik-4r-14-15-300914, studia, 4 rok, farmakologia
14.11.14-NS-materiały do wykładu, studia, 4 rok, farmakologia, materiały, C09W5-niewydolnosc serca

więcej podobnych podstron