spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria

Pobierz dokument
spr.10.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 64 KB

Krzysztof OPAŁACZ 11.04.2001

Temat sprawozdania 10: „Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych
metodą pomiaru częstotliwości dudnienia.”

Zagadnienia do samodzielnego opracowania

  1. Fale mechaniczne- równanie fali, rodzaje fal.

  2. Superpozycja fal- dudnienia.

a) Fale mechaniczne

Z ruchem falowym spotykamy się niemal we wszystkich działach fizyki. Mamy fale mechaniczne , fale elektromagnetyczne , a nawet fale materii. Fale mechaniczne czyli zjawiska ruchu falowego w ośrodkach sprężystych są najłatwiej dostrzegalne . Wytrącanie zespołu cząsteczek takiego ośrodka z położenia równowagi powoduje ich drganie wokół tego położenia, przy czym dzięki właściwościom sprężystym ośrodka, zaburzenie przenosi się z jednej jego warstwy na następną , wprawiając ją w ruch drgający o określonej częstotliwości . przykładem fali mechanicznej jest fala rozchodząca się kołowo na powierzchni wody po wrzuceniu kamienia.

b) Rodzaje fal:

W zależności od kierunku drgań cząsteczek ośrodka w stosunku do kierunku rozchodzenia się fali rozróżnia się fale podłużne i poprzeczne. Fala poprzeczna występuje wtedy gdy cząsteczki ośrodka sprężystego drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natomiast fala podłużna występuje wtedy gdy cząsteczki ośrodka drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali. Odległość między dwiema najbliższymi cząsteczkami ośrodka drgającego mającymi jednakowe fazy nazywamy długością fali  .

Falę określamy następującymi równaniami:

0x01 graphic

c) Superpozycja fal:

Jeżeli przez ośrodek sprężysty przechodzi równocześnie kilka fal rozchodzących się z różnych źródeł drgań, to każda cząsteczka ośrodka uczestniczy w kilku nakładających się wzajemnie ruchach drgających. Zasada superpozycji mówi nam , że wychylenie jakiego doznaje każda cząsteczka ośrodka jest sumą wektorową wychyleń , jakich doznałaby przy rozchodzeniu się każdej fali z osobna .

Drgania cząsteczki mogą się osłabiać lub wzmacniać , w zależności od tego czy są wynikiem nakładania się fal o fazach zgodnych , czy też przeciwnych. Zjawisko to nosi nazwę interferencji fal.

d) Fale stojące:

Szczególnym przypadkiem interferencji jest powstawanie fali stojącej będącej wynikiem nakładania się dwóch fal o jednakowych amplitudach , częstotliwościach i prędkościach rozchodzących się w ośrodku sprężystym w przeciwnych kierunkach.

e) Dwa ciągi fal o równych amplitudach lecz nieco różnych częstotliwościach rozchodzące się w tym sam ośrodku dając dudnienia. Wyraźne zaburzenie powodowane przez jedną falę w dowolnym punkcie ośrodka opisuje równanie:

y1=y1max sin(1t-kx+ϕ1)

y2=y2maxsin(2t-kx+ϕ2)

Wykonanie ćwiczenia

1. Ustawić widełki stroikowe w ten sposób , by pudła rezonansowe były skierowane otworami ku sobie .

2. Nałożyć pierścień i ustawić go w położeniu wskazanym przez prowadzącego zajęcia . Częstotliwość drgań widełek z pierścieniem przyjąć f2 Uderzając młoteczkiem w obie pary widełek wywołać dudnienie.

3. Zmierzyć czas t1 dziesięciu kolejnych wzmocnień dźwięku. Pomiary powtórzyć 10 razy . Obliczyć czas dudnienia Td1 .

4. Obliczyć częstotliwość drgań widełek stroikowych z pierścieniem .

Tabela pomiarowa:

Lp.

f2

y

t1

t2

Td1

Td2

fd1

fd2

f1/1 ± f1/1

f1/2 ± f1/2

f1 ± f1

[Hz]

[s]

[s]

[s]

[s]

[Hz]

[Hz]

[Hz]

[Hz]

[Hz]

1

435

Pozycja 1

Pozycja 2

8,63

6,67

0,863

0,667

1,159

1,499

433,841 ± 0,054

433,501 ± 0,090

433,671 ± 0,072

2

435

8,98

6,84

0,898

0,684

1,114

1,462

433,886 ± 0,050

433,538 ± 0,085

433,712 ± 0,068

3

435

8,50

7,20

0,850

0,720

1,176

1,389

433,824 ± 0,055

433,611 ± 0,077

433,717 ± 0,066

4

435

8,90

6,80

0,890

0,680

1,124

1,471

433,876 ± 0,050

433,529 ± 0,087

433,703 ± 0,069

5

435

8,87

6,68

0,887

0,668

1,127

1,497

433,873 ± 0,051

433,503 ± 0,090

433,688 ± 0,070

6

435

8,10

6,65

0,810

0,665

1,235

1,504

433,765 ± 0,061

433,496 ± 0,090

433,631 ± 0,076

7

435

9,60

6,92

0,960

0,692

1,042

1,445

433,958 ± 0,043

433,555 ± 0,084

433,757 ± 0,063

8

435

8,06

6,74

0,806

0,674

1,241

1,484

433,759 ± 0,062

433,516 ± 0,088

433,638 ± 0,075

9

435

8,89

6,68

0,889

0,668

1,125

1,497

433,875 ± 0,051

433,503 ± 0,090

433,689 ± 0,070

10

435

7,60

6,85

0,760

0,685

1,316

1,460

433,684 ± 0,069

433,540 ± 0,085

433,612 ± 0,077

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczenia dla pierwszego wiersza:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
spr.10.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 64 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1

więcej podobnych podstron