SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1, KONSPEKTY, ĆWICZENIA

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.nr.1.doc
Rozmiar 56 KB

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DATA: 28.09.2007

KLASA:Id

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna z wyznaczonym boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej

LICZBA ĆWICZĄCYCH:

ZASTOSOWANE PRZYBORY I PRZYRZĄDY:szarfy w dwóch kolorach,

2 piłki siatkowe, woreczki

Temat lekcji: Lekcja wychowania fizycznego z grą drużynową

„w cztery ognie” jako głównym zadaniem dydaktycznym.

Zadania szczegółowe:

WIADOMOŚCI: uczeń będzie znał zasady gry „w cztery ognie”, będzie znał gry doskonalące rzuty do celu

UMIEJĘTNOŚCI: uczeń będzie umiałprzeprowadzić i zorganizować zabawę „Myśliwi i kaczki”

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: kształtowanie szybkości reakcji, zwinności, celności

AKCENT WYCHOWAWCZY: współpraca w grupie, z nauczycielem, wyzwolenie inicjatywy do działań

ZASTOSOWANE METODY: zabawowo - klasyczna, zadaniowa - ścisła,

ZASTOSOWANE FORMY: rząd, rozsypka, koło, zespołowa, współzawodnictwo

LP.

NAZWA PUNKTU TOKU LEKCJI

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

CZAS W MIN

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

1.

Czynności organizacyjno - porządkowe

- zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecnościi gotowości do zajęć, podanie tematu lekcji

3'

- ustawienie w dwuszeregu

- podział grupy na drużyny

- rozdanie szarf

2.

Zabawa lub gra o charakterze ożywiającym

RYBAK

Jedna wyznaczona osoba jest berkiem”rybakiem”, który goni pozostałych. Osoba dotknięta przez berka łapie się z nim za ręce i razem łowią w sieć kolejne „rybki”. Za każdym razem przybywa rybek i sieć się powiększa.

3'

- ćwiczący ustawieni w rozsypce

- wygrywa ta osoba która najdłużej pozostała niezłowiona przez „sieć”

3.

Ćwiczenia gimnastyczne wolne (bez użycia przyżadów ale ewentualniez przyborem) RR, NN, T we wszystkich płaszczyznach, ćwiczenia równoważnewolne, podpory, ćwiczenia mm. brzucha, podskoki.

1. Pw. Siad prosty

Ruch. Skłony T w przód z pogłębieniem

2. Pw. Siad prosty rozkroczny

Ruch. Skłony T z pogłębieniem do PN i z pogłębieniem do LN

3. Pw. Klęk podparty

Ruch. Wymachy prostą PN i LN w tył

4. Ćwiczenia pajacka

4*

6*

6*

4*

- ćwiczenia powinny być wykonywane płynnymi ruchami i obszernymi

- prowadzący obserwuje klasę

4.

Zabawa lub gra ewentualnie ćwiczenia doskonalące elementy ruchowe tej grydrużynowejlub mini gry sportowej, która jest głownym zadaniem dydaktycznym lekcji

MYŚLIWI I KACZKI

Uczestnicy znajdujący się na obwodzie koła starają się celnymi rzutami zbić tych, którzy są w środku. Ci mogą uciekać przed piłką, podskakiwać, wykonywać wszelkie uniki, lecz nie mogą piłki chwytać, a także wyjść z koła. Skuci czyli uderzeni piłką idą na obwód koła i dołączają do pozostałych atakujących. Po wybiciu uciekających grupy zmieniają się między sobą rolami. W czasie gry skuwający nie mogą przekraczać narysowanej linii koła.

PIŁKA W TUNELU

Pierwszy z każdego rzędu uderza w leżącą przed nim w piłkę tak aby toczyła się przez tunel powstały z NN wszystkich graczy stojących w rzędzie. Toczącą się piłkę uczestnicy popychają rękami, kolejne osoby z rzędu przyśpieszają jej dojście do ostatniego gracza. Ten biegnie z piłką na czoło, staje w rozkroku i jak najszybciej wtacza piłkę ponownie w tunel. W ten sposób piłka odbywa wielokrotną drogę w tunelu aż dojdzie do gracza, który rozpoczął wyścig a obecnie znalazł się na końcu rzędu. Wówczas podnosi o piłkę do góry wołając „gotów” i rząd staje w pozycji na baczność. Wygrywa rząd, którego piłka szybciej odbędzie swoją drogę.

10'

- na sali rysujemy duże koło, które stanowi ograniczenie

- jeden zespół stoi na obwodzie koła, a drugi w środku koła

- rzuty powinny być wykonywane poniżej pasa

- piłka odbita od ziemi jest nieważns

- ustawienie w dwóch rzędach

- gracze stoją w szerokim rozkroku dokładnie siebie kryjąc, jeden od drugiego powinien być na szerokości RR

- rozkrok jednakowy, dokładne krycie

- prowadzący wyznacza dwóch sedziów, którzy czuwają na przebiegiem gry i liczą błędy

5.

Gra drużynowa, mini gra sportowa początkowo w formie uproszczonej a w następnych lekcjachjako gra szkolna i właściwa

W CZTERY OGNIE

Po rozlosowaniu prawa rozpoczęcia gry, zagrywający danej drużyny stojąc poza linią końcową podaje piłkę do swych graczy będących w polu. Ci zaczynają kuć swych przeciwników, którzy unikają trafień stosując chwyty piłki i uniki, podskoki, odskoki lub starają się złapać piłkę oburącz. Jeżeli im się to uda to zaczynają kuć przeciwników.

Zasady gry:

Kuć wolno tylko z powietrza ; piłka odbita przy kuciu jednego gracza nie kuje drugiego; piłka schwytana przez grugiego gracza uwalnie od skucia pierwszego gracza; gracz który schwycił piłkę z powietrza nie jest uważany za skutego; piłkę rzuca ten ten gracz, który ją schwytał; piłkę można trzymać tylko 3 sek; gracz, który bez piłki przekroczy linię uważany jest za skutego

15'

- boisko do piłki siatkowej

- celowanie w graczy odbywa się z 4 stron

- każde skucie liczy się jako jeden punkt

- skuty gracz idzie na miejsce gracza zagrywającego tzn. I na miejsce II, II na miejsce III, a III zaś zagrywający wchodzi na boisko, gdzie włącza się do gry własnego zespołu;

- ustawienie

6.

Cwiczenia korektywne głównie wyprostne w górnej części T oraz przeciw płaskostopiu

1. Pw. Siad ugięty, ręce oparte na podłodze z tyłu

Ruch. Wznos bioder do linii łączącej barki i kolana

2. Pw. Siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu

Ruch. Wznos bioder do podporu tyłem z równoczesnym wymachem nogi w górę

3. Pw. Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze, stopy zgięte podeszwowo, palce stóp oparte na woreczkach, pięty uniesione do góry

Ruch.. prostowanie i uginanie NN z wysuwaniem woreczka w przód i w tył

4'

- klatka uwypuklona

- łopatki ściągnięte

- głowa w przedłużeniu T

- klatka uwupuklona

- łopatki ściągnięte

- głowa w przedłużeniu T

- pięty uniesione nad podłogę

7.

Zabawa o charakterze uspokajającym

DRYGENT

Wyznaczona przez prowaczącego osoba inicjuje pierwszy ruch, który cała grupa powtarza. Zadaniem osoby wyproszonej z koła jest wskazanie inicjatora ruchu.

3'

- wybrana i wyproszona osoba z koła odwraca się tyłe do całej grupy

8.

Czynności porządkowo - wychowawcze

Uporządkowanie miejsca zajęć, zbiórka, zebranie szarf, omówienie lekcji

2'

- ustawienie w dwuszeregu

- pożegnanie i wymarsz z sali do szatni

BIBLIOGRAFIA:

  1. Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski „Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”

  2. Roman Trześniowski „Gry i zabawy ruchowe”

  3. Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”

5


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.nr.1.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (luty), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 2(październik), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
krolps, Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego nr 1
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Konspekt lekcji wychowania fizycznego1, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Konspekt lekcji wychowania fizycznego2, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne

więcej podobnych podstron