pp27, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka

Pobierz dokument
pp27.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 51 KB

Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych

Temat ćwiczenia:

Charakterystyka prądowo- napięciowa złącza p-n.

Wykonujący ćwiczenie:

Nr ćwiczenia:

2

Data wyk. ćwicz.

Ocena

Wykonujący sprawozdanie:

Badanym elementem była dioda germanowa DZG-4 o prądzie maksymalnym IM=0.9A.

Diodę badaliśmy w trzech przedziałach prądu:

Układ pomiarowy I: I ≤ 0.5 IM

0x08 graphic

Układ pomiarowy II: 1 μA ≤ I ≤10 mA

0x08 graphic

0x08 graphic
Układ pomiarowy III: I ≤ 1 μA

Z otrzymanego wykresu liczymy:

Przy czym U1=0.15V, U2=0.3V, I1=1mA, I2=20mA.

Wzór ten uzyskaliśmy wychodząc z wzoru Shokley'a i biorąc z liniowej części charakterystyki dwa punkty o współrzędnych odpowiednio: (U1 ,I1) (U2 ,I2). Dodatkowo we wzorze Shokley'a uproszczona została jedynka, której wpływ w porównaniu z drugim członem jest pomijalnie mały. 0x01 graphic
0x01 graphic
Po odpowiednich przekształceniach dochodzi się do w/w wzoru.

Prąd nasycenia odczytany z wykresu: I's ≈ 50 [μA]

Wnioski.

Na początku chciałem zaznaczyć, iż wszelkie uzyskane wyniki są tylko przybliżone, ponieważ wartości były odczytywane z wykresu, który ma charakter czysto poglądowy.

Ponieważ przy polaryzacji w kierunku przewodzenia diody małymi napięciami płyną przez nią bardzo małe prądy, dlatego do pomiarów spadku napięcia używaliśmy woltomierza cyfrowego o bardzo dużej rezystancji wewnętrznej. Dzięki temu mogliśmy przyjąć, że cały prąd płynie tylko przez diodę.

Wyznaczona charakterystyka prądowo-napięciowa przedstawiona została na wykresie.

Ma ona kształt zbliżony do tego jakiego oczekiwaliśmy i jedynie niektóre punkty pomiarowe nieznacznie odbiegają od wykresu. Sądzę, że spowodowane to było niedoskonałością pomiaru (np. niedokładnością przyrządów). Jednakże nie ma to dużego wpływu na ostateczny kształt charakterystyki. W swym górnym przebiegu charakterystyka wyraźnie odchyla się, co jest spowodowane wpływem rezystancji szeregowej , natomiast w środku jest wyraźnie liniowa. Zakrzywienie na dole spowodowane jest wpływem jedynki we wzorze Shockley'a.

Ponieważ na wykresie logarytmiczna podziałka natężenia prądu rozpoczyna się od wartości 10[μA] więc niemożliwe było uwzględnienie na charakterystyce niektórych wyników pomiarów z układu III. Dlatego też po przeskalowaniu, na wykresie obok narysowaliśmy ciąg dalszy charakterystyki dla prądów mniejszych

niż 10[μA].

Obliczony przez nas zastępczy prąd nasycenia I's (prąd uwzględniający prądy nasycenia i rekombinacji) jest identyczny z wyznaczonym z wykresu.

Z obliczeń wynika, że współczynnik doskonałości dla tej diody wynosi 1,935. Jest to zgodne z założeniami teoretycznymi (n powinno zawierać się między 1 a 2).


Pobierz dokument
pp27.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.semestr.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron