Rachunek sumienia dla narzeczonyc1, religia(1)

Pobierz dokument
rachunek.sumienia.dla.narzeczonyc1.religia.1.doc
Rozmiar 44 KB

Rachunek sumienia dla narzeczonych

A

A

 

Będziesz z miłował pana Boga Twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkich myśli twojej". To jest największe i pierwsze przykazanie.

 • grzechem jest traktować Boga i religie jako sprawy małoważne w życiu,

 • grzechem jest nie liczyć się z Bogiem z swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach, ocenach, stylu życia -układając życie bez Boga a nawet przeciw Bogu, nie wnikając w Jego plany,

 • grzechem jest przynależność do ateistycznych organizacji, stowarzyszeń.. Branie czynnego udziału w zwalczaniu wiary,

 • grzechem jest nieodpowiednie zachowanie się w kościele, profanowanie miejsc świętych, rzeczy poświeconych, znieważanie Najświętszego Sakramentu,

 • grzechem jest niedbale się modlić, wykonywać niekonieczne prace w niedziele. Modlitwa ma być codzienną rozmową z Bogiem,

 • grzechem jest zapierać się wiary w Boga słowem, pismem czynem,

 • grzechem jest nie troszczyć się o pogłębienie wiary przez udział w nabożeństwach, czytanie Pisma św., książek, prasy katolickiej...

 • grzechem jest nie pomagać innym w znalezieniu Boga,

 • grzechem jest wpadać w rozpacz, wątpić w Miłosierdzie Boże,

 • grzechem jest nie troszczyć się o pogłębienie wiary mojej, narzeczonej/go,

 • grzechem jest nie rozmawiać z narzeczoną na temat praktyk religijnych, zwłaszcza wychowania religijnego przyszłych dzieci.

Przykazanie II "nie będziesz brał Imienia P.B. twego nadaremnie"

 • grzechem jest bluźnić przeciw Bogu lub świętym,

 • grzechem jest przyjmować po świętokradzku sakramenty,

 • grzechem przysięgać fałszywie,

 • grzechem jest używać przekleństw( w gniewie, z przyzwyczajenia, w żartach),

 • grzechem jest wymawiać święte imię Boga i świętych bezmyślnie, bez szacunku.

Przykazanie III „ pamiętaj abyś dzień święty święcił"

 • grzechem jest brak uczestnictwa we mszy św. w niedziele i świętą nakazane z własnej winy,

 • grzechem jest spóźnianie się na msze św.

Przykazanie IV "czcij ojca swego i matkę swoją"

 • grzechem jest zadawać krzywdę rodzicom słowem lub czynem,

 • grzechem jest nie modlić się za rodziców, nie opiekować się rodzicami na starość lub w czasie choroby,

 • grzechem jest brak szacunku do rodziców własnych i rodziców narzeczonej/go,

 • grzechem jest wstydzić się swoich rodziców, zaniedbywać, nie odwiedzać,

 • jaki jest mój stosunek do przełożonych, podwładnych, nauczycieli?

 • grzechem jest nie szukać okazji by ludziom pomagać.

Przykazanie V „nie zabijaj"

 • grzechem jest niszczyć swoje życie i zdrowie przez nałogi, nadmierny wysiłek, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, naruszanie przepisów drogowych, alkohol, narkomanie, rozwiązłość,

 • grzechem jest niszczenie więzów łączących mnie z innymi przez plotki, kłótnie, zniewagi,

 • grzechem jest żywić do kogoś nienawiść,

 • grzechem jest nie stawać w obronie życia poczętych dzieci zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła,

 • grzechem jest aborcja, eutanazja oraz namawianie do takich czynów,

 • grzechem jest nieznajomość i odrzucanie etycznej regulacji poczęć,

 • grzechem jest stosowanie metod i środków antykoncepcyjnych, aborcyjnych.

Przykazanie VI i IX „nie cudzołóż...nie pożądaj żony bliźniego swego"

 • grzechem jest twierdzić, że miłość na wszystko pozwala, podzielać poglądy o pożyciu seksualnym przed ślubem,

 • grzechem jest wymuszać współżycie jako dowód miłości,

 • grzechem jest nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się miłość,

 • grzechem jest namawiać do pożycia seksualnego,

 • grzechem jest deprecjonować - ośmieszać dziewictwo i czystość,

 • grzechem jest nie dbać o skromność ubioru, wstydliwość,

 • grzechem jest deprawować nieletnich,

 • grzechem jest wykorzystać słabość drugiej strony usprawiedliwiając ze „ona tego chciała",

 • grzechem jest szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa jeśli nie da „dowodu miłości",

 • grzechem jest opuszczać sympatie po latach chodzenia bez rozliczeń moralnych czy materialnych,

 • grzechem jest uchylać się od płacenia alimentów,

 • grzechem jest poniżać swa godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem, alkoholu,

 • grzechem jest w rozmowach ulegać irytacji, podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, dąsać się lub trwać w milczeniu,

 • grzechem jest maltretować fizycznie i psychicznie współmałżonka -nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci,

 • grzechem jest zaniedbywać wspólna modlitwę,

 • grzechem jest nadużywać swego stanowiska, by skłonić kogoś do grzechu.

Przykazanie VI i X „ nie kradnij... nie pożądaj .... ani żadnej rzeczy..."

 • grzechem jest przywłaszczanie sobie cudzej własności,

 • grzechem jest niszczenie dobra wspólnego,

 • grzechem jest lenistwo w pracy,

 • grzechem jest przywłaszczanie sobie cudzych zasług.

Przykazanie VIII „nie mów fałszywego świadectwa..."

 • grzechem jest kłamstwo, plotki, intrygi,

 • grzechem jest nie dochowanie tajemnicy,

 • grzechem jest niesłuszne podejrzenie.


Pobierz dokument
rachunek.sumienia.dla.narzeczonyc1.religia.1.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
RACHUNEK SUMIENIA DLA NARZECZONYCH, religia(1)
Rachunek sumienia dla narzeczonyc2, religia(1)
Rachunek sumienia dla narzeczonyc2
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY, Religijne, Dokumenty oraz opracowania krytyczne
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY, religia(1)
rachunek sumienia dla mlodziezy, religia(1)
Rachunek sumienia dla młodzież1, religia(1)
Rachunek sumienia dla narzeczonych + Nasze postanowienia małżeńskie, teologia, antykoncepcja, RODZIN
rachunek sumienia dla młodzież2, religia(1)
rachunek sumienia dla młodzież2, religia(1)
Rachunek sumienia dla dorosłych, ► Spowiedz Święta
Rachunek sumienia dla dorosłych !!! - dobry (broszura 12ss), Modlitwy i inne Katolickie
Rachunek Sumienia dla dzieci, Pomoc duchowa
Rachunek sumienia i spowiedź cz.1, > # @ a a a Religia modlitwy
Rachunek sumienia dla studentow
Rachunek sumienia dla studentów
Rachunek sumienia Wzory Rachunku Sumienia, KATECHEZA W PZREDSZKOLU, religijne
Rachunek sumienia i spowiedź cz.3, > # @ a a a Religia modlitwy

więcej podobnych podstron