Oscyloskop mój, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
oscyloskop.moj.agh.imir.mechanika.i.budowa.doc
Rozmiar 87 KB

Politechnika Lubelska

0x01 graphic

Laboratorium Metrologii

Temat: BADANIE OSCYLOSKOPU KATODOWEGO

Ćw nr 7

Wykonał: Data:

Paweł Mazurek

Grupa ED.6.1

Celem ćwiczenia było poznanie budowy, obsługi, właściwości oraz niektórych zastosowań metrologicznych oscyloskopu katodowego.

1. Wyznaczenie czułości oraz wzmocnienia torów X iY oscyloskopu katodowego.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Spis przyrządów:

Oscyloskop KR 7010 PL-P3-1994-E2-M

Generator akustyczny Typ G430 PL-P3-706/E6

Woltomierz V2 kl 0,5 zakres 300V

Woltomierz V1 w generatorze akustycznym, zakres 10V, kl 0,5

Transformator separujący 220/220V

Czułość toru Y

Tabela pomiarowa

U2=232V

U1=8,8V

f [Hz]

l[mm]

S

20

8

0,312

50

8

0,312

100

8

0,312

150

8

0,312

200

8

0,312

500

8

0,312

1000

8

0,312

2000

8

0,312

5000

8

0,312

10000

8

0,312

20000

8

0,312

Czułość obliczam ze wzoru:

0x01 graphic

Czułość toru X

Tabela pomiarowa

U2=232V

U1=3,2V

f [Hz]

l[mm]

S

20

46

5,08

50

46

5,08

100

46

5,08

150

46

5,08

200

46

5,08

500

46

5,08

1000

46

5,08

2000

46

5,08

5000

46

5,08

10000

46

5,08

20000

46

5,08

Czułość obliczam ze wzoru:

0x01 graphic

4. Pomiar częstotliwości napięcia sieci.

0x08 graphic

Spis przyrządów:

Transformator 220/6V PL-P3-328-E6/

Generator RC typ PO-23 PL-P3-198-E6/

Oscyloskop KR 7010 PL-P3-1994-E2-M

Woltomierz z generatora

5. Pomiar mocy czynnej pobieranej przez Z.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

V1 - woltomierz elektromagnetyczny klasa 0,5

Z - dławik

C - kondensator , C = 25 μF

gdzie

Sx = 0,5V/cm

Sy = 0,5 V/cm

C = 20 μF

A - pole figury powstałej na monitorze oscyloskopu

Pola zostały wyznaczone na podstawie szkiców zamieszczonych w protokole .

f=50 Hz - A1=5,25 cm 2

0x01 graphic

f=100 Hz - A2=2,5 cm 2

0x01 graphic

6. Wnioski.

Przy zasilaniu oscyloskopu napięciem znamionowym przy wzroście częstotliwości napięcia generatora akustycznego podawanego na wejście oscyloskopu, nie zaobserwowaliśmy znaczących zmian czułości toru zarówno Y jak i X oscyloskopu. Wynika to z tego, że oscyloskop badany jest zbudowany na częstotliwości sygnału pomiarowego od 20 Hz do 20MHz i w tym paśmie czułość jego wejść pomiarowych powinna być stała.

Częstotliwość napięcia sieciowego wyniosła średnio 50Hz . Różne wartości częstotliwości napięcia sieciowego wynikają z niedokładności użytych przyrządów.

Ze względu na kłopoty z oprzyrządowaniem nie wykonano kilku punktów ćwiczenia tj:wpływ zmiany napięcia zasilającego na wskazania oscyloskopu; stosunek fx do fy dla kilku obrazów na ekranie oscyloskopu.

1

3

X

Z

Y

C

Oscyloskop

Gen. akust.

V1

Tr

~ 220V

V2

V1

akustyczny

Gen.

Y X

Oscyloskop

Y X

V

Gen.

akustyczny

~ 220V

Tr


Pobierz dokument
oscyloskop.moj.agh.imir.mechanika.i.budowa.doc
Rozmiar 87 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
CW9 Zastosowanie oscyloskopu do pomiarow, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Ty
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METRO2P, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,

więcej podobnych podstron