przedsiewziecie - pasowanie na ucznia, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I

Pobierz dokument
przedsiewziecie.pasowanie.na.ucznia.doc
Rozmiar 25 KB

OPIS I ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jednym z ważnych zadań wychowawcy klasy pierwszej jest wprowadzenie dzieci w społeczność uczniowską szkoły. Aby to zadanie zrealizować podjęłam się wraz z innymi wychowawcami klas pierwszych przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu uroczystości mającej na celu przyjęcie siedmiolatków w poczet uczniów naszej szkoły.

Założyłam, że w przeciągu dwóch miesięcy od chwili rozpoczęcia roku szkolnego podejmę szereg działań mających na celu zrealizowanie zamierzonego przedsięwzięcia.

Zaplanowałam i zrealizowałam następujące zadania:

  1. Zapoznanie uczniów ze szkołą, jej pracownikami i regulaminem uczniowskim (bloki tematyczne: Jesteśmy klasą, Poznajemy normy, reguły, zasady, Znam moją szkołę.)

  2. Przygotowanie scenariusza uroczystości "Pasowanie na ucznia"

  3. Przygotowanie uczniów do występu (przydzielenie ról, nauka wierszy i piosenek)

  4. Współpraca z uczniami klas starszych - jako forma integracji zespołu szkolnego (wspólne próby, pomoc w przygotowaniu dekoracji, współuczestnictwo w uroczystości - prowadzenie uroczystości, "pasowanie uczniów")

  5. Współpraca z rodzicami - przygotowanie poczęstunku dla dzieci i zaproszonych gości

  6. Przygotowanie zaproszeń

  7. Wykonanie dekoracji

  8. Przeprowadzenie uroczystości

WNIOSKI

Wszystkie z założonych zadań zrealizowałam i zanalizowałam.

Realizując te zadania starałam się wykształcić u moich uczniów przekonanie, że są oni kimś ważnym, wyjątkowym w społeczności naszej szkoły - co w pełni udało nam się wspólnie osiągnąć.

Przez udział w życiu grupowym dokonuje się miedzy dzieckiem a jego otoczeniem ciągła wymiana: informacji, doświadczeń, bodźców. Ważne jest, aby dzieci były świadome tego, że w kontaktach z innymi mogą wiele otrzymać i mogą też dawać wiele innym: pomoc, życzliwość, zrozumienie, wzajemne oparcie, że w razie trudności mogą liczyć na innych.

Uroczystość ta dała dzieciom poczucie przynależności do społeczności uczniowskiej, wiele radości, umocniła wiarę we własne możliwości.

AUTOREFLEKSJA

Jako nauczycielowi - wychowawcy przygotowanie tej uroczystości dało mi okazję do dokonania obserwacji moich uczniów w innych okolicznościach niż sala lekcyjna, uzupełnienia informacji o zespole klasowym, a także wskazało możliwości współpracy z rodzicami, aby ci poczuli się ważnym ogniwem naszej rzeczywistości szkolnej.

Przygotowanie i zaprezentowanie takiej uroczystości to również forma promocji naszej placówki w środowisku lokalnym. Na uroczystość zaprosiłam oprócz rodziców, nauczycieli przedszkoli i innych szkół, przedstawicieli władz miasta, którzy mieli sposobność zapoznania się z niektórymi formami pracy, jakie realizujemy w naszej szkole.

Opracowała
Renata Ornoch


Pobierz dokument
przedsiewziecie.pasowanie.na.ucznia.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pasowanie na Ucznia 6, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 4, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 5, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 3, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 1, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 6, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia, scenariusze na uroczystości szkolne
Pasowanie na ucznia, scenariusze na uroczystości szkolne
Pasowanie na ucznia 14, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia w szkole podstawowej
Ceremoniał pasowania na ucznia klasy pierwszej, scenariusze na uroczystości szkolne
Pasowanie sp Witoldowo, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia
SCENARIUSZ INSCENIZACJI NA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA Z PASOWANIEM NA PRZEDSZKOLAKA
Scenariusz pasowania na ucznia(1)
Scenariusz pasowania na ucznia
Scenariusz imprezy Pasowanie na ucznia

więcej podobnych podstron