Ćw[1]. 12 - Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 12

Pobierz dokument
cw.1.12.przyczyny.przedwczesnego.zuzycia.doc
Rozmiar 20 KB

Próbka 12.1 to przykład pęknięcia kruchego, które jak wynika z właściwości tegoż pękania jest nieprzewidywalne i trudne do wyjaśnienia.

Próbka 12.2 to przykład pęknięcia mieszanego powstałego prawdopodobnie w wyniku wystąpienia karbu, który z kolei wywołał pęknięcie plastyczne oraz po pewnym czasie kruche pęknięcie (przełamanie się) materiału. Wszystko to było także następstwem przyłożenia dużej siły w kierunku karbu. To przykład plastycznego pęknięcia materiału powstałego prawdopodobnie w wyniku przekroczenia wytrzymałości tegoż materiału przez przyłożone siły.

Próbka 12.7 to próbka po zerwaniu w wyniku pełzania. Zgład wykonany prostopadle do powierzchni przełomu doskonale ukazuje nam charakterystyczne elementy struktury występujące przy pełzaniu - pustki w materiale powstałe w wyniku tzw. kondensacji się wakansów.


Pobierz dokument
cw.1.12.przyczyny.przedwczesnego.zuzycia.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Ćw[1]. 06 - Miedź i jej stopy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Ćw[1]. 10 - Materiały kompozytowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawoz
Ćw[1]. 01 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawo
Ćw[1]. 08 - Warstwy powierzchniowe o specjalnych wlasciwosci, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Ćw[1]. 04 - Stale narzędziowe, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdani
Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
5 elazo w giel, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawoz
semestr drugi pierwsze koło, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
korozja 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
NoM K1SII, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
wyniki kol pop 1 sem, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
1 - Stale w stanie dostawy, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania N
Alotropia, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, lab 3
materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdani
Sprawozdanie - KiP - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-

więcej podobnych podstron