EGZAMIN FARMAKOLOGIA 2011, Medycyna, Farmakologia, farma-testy

Pobierz dokument
egzamin.farmakologia.2011.medycyna.doc
Rozmiar 87 KB

By lissa

EGZAMIN FARMAKOLOGIA 2011 - I TERMIN

 1. Amikacyna nie działa na:

 1. Pseudomonas aeruginosa

 2. Proteus spp.

 3. Seratia spp.

 4. Enterococcus spp.

 5. Staphylococcus spp.

 1. Eplerenon w stosunku do spironolaktonu:

  1. Ma liczne metabolity

  2. Wiąże się w większości z białkami osocza

  3. Ma krótszy okres półtrwania

  4. A, B i C

  5. Brak prawidłowej odpowiedzi

 2. W kwasicy ketonowej należy dożylnie podać:

  1. Insulina krystaliczna

  2. Insulina ?

  3. Insulina glargine

  4. A i C

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 3. Do inhibitorów neuraminidazy zaliczamy:

  1. Zanamiwir

  2. Oseltamiwir

  3. Indinawir

  4. Sachinawir

  5. A i B

 4. Do inhibitorów proteazy HIV nie należy:

  1. Zalcytabina

  2. Sachinawir

  3. Nelfinawir

  4. Ritonawir

  5. A i C

 5. Przy długim stosowaniu insuliny może dojść do:

  1. Przerostu tkanki tłuszczowej

  2. Zjawiska Arthusa

  3. Zaniku tkanki tłuszczowej

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 6. Stosowanie fenofibratu, erytromycyny, chlorpromazyny może prowadzić do:

  1. Stłuszczenia wątroby

  2. Zakrzepicy wrotnej

  3. Guza wątroby

  4. Cholestazy

  5. Zapalenia wątroby

 7. W nadczynności tarczycy oprócz tyreostatyków stosuje się również:

  1. Nadchloran potasu

  2. Sole litu

  3. Fenytoinę

  4. A i C

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 8. Dekstrometorfan ma działanie:

  1. Wykrztuśne

  2. Przeciwkaszlowe

  3. Mukolityczne

  4. Jedna z saponin pochodzenia roślinnego

  5. Stabilizujący błony komórek tucznych

 9. Zatrzymanie wody w świetle jelita grubego jest charakterystyczne dla:

  1. Laktulozy

  2. wodorotlenku glinu

  3. loperamidu

  4. Omeprazolu

  5. A, B, C i D

 10. Omalizumab, przeciwciało monoklonalne stosowane w astmie oskrzelowej:

  1. jest skierowane przeciwko IgE w surowicy

  2. zwiększa liczbę receptorów dla IgE na bazofilach

  3. zwiększa liczbę eozynofilów w warstwie podśluzówkowej

  4. A i C

  5. B i C

 11. Solne leki wykrztuśne, np. jodek potasowy:

  1. drażnią błonę śluzową żołądka i wzmagają odruchowo wydzielanie wodnistego śluzu w oskrzelach

  2. są wydalane przez płuca i drażnią błonę śluzową oskrzeli od strony ich swiatła

  3. są wydalane przez gruczoły śluzowe błony śluzowej drzewa oskrzelowego i powodują zwiększenie ich wydzielania i upłynnienie śluzu

  4. A i C

  5. B i C

 12. Przy większej ilości alkaloidów sporyszu w mące może dojść do zatrucia, w którego przebiegu dominują zaburzenia czucia i ukrwienia oraz drżenie mięśniowe i (...). Przyczyną tych objawów jest:

  1. Winkrystyna

  2. Ergotamina

  3. Strychnina

  4. Efedryna

  5. naryngina

 13. Który z objawów nie jest charakterystyczny dla zatrucia atropiną:

  1. światłowstręt

  2. szybkie tętno

  3. zaczerwienienie skóry

  4. biegunka

  5. suche śluzówki

 14. Do efektów działania morfiny nie należy:

  1. wzrost wydzielania TSH

  2. zahamowanie wydzielania hormonu luteinizującego

  3. hamowanie uwalniania ACTH w warunkach stresu

  4. wzrost wydzielania ADH

  5. morfina wywołuje wszystkie wymienione efekty

 15. Najlepszą charakterystykę działania papaweryny oddaje stwierdzenie:

  1. jest miorelaksantem

  2. działa jak spazmolityk

  3. jest antagonistą receptorów opioidowych

  4. działa jako pro kinetyk

  5. selektywnie blokuje receptor muskarynowy w żołądku

 16. Pochodną digoksyny, która dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i dobrze wiąże się z białkami osocza jest:

  1. Digitoksyna

  2. Digoksyna

  3. Metylodigoksyna

  4. Strofantyna

  5. B i C

 17. Glitazary to leki przeciwcukrzycowe o następującej charakterystyce działania:

  1. inhibitory disacharydaz jelitowych

  2. aktywatory transportowe glukozy GLUT-4

  3. podwójni agonisci PPAR alfa/PPAR gamma

  4. aktywatory kinazy tyrozyny

  5. antagoniści glukagonu

 18. Antybiotyki zawierające w swoim składzie grupę MTT związane są z efektami ubocznymi w postaci:

  1. Krwawień

  2. Reakcji disulfiramopodobnych

  3. Śródmiążowego zapalenia nerek

  4. A i B

  5. A, B i C

 19. Pentazocyna:

  1. Przeciwnie do morfiny w dawkach toksycznych może pobudzać OUN

  2. Ma zastosowanie jako lek p/kaszlowy i zapierający

  3. Nie hamuje akcji porodowej

  4. Powoduje wzrost uwalniania histaminy szczególnie po podaniu parenteralnym

  5. A, C i D

 20. Petydyna:

  1. Brak wpływu na układ krążenia

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 21. Selektywny antagonista receptorów M1:

  1. Tropisteron

  2. Algeldrat

  3. Pirenzepina

  4. Difenoksylat

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 22. Selektywny inhibitor MAO-B:

  1. Selegilina

  2. Piribedil

  3. Topiramat

  4. Karbidopa

  5. Klozapina

 23. Przeciwciało monoklonalne dla receptora GPIIb/IIIa na płytkach krwi:

  1. Abciksimab

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 24. Lekiem stosowanym w lekkich i średnio zaawansowanych przypadkach choroby Alzheimera, będącym swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy jest:

  1. Mianseryna

  2. Donepezil

  3. Riwastygmina

  4. Galantamina

  5. Memantyna

 25. Mechanizm działania metyloksantyn:

  1. Nieselektywne hamowanie fosfodiesterazy PDE III i IV

  2. Blokowanie receptorów adenozynowych A1 i A2

  3. Hamowanie kanałów wapniowych

  4. Otwarcie kanałów potasowych zależnych od jonów wapnia

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 26. Skutkiem ubocznym działania hydrochlorotiazydu jest:

  1. Hiperglikemia

  2. Hiperkaliemia

  3. Hipercholesterolemia

  4. Hipokalcemia

  5. A i C

 27. Wskazaniem do stosowania bisfosfonianów nie jest:

  1. Hiperkalcemia

  2. Choroba Pageta

  3. Nowotwór kości

  4. Nadczynność przytarczyc

  5. Przewlekła niewydolność nerek

 28. Których beta-blokerów nie stosujemy w niewydolności krążenia:

  1. Bisoprolol

  2. Metoprolol

  3. Acebutolol

  4. Nebiwolol

  5. Atenolol

 29. W miażdżycy kończyn dolnych nie stosujemy:

  1. ACEI

  2. Beta-adrenolityków

  3. Alfa-adrenolityków

  4. Diuretyków pętlowych

  5. Sartanów

 30. N-acetylo-4-fenylochinoimina jest hepatotoskycznym metabolitem:

  1. Paracetamolu

  2. Ibuprofenu

  3. Naloksonu

  4. Nalmefenu

  5. Diklofenaku

 31. W raku nadnerczy stosujemy:

  1. Mitotan

  2. Cis platynę

  3. Winkrystynę

  4. .

  5. .

 32. W zakażeniu rzęsistkiem pochwowym ma zastosowanie:

  1. Metronidazol

  2. Klotrimazol

  3. .

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 33. W leczeniu zakażenia glistą ludzką stosujemy:

  1. Pyrantel

  2. Albendazol

  3. Metronidazol

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 34. Skrócenie odcinka QT odpowiedzialne jest za działanie glikozydów:

  1. Inotropowo dodatnie

  2. Dromotropowo ujemne

  3. Chronotropowo ujemne

  4. Batmotropowo dodatnie

  5. C i D

 35. Wskaż nieprawidłowe: wskazaniem do stosowania lewo tyroksyny jest:

  1. Zapalenie tarczycy

  2. Wole guzkowe

  3. Rak tarczycy

  4. Niedoczynność tarczycy

  5. Brak odpowiedzi prawidłowej?

 36. Przeciwwskazaniem do substytucyjnego stosowania glikokortykosteroidów jest:

  1. Gruźlica

  2. Ciężkie zakażenie wirusowe

  3. Choroba niedokrwienna serca

  4. A i B

  5. Brak odpowiedzi prawidłowej

 37. Wskazaniem do stosowania fludrokortyzonu jest:

  1. Pierwotna niedoczynność nadnerczy

  2. Wtórna niedoczynność nadnerczy

  3. Nadciśnienie tętnicze

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 38. Do leków o działaniu antyglukosteroidowym należą wszystkie oprócz:

  1. Aminoglutetymid

  2. Metyrapon

  3. Mitotan

  4. Ketokonazol

  5. Brak prawidłowej odpowiedzi

 39. Spironolakton, w przeciwieństwie do eplerenonu może wywołać:

  1. Obrzęk podudzi

  2. Leukopenię

  3. Ginekomastię

  4. .

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 40. Metformina stosowana jest również w:

  1. PCOS

  2. ACTH-zależnym zespole cushingoidalnym

  3. .

  4. .

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 41. Który z leków istotnie obniża stężenie wolnych kwasów tłuszczowych:

  1. Statyny

  2. Kwas nikotynowy

  3. Fibra ty

  4. Żywice jonowymienne

  5. .

 42. W zespole poneuroleptycznym zastosowanie mają:

  1. Dantralen

  2. Diazepam

  3. .

  4. .

  5. .

 43. Trimetazydyna, lek cytoprotekcyjny:

  1. Hamuje B-oksydację kwasów tłuszczowych

  2. Zmniejsza stężenie ATP w komórce

  3. Zwiększa poziom jonów wodorowych w komórce

  4. Zmniejsza spalanie glukozy

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 44. Iwabradyna:

  1. Hamuje jonowy prąd potasowy

  2. Hamuje jonowy prąd sodowy

  3. Zwalnia akcję serca

  4. A i C

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 45. Do działań niepożądanych kwasu nikotynowego nie należy:

  1. Rumień twarzy

  2. Nasilenie choroby wrzodowej

  3. Hipoglikemia

  4. Wzrost enzymów wątrobowych

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 46. Lekiem blokującym receptor GPIIb/IIIa na płytkach zależnym od ADP jest:

  1. Klopidogrel

  2. Abciksimab

  3. .

  4. .

  5. .

 47. Telmisartan wykazuje działanie podobne do:

  1. Gliflozyny

  2. Glitazarów

  3. Glitazonów

  4. Glinidów

  5. .

 48. Inhibitorem NMDA jest:

  1. Memantyna

  2. .

  3. .

  4. .

 49. Marskość polekowa wątroby może wystąpić w wyniku długiego stosowania:

  1. Witaminy A

  2. Ketokonazolu

  3. Metotreksatu

  4. Paracetamolu

  5. A i C

 50. Wskaż nieprawidłowe zdanie dotyczące gliptyn:

  1. Zwiększają insulino wrażliwość tkanek obwodowych

  2. Obniżają uczucie głodu

  3. Hamują syntezę glukozy w wątrobie

  4. Przyspieszają opróżnianie żołądka

  5. Zwiększają wydzielanie insuliny

 51. Ezetimibe:

  1. hamuje wchłanianie cholesterolu pokarmowego 

  2. hamuje wchłanianie cholesterolu żółciowego

  3. A i B

  4. hamuje syntezę cholesterolu w wątrobie

 52. Lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, który znalazł zastosowanie w konserwowaniu żywności jest:

  1. Bajkalina

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 53. Lekiem naturalnym o działaniu p/depresyjnym jest:

  1. Hipercytyna

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 54. Kwasy omega-3 są wskazane w:

  1. RZS

  2. Choroba niedokrwienna serca

  3. Plamica małopłytkowa

  4. A i B

  5. A, B i C

 55. Diuretyk mający działanie naczyniorozszerzające to:

  1. Eplerenon

  2. Indapamid

  3. Hydrocholotiazyd

  4. Spironolakton

  5. Acetazolamid

 56. Najsilniejsze działanie wypierające z połączeń białkowych mają:

  1. NLPZ

  2. P/krzepliwe

  3. Hipolipemizujące

  4. Metotreksat

  5. Penicyliny

 57. Liraglutyd:

  1. Słabo wchłania się z tkanki podskórnej

  2. Ma długi okres półtrwania w osoczu

  3. Oporny na działanie dipeptydylopeptydazy 4 (DDP-4)

  4. A i B ?

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 58. Przyczyną powstawania zjawiska tachyfilaksji może być:

  1. Zablokowanie receptora przez substancje posiadające ten sam punkt uchwytu

  2. Zniesienie działania farmakologicznego przez leki o różnym punkcie uchwytu

  3. Potęgowanie działania leków o różnym punkcie uchwytu

  4. Wyczerpanie zmagazynowanych przekaźników w przestrzeniach synaptycznych

  5. Podawanie zbyt dużych dawek leków w zbyt krótkim czasie

 59. Wskaźnik terapeutyczny jest stosunkiem:

  1. Minimalnej dawki terapeutycznej do maksymalnej dawki tolerowanej

  2. Maksymalnej dawki terapeutycznej do maksymalnej dawki tolerowanej

  3. Minimalnej dawki tolerowanej do maksymalnej dawki terapeutycznej

  4. Minimalnej dawki tolerowanej do minimalnej dawki terapeutycznej

  5. Maksymalnej dawki tolerowanej do maksymalnej dawki terapeutycznej

 60. Do reakcji biotransformacji leków drugiej fazy należą:

  1. Utlenianie i redukcja

  2. Hydroliza i dealkilacja

  3. Hydroliza i redukcja

  4. Sprzęganie z kwasem glukuronowym i siarkowym

  5. B i C

 61. Objętość dystrybucji leku jest wyznaczana ze stosunku:

  1. Całkowitej dawki wchłoniętej do stężenia leku we krwi

  2. Stężenia leku we krwi do całkowitej dawki wchłoniętej

  3. Dawki maksymalnej do dawki terapeutycznej

  4. Stężenia leku wydalonego z moczem do stężenia leku we krwi

  5. Stężenia leku wydalonego z moczem do całkowitej dawki wchłoniętej

 62. Objawami przedawkowania salicylanów jest:

  1. Zawroty głowy

  2. Nudności, wymioty

  3. Szum w uszach

  4. Kwasica metaboliczna

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 63. Przeciwwskazaniem do stosowania nitratów jest:

  1. Niewydolność krążenia

  2. Ból wieńcowy

  3. Ryzyko rozwoju tolerancji

  4. Prewencja wtórna w stabilnej chorobie wieńcowej

  5. Migotanie przedsionków

 64. Nystatyna podana doustnie osiąga stężenie terapeutyczne w:

  1. Przewodzie pokarmowym

  2. Żółci

  3. PMR

  4. Krwi

  5. Wszystkie odpowiedzi dobre

 65. Lek przeciwgrzybiczy dobrze przenikający do OUN:

  1. Flukonazol

  2. Chlormidazol

  3. Amfoterycyna B

  4. Ketokonazol

  5. Flucytozyna

 66. Działanie hipotensyjne ACEI nie polega na:

  1. Hamowaniu wydzielania aldosteronu

  2. Hamowaniu działania Ang II

  3. Hamowaniu działania bradykininy

  4. Hamowaniu wydzielania endoteliny

  5. Pośrednim hamowaniu układu adrenergicznego

 67. Spadek stężenia reniny powodują:

  1. Sartany

  2. ACEI

  3. Inhibitory reniny

  4. B-adrenolityki

  5. C i D

 68. Chymaza, katepsyna G odpowiedzialne za alternatywne szlaki przemiany:

  1. Angiotensyno genu w angiotensynę I

  2. Angiotensyny I w angiotensynę II

  3. Angiotensyny I w angiotensynę 1-7

  4. Angiotensyny w aldosteron

  5. .

 69. Do tkankowych inhibitorów ACE zaliczamy:

  1. Ramipryl

  2. Chinapril

  3. Lizynopril

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 70. Przeciwwskazania do stosowania ACEI:

  1. Nadciśnienie w ciąży

  2. Niewydolność nerek

  3. Jednostronne zwężenie tętnicy nerkowej

  4. Niewydolność krążenia

  5. Niewydolność zastawki aortalnej

 71. Dziurawiec - działanie:

  1. Indukuje CYP3A4

  2. Jest inhibitorem CYP3A4

  3. .

  4. .

  5. .

 72. Przeciwskazaniem do stosowania dekstranu jest:

  1. Ostra hipowolemia

  2. Ostra hemoliza wewnątrznaczyniowa

  3. Skaza krwotoczna

  4. Późny okres wstrząsu

  5. Zawał serca

 73. Antagonistą trombiny jest:

  1. Abciksimab

  2. Tiklopidyna

  3. Argetroban

  4. Streptokinaza

  5. Witamina K

 74. Działanie heparyny można odwrócić podaniem:

  1. Witaminy K

  2. Siarczanu protaminy

  3. .

  4. .

  5. A i B

 75. Działanie urykozuryczne

  1. Losartan

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 76. Działanie heparyn drobnocząsteczkowych polega na:

  1. aktywowaniu antytrombiny III

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 77. Wskaż zdanie nieprawidłowe:

  1. Rifampicyna stosowana jest również w trądzie

  2. Mechanizm działania flucytozyny polega na hamowaniu syntezy białka

  3. Ketokonazol nasila akt.enz.mikrosomalnych wątroby powodując liczne interakcje lekowe

  4. Metronidazol jest składnikiem schematu eradykacji H.pylori

  5. Fluorochinolony są przeciwwskazane w ciąży

 78. Ciśnienie w kłębuszku nerkowym po podaniu ACEI zmalało poprzez:

  1. Skurcz tętniczki doprowadzającej

  2. Rozkurcz tętniczki odprowadzającej

  3. Skurcz mezangium

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 79. Pochodne dihydropirydynowych calcium brokerów powodują:

  1. Zaparcia

  2. Zwolnienie akcji serca

  3. Rozkurcz naczyń tętniczych

  4. .

  5. .

 80. Działanie amlodypiny:

  1. Zmniejszenie obciążenia następczego

  2. Zmniejszenie obciążenia wstępnego

  3. Inotropowo ujemne

  4. .

  5. .

 81. Lek należący do alkaloidów sporyszu, rozszerzający naczynia mózgowe:

  1. Nicergolina

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 82. Kotrimoksazol (Biseptol)

  1. Skuteczny w leczeniu durów i para durów

  2. Osiąga wysokie stężenie w gruczole krokowym

  3. Stosowany w zakażeniach Pneumocistis carini

  4. Nie należy go podawać kobietom ciężarnym

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 83. Pochodne fenotiazyny - działanie:

  1. Podwyższają próg drgawkowy

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 84. Nowe leki blokujące ko transporter glukozowo-sodowy

  1. Leki hipoglikemizujące

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 85. Beta-blokery, zasada stosowania w ciężkiej niewydolności krążenia:

  1. Rozpoczynamy od małej dawki i stopniowo zwiększamy przez następne tygodnie

  2. Wszystkie leki mają osobne zasady stosowania

  3. .

  4. .

  5. .

 86. Metylodigoksyna w porównaniu z innymi glikozydami:

  1. Słabo wiąże się z białkami osocza

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 87. Antybiotyki działające na bakterie atypowe np. Chlamydia:

  1. Metycylina

  2. Oksacylina

  3. Kloksacylina

  4. Fenylometylopenicylina

  5. Brak odpowiedzi prawidłowej

 88. Działania niepożądane: suchość w j.ustnej, zatrzymanie moczu, niepokój, zaburzenia widzenia:

  1. Aminotryptalina

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 89. Groźnym działaniem niepożądanym przewlekłego stosowania sulfasalazyny może być:

  1. Wymioty

  2. Bóle głowy

  3. Agranulocytoza

  4. Wysypka skórna

  5. Uczulenie na światło

 90. Leukopenię może spowodować:

  1. Klozapina

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 91. Wskaż prawidłowe zdanie dotyczące chinologów:

  1. Dają szybki efekt bakteriobójczy

  2. Hamują topoizomerazę DNA

  3. Rzadko indukują oporność

  4. A i B

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 92. Zahamowanie aparatu przykłębuszkowego (?)

  1. Beta-blokery

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 93. Jaka dawka prednizolonu odpowiada 16 mg metyloprednizolonu:

  1. 0,2 mg

  2. 10 mg

  3. 20 mg

  4. 30mg

  5. .

 94. Mechanizm działania pochodnych sulfonylomocznika:

  1. Zamknięcie kanału potasowego zależnego od ATP

  2. Otwarcie kanału potasowego zależnego od ATP

  3. .

  4. .

  5. .

 95. Wzrost masy ciała:

  1. Glinidy

  2. Glitazary

  3. Metformina

  4. .

  5. A i B

 96. Gliflozyny, nie powodują:

  1. Spadku stężenia insuliny

  2. Spadku masy ciała

  3. .

  4. .

  5. .

 97. Gwajakol:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 98. Groźne komorowe zab. Rytmu mogą być skutkiem przewlekłego stosowania:

  1. Cisaprydu

  2. Metoklopramidu

  3. Omeprazolu

  4. Granisteronu

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 99. Diuretyki tiazydowe:

  1. Działają na kanaliki dalsze

  2. Powodują hipokalcemię

  3. .

  4. .

  5. .

 100. Diuretyki pętlowe:

  1. Działają na kanaliki bliższe

  2. Hamują resorbcję zwrotną jonów magnezu

  3. .

  4. .

  5. .

 101. Hamowanie kanału sodowego niezależnie od aldosteronu

  1. Amiloryd

  2. Tiamazol

  3. Spironolakton

  4. Eplerenon

  5. A i B

 102. Waptany, zastosowanie:

  1. Hiponatremia z hiperwolemią

  2. Hipernatremia z hipowolemią

  3. Hiponatremia z normowolemią

  4. A i C

  5. .

 103. Talwaptan, działanie:

  1. Wzrost wydalania sodu z moczem

  2. Wzrost przesączania kłębuszkowego

  3. .

  4. .

  5. .

 104. Do schematu eradykacji H.Pylori należy:

  1. Metronidazol

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 105. Obwodowe działanie morfiny:

  1. Uwalnianie histaminy

  2. Zaparcia

  3. Zwężenie źrenic

  4. A i B

  5. Wszystkie odp prawidłowe

 106. Jakiego działania nie posiada paracetamol?

  1. P/zapalnego

 107. Przewlekłe stosowanie jakiego leku może spowodować hiperprolaktynemię?

  1. Metoklopramidu

  2. Omeprazolu

  3. Loperamidu

  4. Nifuroksazydu

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 108. Zatrucie: zaburzenia słyszenia wysokich dźwięków:

  1. Streptomycyna

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

 109. Penicyliny (B-laktamy)

  1. Hamują syntezę ściany komórkowej bakterii

  2. Są oporne na B-laktamazy

  3. Są dobrze tolerowane

  4. Mają wąskie spektrum działania

  5. A, C i D

 110. Działanie ochronne na wątrobę posiada:

  1. Ornityna

  2. Sylimaryna

  3. Metionina

  4. Kwas liponowy

  5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 111. Długotrwała terapia hipotensyjna ACEI

  1. Spadek kurczliwości m.sercowego

  2. Wzrost częstości akcji serca

  3. Spadek stęż.aldosteronu

  4. Wzrost akt. adrenergicznej

  5. Wszystkie odp

 112. Wskazaniem do stosowania pankreatyny nie jest:

  1. Przewlekłe zap. Trzustki

  2. Mukowiscydoza

  3. Ostre zap. Trzustki

  4. Zwężenie przewodu trzustkowego

  5. Stan po resekcji trzustki

 113. ACEI wywołują kaszel gdyż:

  1. Spada akt. Reninowa osocza

  2. Spada akt. Ang I

  3. Wzrasta akt. Ang II

  4. Wzrasta stęż. Bradykininy

  5. Wzrasta stęż. Aldosteronu

 114. Inhibitor oksydazy ksantynowej stosowany w leczeniu dny moczanowej:

  1. Kolchicyna

  2. Allopurinol

  3. Raksiburaza

  4. Probenecid

  5. Sulfasalazyna

16


Pobierz dokument
egzamin.farmakologia.2011.medycyna.doc
Rozmiar 87 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Farmakologia 2010 cd, Medycyna, Farmakologia, farma-testy
Farmakologia 2010 cd, Medycyna, Farmakologia, farma-testy
EGZAMIN ANATOMIA 2011, MEDYCYNA, I ROK, ANATOMIA, Egzamin
EGZAMIN Z FIZJOLOGII 2011, medycyna, Fizjologia (HogwartZabrze)
EGZAMIN FARMAKOLOGIA 2011, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
Farmakologia 2011, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, IV ROK, FARMAKOLOGIA, Egzaminy
farma klinicznaq 2011, Medycyna, Farmakologia kliniczna
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
FARMAKOLOGIA KOLO 1 by ZACHAR, 3 rok stoma, farma, testy
FARMAKOLOGIA Colo z Receptury 30-10-2008, 3 rok stoma, farma, testy
Przedtermin i II termin z FARMAKOLOGII, 3 rok stoma, farma, testy
Egzamin 2010 2011 wyniki, materiały farmacja, Materiały 3 rok, mat 3 rok, Farmakognozja
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok

więcej podobnych podstron