POCHODNA FUNKCJI, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza

Pobierz dokument
pochodna.funkcji.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 21 KB

POCHODNA FUNKCJI

--> pochodn[Author:S] ą funkcji y = f(x)w punkcie x nazywamy

granice, do której dąży stosunek przyrostu funkcji

^y do odpowiedniego przyrostu zmiennej niezależnej

^x, gdy przyrost zmiennej niezależnej dąży do zera.

POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW

Pochodna rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji

y= f (x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej

funkcji, podobnie, pochodna rzędu trzeciego lub

trzecią pochodną funkcji y= f(x)

nazywamy pochodną drugiej pochodnej

TWIERDZENIE ROLLEA

Jeżeli funkcja f (x) jest ciągła w przedziale axb

I jest różniczkowalna wewnątrz tego przedziału przy czym f(a)=0

F(b)=0 to istnieje co najmniej jeden punkt wewnętrzny tego przedziału

X=C taki, że pochodna w tym punkcie f'(c ) jest równa zeru :

F'(c) =0 (a<c<b)

Tw. De l'hospitala

Granica ilorazu dwóch funkcji dążących do zera przy x->q i mających pierwsze pochodne w pewnym sąsiedztwie punktu x=q jest równa granicy ilorazów pochodnych tych funkcji przy x->q jeśli granica ta istnieje


Pobierz dokument
pochodna.funkcji.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
LABORATORIUM, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
moja pracaq, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 10, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
poprawka z miernictwa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 08, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
Stech reakcji i zwiazków-z, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Elektronika 03, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
lista4elektronika(1), Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz

więcej podobnych podstron