20lecie, Lit. pol. po 1918 roku

Pobierz dokument
20lecie.lit.pol.po.1918.roku.doc
Rozmiar 54 KB

Spis zalecanych lektur:

ownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A.i in., Wrocław 1992;

Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990;

Literatura polska 1918 - 1975, red. Brodzka A.i in., t. 1 Warszawa 1975, t. 2 Warszawa 1993;

Lam A., Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917 - 1923, t. 1 - 2, Kraków 1969;

Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2, Literatura międzywojenna, Wrocław 1965;

Problemy literatury polskiej l. 1890 - 1939, t. 1, Wrocław 1972, t. 2, Wrocław 1974;

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1 - 4, Kraków 1979 - 1993;

Kowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918 - 1939, Warszawa 1981; Literatura polska 1918 - 1975, red. Brodzka A. i in., t. 3, cz. I, Warszawa 1996;

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1 - 2 (BN); opracowane na chomiku

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński (BN);

Twórczość poetów na podstawie wydań BN:

- B. Leśmian,

- T. Peiper,

- J. Przyboś,

- J. Lechoń,

- K. Wierzyński,

- J. Tuwim,

- M. Pawlikowska - Jasnorzewska,

- K. I. Gałczyński,

- J. Czechowicz,

- K. K. Baczyński,

- T. Gajcy;

Twórczość pozostałych poetów na podstawie innych wyborów:

- J. Iwaszkiewicz,

- A. Wat,

- Cz. Miłosz;

W. Berent, śywe kamienie lub Nurt;

Z. Nałkowska, Granica lub Niecierpliwi;

S. śeromski, Przedwiośnie; streszczenie

J. Kaden - Bandrowski, Generał Barcz lub Czarne skrzydła;

J. Wittlin, Sól ziemi; streszczenie

M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka;

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, Brzezina, Matka Joanna od Aniołów lub Czerwone tarcze;

S. I. Witkiewicz, Nienasycenie, Wariat i zakonnica, Sonata Belzebuba, Matka, Szewcy;

B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą;

W. Gombrowicz, Ferdydurke, Iwona, księŜniczka Burgunda.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE (6 pozycji do wyboru)

1. Twórczość poetów na podstawie róŜnych wyborów:

- K. Iłłakowiczówna,

- A. Słonimski,

- W. Broniewski,

- J. Wittlin,

- J. Liebert,

-A. WaŜyk,

-J. Zagórski,

- W. Sebyła,

- S. Piętak;

M. Dąbrowska, Noce i dnie;

A. Strug, śółty krzyŜ;

A. Wat, Bezrobotny Lucyfer;

M. Choromański, Zazdrość i medycyna;

Z. Uniłowski, Wspólny pokój;

J. Andrzejewski, Ład serca;

K. H. Rostworowski, Niespodzianka;

J. Szaniawski, Adwokat i róŜe lub śeglarz;

S. I. Witkiewicz, Teatr (Wstęp do teorii czystej formy w teatrze, BliŜsze wyjaśnienia w kwestii

czystej formy na scenie);

K. Irzykowski, Walka o treść;

B. Miciński, PodróŜe do piekieł;

T. Boy - śeleński, Brązownicy lub Obrachunki fredrowskie

Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939 - 1965, cz. 1, Warszawa 1982, cz. 2, Warszawa 1988; Bolecki W., Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999;

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976 1998, Kraków 1999;

Czarnik O., Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944 - 1980, Warszawa 1993; Danilewicz - Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939 - 1989, wyd. 2, Wrocław 1999;

Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944 - 1989, Warszawa 1997;

Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944 - 1981, Lublin 1989; Jarosiński Z., Literatura lat 1945 - 1975, Warszawa 1996;

Jarzębski J., Apetyt na Przemianę, Kraków 1997; Kowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918 - 1939, Warszawa 1981;

Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990; Lam A., Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917 - 1923, t. 1 - 2, Kraków 1969; Literatura polska 1918 - 1975, red. A. Brodzka i in., t. 3, cz. I, Warszawa 1996;

Literatura polska 1918 - 1975, red. A. Brodzka.i in., t. 1 Warszawa 1975, t. 2 Warszawa 1993;

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2002;

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1 - 4, Kraków 1979 - 1993; Problemy literatury polskiej l. 1890 - 1939, t. 1, Wrocław 1972, t. 2, Wrocław 1974; Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka.i in., Wrocław 1992;

Święch J., Literatura polska w latach Drugiej Wojny Światowej, Warszawa 1997;

Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2, Literatura międzywojenna, Wrocław 1965.

Le k t u r y o b o w i ą z k o w e ;

L i t e r a t u r a l a t 1 9 1 8 - 1 9 4 5 : Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński (BN);

Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1 - 2 (BN);

twórczość poetów na podstawie wydań BN:

Baczyński K. K.;

Czechowicz J.;

Gajcy T.;

Gałczyński K. I.;

Iwaszkiewicz J.;

Lechoń J.;

LeśmianB.;

Miłosz Cz.;

Pawlikowska - Jasnorzewska M.;

Peiper T.;

Przyboś J.;

Tuwim J.;

twórczośćpozostałych poetów na podstawie innych wyborów:

Wat A; Wierzyński K.;

Berent W., śywe kamienie lub Nurt;

Gombrowicz W., Ferdydurke, Iwona, księŜniczka Burgunda; Iwaszkiewicz J., Panny z

Wilka, Brzezina, Matka Joanna od Aniołów lub Czerwone tarcze; Kaden-Bandrowski J., Generał

Barcz lub Czarne skrzydła; Kuncewiczowa M., Cudzoziemka; Nałkowska Z., Granica lub

Niecierpliwi; Schulz B., Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą; Witkiewicz S. I.,

Nienasycenie, Wariat i zakonnica, Sonata Belzebuba, Matka, Szewcy; Wittlin J., Sól ziemi; śeromski

S., Przedwiośnie.

L i t e r a t u r a p o r o k u 1 9 4 5 :

Lam A., Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, Warszawa 1972; Określona epoka. Nowa Fala 1968 - 1993. Wiersze i komentarze, oprac. T. Nyczek, Kraków 1995; twórczość poetów na podstawie róŜnych wyborów wierszy:

Barańczak S.;

Białoszewski M.;

Gałczyński K. I.;

Grochowiak S. (BN);

Herbert Z.

Iwaszkiewicz J.;

Jastrun M.;

Karpowicz T;

Krynicki R.;

Miłosz Cz.;

RóŜewicz T.;

Rymkiewicz J. M.;

Szymborska W.; Wojaczek R.; Zadura B.; Zagajewski A.; Andrzejewski J., Bramy raju, Miazga;

Białoszewski M., Pamiętnik z powstania warszawskiego, Szumy, zlepy, ciągi, Donosy rzeczywistości

lub Aameryka. Obmapywanie Europy; Bocheński J., Boski Juliusz lub Tabu; Borowski T., Utwory

wybrane (BN); Brandys K., Wariacje pocztowe lub Sposób bycia; Buczkowski L., Czarny potok;

Gombrowicz W., Trans - Atlantyk, Kosmos, Ślub, Operetka, Dziennik (fragmenty); Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie lub Martwa natura z wędzidłem lub Labirynt nad morzem; Herling-

Grudziński G., Inny świat, Skrzydła ołtarza, Drugie przyjście, Dziennik pisany nocą (fragmenty);

Hłasko M., opowiadania (wybór) lub wybrana powieść; Kapuściński K., Cesarz lub Heban; Konwicki

T., Sennik współczesny, Mała apokalipsa; Kuśniewicz A., Król Obojga Sycylii lub Strefy; Lem S.,

Solaris lub Głos Pana; Miłosz Cz., Dolina Issy, Rodzinna Europa, Zniewolony umysł; MroŜek S.,

opowiadania (wybór), Tango, Emigranci, Policja, Na pełnym morzu, Strip-tease, Miłość na Krymie;

Myśliwski W., Kamień na kamieniu lub Widnokrąg; Odojewski W., Zasypie wszystko, zawieje;

Parnicki T., Srebrne orły lub Tylko Beatrycze (BN); RóŜewicz T., Kartoteka, Do piachu; Stempowski

J., eseje (wybór); Stryjkowski J., Austeria lub Głosy w ciemności; lektury uzupełniające: Literatura lat

1918 - 1945 (6 pozycji do wyboru), twórczość poetów na podstawie róŜnych wyborów: Broniewski

W.; Iłłakowiczówna K.; Liebert J.; Piętak S.; Sebyła W.; Słonimski A.; WaŜyk A.; Wittlin J.; Zagórski

J.; Andrzejewski J., Ład serca; Boy-śeleński T., Brązownicy lub Obrachunki fredrowskie;

Choromański M., Zazdrość i medycyna; Dąbrowska M., Noce i dnie; Miciński B., PodróŜe do piekieł;

Rostworowski K. H., Niespodzianka; Strug A., śółty krzyŜ; Szaniawski J., Adwokat i róŜe lub śeglarz;

Uniłowski Z., Wspólny pokój; Wat A., Bezrobotny Lucyfer; Witkiewicz S. I., Teatr (Wstęp do teorii

czystej formy w teatrze, BliŜsze wyjaśnienia w kwestii czystej formy na scenie); Irzykowski K., Walka

o treść; Wyka K., śycie na niby; literatura po roku 1945 (10 pozycji do wyboru); twórczość poetów na

podstawie róŜnych wyborów wierszy: Antologia nowej poezji polskiej 1990 - 1999, oprac. R. Honet,

M. CzyŜowski, Kraków 2000; Barańczak S., Poeta pamięta. Poezja świadectwa i sprzeciwu 1944 -

1984; Bieńkowski Z.; Bursa A.; Ficowski J.; Harasymowicz J; Bryll E.; Hartwig J.; Kozioł U.; Lipska

E.; Łobodowski J.; Maj B.; Nowak T.; Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939 - 1988. Antologia,

oprac. B. Drozdowski, B. Urbankowski, Łódź 1991; Polkowski J.; Poświatowska H.; Przyboś J.;

Sommer P.; Sosnowski A.; Stachura E.; Szaruga L.; Świetlicki M.; Świrszczyńska A.; Antologia

dramatu, wybór i posłowie Koenig, t. 1, 2 (wybór); Brandys K., Listy do pani Z.; Chwin S.,

Hanemann lub Esther; Dygat S., Jezioro Bodeńskie; Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku lub

opowiadania (wybór); Grynberg H., Zwycięstwo lub Kadisz; Haupt Z., Pierścień z papieru lub Szpica;

Huelle P., Weiser Dawidek lub Mercedes Benz; Jeleński K., Zbiegi okoliczności (wybór); Kisielewski

S., SprzysięŜenie lub Śledztwo lub Wszystko inaczej; Kott J., Szekspir współczesny II lub Kamienny

potok; Krall H., Dowody na istnienie lub ZdąŜyć przed Panem Bogiem; Krzysztoń J., Obłęd; Lipski L.,

Dzień i noc lub Piotruś; Mach W., Góry nad czarnym morzem; Mackiewicz J., Droga donikąd lub Nie

trzeba głośno mówić; Malewska H, Apokryf rodzinny lub Kamienie wołać będą; Mostwin D., jedna

powieść do wyboru; Nowak T., A jak królem, a jak katem będziesz lub Takie większe wesele;

Nowakowski M., Wesele raz jeszcze; Nowakowski T., Obóz wszystkich świętych; Pilch J., Pod

Mocnym Aniołem lub Inne rozkosze; Skrzyposzek Ch., Wolna Trybuna; Stachura E., Siekierezada lub

Fabula rasa; Stasiuk A, Opowieści galicyjskie lub Dukla; Szaniawski J., Dwa teatry; Szczepański J.

J., Przed nieznanym trybunałem lub Polska jesień; Szewc P., Zagłada lub Zmierzchy i poranki;

Terlecki W., Dwie głowy ptaka lub Ucieczka z Jasnej Polany; Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy lub

E. E.; Tulli M., Sny i kamienie lub W czerwieni; Vincenz S., eseje (wybór); Wat A., Mój wiek lub

Świat na haku i pod kluczem; Wittlin J., Orfeusz w piekle XX wieku (wybór); Wojdowski B., Chleb

rzucony umarłym.


Pobierz dokument
20lecie.lit.pol.po.1918.roku.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z. Nałkowska - Granica - streszczenie, Lit. pol. po 1918 roku
Konwicki - Sennik współczesny - oprac i streszczenie, Lit. pol. po 1918 roku
Krytyka literacka, Lit. pol. po 1918 roku
Bobkowski Szkice piorkiem, Lit. pol. po 1918 roku
Szumy, Lit. pol. po 1918 roku
dwa teatry, Lit. pol. po 1918 roku
asnyk, Lit. pol. po 1918 roku
Mała apokalipsa, Lit. pol. po 1918 roku
Wariacje pocztowe, Lit. pol. po 1918 roku
Nowa Fala, Lit. pol. po 1918 roku
sól ziemi wittlin, Lit. pol. po 1918 roku
Operetka W. Gombrowicz c.d, Lit. pol. po 1918 roku
Witkiewicz Matka tresc, Lit. pol. po 1918 roku
Żywe Kamienie, Lit. pol. po 1918 roku
Poezje Zbigniewa Herberta, Lit. pol. po 1918 roku
Odbudowa państwa polskiego po 1918 roku, i inne
SYSTEMY PRAWA KARNEGO I PROCEDURY KARNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH PO 1918 ROKU

więcej podobnych podstron