2a, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

Pobierz dokument
2a.biotechnologia.fizyka.labolatorium.doc
Rozmiar 50 KB

II.OPRACOWANIE POMIARÓW.

1.Obliczam β (tłumienie mostka podwójne T) ze wzoru: β= UTT/ UWY, UWY= 1V.

Wobec tego β dla danej częstotliwości wynosi:

F[Hz]

β

F[Hz]

β

F[Hz]

β

F[Hz]

β

F[Hz]

β

F[Hz]

β

20

0,441

200

0,208

380

0,030

560

0,090

950

0,237

1800

0,381

40

0,429

220

0,167

400

0,023

580

0,101

1000

0,250

1900

0,390

60

0,407

240

0,144

420

0,024

600

0,108

1100

0,274

2000

0,397

80

0,378

260

0,125

440

0,033

650

0,130

1200

0,298

100

0,347

280

0,106

460

0,041

700

0,149

1300

0,317

120

0,312

300

0,088

480

0,051

750

0,168

1400

0,333

140

0,284

320

0,072

500

0,060

800

0,187

1500

0,346

160

0,257

340

0,056

520

0,072

850

0,205

1600

0,359

180

0,228

360

0,043

540

0,080

900

0,222

1700

0,370

Charakterystyka β=f(f), została przedstawiona na wykresie nr 1.

2.Obliczam wzmocnienie K­`U (dla układu z włączonym mostkiem TT).

KU=UWY/UWE UWE= 0,02V

f(Hz)

KU

f(Hz)

KU

f(Hz)

KU

f(Hz)

KU

f(Hz)

KU

f(Hz)

KU

20

34,3

180

37,2

340

106,0

500

77,0

750

24,4

1300

9,75

40

30,1

200

39,4

360

135,5

520

65,5

800

21,4

1400

8,85

60

29,6

220

44,9

380

180,0

540

58,0

850

18,9

1500

8,20

80

30,0

240

50,0

400

218,5

560

51,5

900

17,2

1600

7,50

100

30,8

260

55,0

420

198,5

580

45,6

950

15,7

1700

7,00

120

31,9

280

62,5

440

149,0

600

42,1

1000

14,4

1800

6,50

140

33,4

300

72,0

460

112,5

650

33,8

1100

12,4

1900

6,15

160

35,0

320

86,0

480

93,5

700

28,4

1200

10,9

2000

5,85

Charakterystykę KU=f(f) została przedstawiona na wykresie nr 2.

Charakterystyka KU=f(f) oraz β=f(f) są wykreślone na wspólnym wykresie nr3.

Układ z włączonym mostkiem wykazuje dużą selektywność, co wyrażnie przedstawia charakterystyka KU=f(f).

3.Obliczam częstotliwość rezonansową mostka.

Największe UWY uzyskane przy pomiarze charakterystyki UWY=f(f) z włączonym mostkiem jest równe 4,37V. Częstotliwość odpowiadająca UWY=4,37V wynosi 400Hz.

Obliczam częstotliwość rezonansową mostka ze wzoru: fT=1/2πRC.

Dla R=20kΩ, C=20nF

fT= 1/2π 400⋅106=398Hz.

Częstotliwość obliczona ze wzoru jest bardzo zbliżona do częstotliwości wyznaczonej w doświadczeniu. Dla tej częstotliwości rezonansowej uzyskujemy największe wzmocnienie.

4.Obliczam użyteczną rzeczywistą dobroć układu.

Korzystałem ze wzoru:

Q =2πfTRC gdzie: fT=398 Hz

R=20kΩ

C=20nF

Q =0,999 ~ 1

Mogę także skorzystać ze wzoru: Q =fT/2Δf gdzie: fT=398Hz

Δf=460-340=120Hz

Z wykresu nr 3 określiłem pasmo przenoszenia.mieści się ono od 340Hz do 460Hz.Im jest większa dobroć, tym mniejsza szerokość pasma.

5.Praktyczne zastosowanie badanego układu.

Gdy filtr włączony jest w obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego, udaje się otrzymać dużą selektywność bez naruszania stabilności pracy układu (wykres nr 1).

Badany układ umożliwia więc dużą selektywność, może więc być stosowany tam, gdzie są większe wymagania co do jakości wzmocnienia.

Wadą takiego układu jest jednak trudność zestrojenia podwójnego czwórnika typu T.

Przy małych częstotliwościach selektywne wzmocnienie uzyskuje się właśnie za pomocą obwodów RC.

Wzmacniacze budowane ze wzmacniaczy operacyjnych i wzmacniaczy RC małych częstotliwości są stosowane w torach akustycznych odbiorników i nadajników tetekomunikacyjnych, w akustycznych urządzeniach wzmacniających.


Pobierz dokument
2a.biotechnologia.fizyka.labolatorium.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ĆWICZENIE NR 2A, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LABORKA2, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LEPKOŚĆmm, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - Ćw 60, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 49, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
neonówka, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Elektronika, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
szeregowy rezonans napiŕciowy, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LAB110, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 50, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Pojęcia w formacie ściągi, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
drg, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

więcej podobnych podstron