Pytania metodologia badan (2), Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych

Pobierz dokument
pytania.metodologia.badan.2.pedagogika.studia.doc
Rozmiar 24 KB

Metodologia badań, zagadnienia egzaminacyjne

 1. Badania, badania naukowe, orientacje badawcze - zakres pojęć i ich wzajemne powiązania

 2. Badania naukowe - podział ze względu na różne kryteria

 3. Koncepcja badawcza w orientacji normatywnej

 4. Koncepcja badawcza w orientacji interpretatywnej

 5. Paradygmat normatywny a interpretatywny

 6. Metody i techniki badawcze - podziały oraz związki z paradygmatami

 7. Założenia teoretyczne (filozoficzne) metody segmentowej analizy wywiadu narracyjnego

 8. Technika wywiadu narracyjnego: główne założenia, zjawiska (przymusy) narracyjne, etapy przeprowadzania wywiadu

 9. Analiza segmentowa: cel, etapy postępowania badawczego

 10. Cztery podstawowe biograficzne struktury procesowe

 11. Założenia teoretyczne (filozoficzne) metody generowania teorii ugruntowanej

 12. Etapy postępowania w metodzie generowania teorii ugruntowanej

 13. Założenia teoretyczne (filozoficzne) analizy konwersacyjnej

 14. Trzy typy konwersacji (potoczna, profesjonalna, dyskurs publiczny): cechy szczególne, różnice

 15. Etapy postępowania badawczego w analizie konwersacyjnej

 16. Etapy postępowania badawczego w analizie dyskusji profesjonalnej

 17. Założenia teoretyczne (filozoficzne) interpretacji dokumentarnej

 18. Samobieżny wywiad grupowy: cele, etapy postępowania oraz sposoby analizowania materiału (metoda interpretacji dokumentarnej)


Pobierz dokument
pytania.metodologia.badan.2.pedagogika.studia.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Akcjologa pracy socjalnej Dr A, Pedagogika studia magisterskie, Akcjologia pracy społecznej
Promotorzy idei społeczno-pedagogicznej(wykład), Pedagogika studia magisterskie, promotorzy idei spo
Akcjologa pracy socjalnej Dr A, Pedagogika studia magisterskie, Akcjologia pracy społecznej
Pedagogika Prywatnosc hebermas-kedziora, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczny
Metodologia badan spolecznych cz2, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 3, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczn
poprawione wykłady z metodologi, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH2, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH - Cyrański(calosc), Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań
Metodologia badań społecznych, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 1, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczn
MBS-egzamin, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
metodologia badań społecznych - wykład 5, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczn
Pedagogika Prywatnosc hebermas-kedziora, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczny
Metoda ugruntowana, Pedagogika studia magisterskie, orientacje metodologiczne

więcej podobnych podstron