Są wytyczne ws. stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

Pobierz dokument
sa.wytyczne.ws.stwierdzenia.nieodwracalnego.doc
Rozmiar 29 KB

Są wytyczne ws. stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

inf. wł.
11.08.2010

Minister zdrowia Ewa Kopacz podpisała 9 sierpnia obwieszczenie w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Zawarte w nim wytyczne definiują kryteria rozpoznawania i sposób stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania krążenia przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem do planowanego pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) wprowadza możliwość pobrania komórek, tkanek lub narządów właśnie po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Zatrzymanie krążenia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, prowadzi w krótkim czasie do śmierci komórek mózgowych i ostatecznie do śmierci mózgu. Jednocześnie, komórki stanowiące strukturę narządów bardziej odpornych na niedotlenienie wynikające z braku perfuzji zachowują przez pewien czas swoją funkcję, co stwarza możliwość ich pobrania i skutecznego przeszczepienia.

Stwierdzenie zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia opiera się na całościowej interpretacji danych z wywiadu chorobowego i klinicznych objawów nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Kryteria i sposób stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania krążenia opracowali:

Dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dr hab. n. med. Krzysztof Kusza - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - specjalista w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz - specjalista w dziedzinie neurologii

Prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek - specjalista w dziedzinie medycyny sądowej

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski - specjalista w dziedzinie neurochirurgii

http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=54092&l=1078&u=29192683&_tc=0B364AE726834395AFD31320A451A433


Pobierz dokument
sa.wytyczne.ws.stwierdzenia.nieodwracalnego.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nagłe zatrzymanie krążenia u biegaczy, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie w stanie zatrzymania krążenia i oddychania, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Przeżycie po zatrzymaniu krążenia w oddziałach intensywnej terapii, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie RKO jest zawsze niewłaściwe, MEDYCYNA, RATOWNICTWO
(Nie)bezpieczne auto, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
W województwie łódzkim żyje się najkrócej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Resuscitation- The use of intraosseous devices during cardiopulmonary resuscitation, MEDYCYNA, RATOW
Poważne powikłania kaniulacji żył centralnych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
RKO prowadzona tylko za pomocą masażu serca a RKO metodą klasyczną, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
Chłodziarka do mózgu w karetce, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Nowy numer alarmowy (909) dla nocnej pomocy lekarskiej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Wiedzę o resuscytacji czerpią w USA z Twittera, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Szkolenia dla więźniów ''Pierwsza pomoc - Druga szansa'', MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

więcej podobnych podstron