urlop wychow 1, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów

Pobierz dokument
urlop.wychow.1.poszukiwanie.pracy.wzory.doc
Rozmiar 26 KB

……………………………………… ………………………………………

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość i data)

………………………………………

(adres pracownika)

Do

………………………………………

(nazwa pracodawcy)

………………………………………

(adres pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ........................................................................

…………………………………..…………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka oraz data jego urodzenia)

składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze .................................... w okresie od dnia .................................................. do dnia ........................................................ Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam/korzystałem* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez okres ................................................................ Do niniejszego wniosku załączam oświadczenie ojca dziecka oraz oświadczenie o tym, że nie posiadam innych tytułów do ubezpieczeń w tym okresie, oraz że nie posiadam ustalonego prawa do emerytury lub renty.

…………………………………

(podpis pracownika)

* niepotrzebne skreślić


Pobierz dokument
urlop.wychow.1.poszukiwanie.pracy.wzory.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cv chron 2, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
cv funkcjn 2, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wn cw za nadl, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wn zw dziecko, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
poroz skr wypow, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
um pozasz cz, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wypocz cz, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wn obn wym czasu pracy 1, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wn skr, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
wn weekendy, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów
pozew sprost sw prac 2, poszukiwanie pracy, Wzory różnych dokumentów

więcej podobnych podstron