ostatnie 5 pytan, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród

Pobierz dokument
ostatnie.5.pytan.zootechnika.sggw.semestr.vi.doc
Rozmiar 24 KB

41. wymień korzyści ze stosowania regulacji płci w hodowli zwierząt.

-przyspieszenie postępu hodowlanego

-zwiększenie opłacalności produkcji mięsa i mleka

-eliminacja chorób genetycznych związanych z płcią

-ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem

-wybór płci zwierząt sportowych

42. wymień metody rozdziału plemników na dwie frakcje zawierające chromosom X lub Y.

Rozdział plemników na podstawie różnic w masie

-na podstawie różnic w ładunku powierzchniowym

-na podstawie antygenu h4

-na podstawie różnic w zawartości DNA

43. Co jest podstawą rozdziału plemników metodą cytometri przepływowej?

Rozdział plemników na frakcje z chromosomami Xi Y na podstawie różnic w masie i ruchliwości. Rozdział przeprowadza się przez wirowanie w gradiencie Percoll'u. Plemniki X jako cięższe podczas wirowania szybciej sedymentują i osadzają się w cięższych warstwach Percoll'u.

Dokładność 94%

Odzysk plemników niski 17 do 20 %

44. Wymień metody określania płci zarodków.

-cytologicznie

-immunologicznie

-metabolicznie

-molekularnie

45. Na czym polegają cytologiczne metody określania płci zarodków?

Podstawa metody - dymorfizm chromosomów płciowych. Analiza chromosomowa komórek zarodka znajdujących się w stadium metafazy podziału mitotycznego umożliwia określenie jego kariotypu.

Poprzez biopsję uzyskuje się komórki trofoblastu z zarodków 12-15 dniowych, które po hodowli utrwala się i barwi, a następnie przeprowadza się analizę chromosomalną. Można oznaczyć pleć tą metodą u zarodków 6-7 dniowych.


Pobierz dokument
ostatnie.5.pytan.zootechnika.sggw.semestr.vi.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
rozrod wyklady, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
wyklad rachunkowosc, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
Rachunkowość ściąga, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
Rybki, Zootechnika SGGW, semestr VI, ryby
Żywienie zwierząt wykład VI, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
Żywienie zwierząt wykład 8 ostatni, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
ROZRÓD ROŚLINOŻERNYCH ZWIERZĄT FUTERKOWYCH, Zootechnika SGGW, semestr V, zwierzęta futerkowe
pytania1234, Zootechnika SGGW, semestr V, towaroznawstwo
higiena agacia, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
Higiena zw, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
biochemia poprawka1, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia
higiena DDD, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
Charakterystyka roślinożernych, Zootechnika SGGW, semestr V, zwierzęta futerkowe
Fermy rodzicielskie ściąga, Zootechnika SGGW, semestr IV, drób, Drób, Fermy - ściąga
wykł8, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie

więcej podobnych podstron