1koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy

Pobierz dokument
1kolo20xi2007.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 50 KB

20 listopad 2007

Grupa A

Grafika Inżynierska I kolokwium Imię i Nazwisko:.............................................................

Piszemy bez korzystania z notatek! Odwrotną stronę kartki można wykorzystać jako brudnopis

 1. 0x08 graphic
  W układzie współrzędnych prostokątnych dane są dwa punkty P1(4,3,7) i P2(5,4,6). Oblicz odległość L pomiędzy tymi punktami.

 1. Okrąg o średnicy d = 6 leży równolegle nad płaszczyzną xy na wysokości 4 i jest wspólosiowy z osią z. Zapisz równania tego okręgu w układach:

   1. 0x08 graphic
    Prostokątnym

   2. 0x08 graphic
    Walcowym

   3. 0x08 graphic
    Sferycznym

Sporządzić odpowiednie szkice. Odpowiedź wpisać w odpowiednią ramkę.

 1. W układzie współrzędnych sferycznych umieszczono współśrodkowo z początkiem układu współ­rzęd­nych dwie kule o średnicach d1 = 4 i d2 = 6 (Zaznacz, otaczając kółkiem wyrazy TAK lub NIE, aby stwierdzić, które z poniższych zdań, doty­czą­cych tych kul, są prawdziwe, a które fałszywe.) (Odp. dobra 1p, pierwsza zła lub pusta 0p, dalsze złe -1p. Jeśli wypadkowe punkty są ujemne, wynik końcowy zadania ustala się na 0):

a) Odległość pomiędzy powierzchniami tych kul wynosi 2 TAK NIE

b) Odległość pomiędzy dowolnym punktem na powierzchni jednej z kul,
a dowolnym punktem na powierzchni drugiej kuli jest nie większa od 5 TAK NIE

c) Stosunek powierzchni obu kul wynosi 2/3 TAK NIE

d) Stosunek objętości obu kul wynosi 8/27 TAK NIE

e) Kąt bryłowy 1sr wycina na powierzchni większej kuli obszar o powierzchni 9 TAK NIE

f) Krawędź przecięcia płaszczyzny z   z powierzchnią mniejszej kuli
tworzy okrąg o promieniu 1 TAK NIE

g) Krawędź przecięcia powierzchni   z powierzchnią większej kuli
tworzy okrąg o promieniu 1 TAK NIE

h) Krawędź przecięcia powierzchni walcowej ρ   z powierzchnią większej kuli
tworzy dwa okręgi o promieniu 2 TAK NIE

 1. Oblicz odległość, jaką należy przebyć poruszając się po okręgu (r = 2,   od punktu    do punktu   

 1. W układzie współrzędnych sferycznych, w punkcie P (4, 60°, 90°) znajduje się wektor A = 4ir. Oblicz, jaka byłaby składowa x-owa tego wektora, gdyby zapisać go w układzie współrzędnych prostokątnych.

20 listopad 2007

Grupa B

Grafika Inżynierska I kolokwium Imię i Nazwisko:.............................................................

Piszemy bez korzystania z notatek! Odwrotną stronę kartki można wykorzystać jako brudnopis

 1. W układzie współrzędnych walcowych, w punkcie P (4, 90°, 6) znajduje się wektor A = 4iρ. Oblicz, jaka byłaby składowa x-owa tego wektora, gdyby zapisać go w układzie współrzędnych prostokątnych.

 1. Oblicz odległość, jaką należy przebyć poruszając się po okręgu (r = 3,   od punktu    do punktu   

 1. W układzie współrzędnych walcowych dane są dwa punkty P1 (4, 30°, 7) i P2 (5, 30°, 6). Oblicz odległość L pomiędzy tymi punktami.

0x08 graphic

 1. W układzie współrzędnych sferycznych umieszczono współśrodkowo z początkiem układu współ­rzęd­nych dwie kule o średnicach d1 = 6 i d2 = 4 (Zaznacz, otaczając kółkiem wyrazy TAK lub NIE, aby stwierdzić, które z poniższych zdań, doty­czą­cych tych kul, są prawdziwe, a które fałszywe.) (Odp. dobra 1p, pierwsza zła lub pusta 0p, dalsze złe -1p. Jeśli wypadkowe punkty są ujemne, wynik końcowy zadania ustala się na 0):

a) Stosunek powierzchni obu kul wynosi 2/3 TAK NIE

b) Odległość pomiędzy powierzchniami tych kul wynosi 4 TAK NIE

c) Krawędź przecięcia powierzchni   z powierzchnią większej kuli
tworzy okrąg o promieniu 1 TAK NIE

d) Kąt bryłowy 1sr wycina na powierzchni większej kuli obszar o powierzchni 9 TAK NIE

e) Odległość pomiędzy dowolnym punktem na powierzchni jednej z kul, TAK NIE
a dowolnym punktem na powierzchni drugiej kuli jest nie większa od 5

f) Krawędź przecięcia powierzchni walcowej ρ   z powierzchnią większej kuli
tworzy dwa okręgi o promieniu 2 TAK NIE

g) Stosunek objętości obu kul wynosi 8/27 TAK NIE

h) Krawędź przecięcia płaszczyzny z   z powierzchnią mniejszej kuli
tworzy okrąg o promieniu 1 TAK NIE

 1. Okrąg o średnicy d = 8 leży równolegle pod płaszczyzną xy na wysokości -3 i jest wspólosiowy z osią z. Zapisz równania tego okręgu (Sporządzić odpowiednie szkice. Odpowiedź wpisać w odpowiednią ram­kę) w układach:

   1. 0x08 graphic
    Prostokątnym

   2. 0x08 graphic
    Walcowym

   3. 0x08 graphic
    Sferycznym

L = .....................

L = .....................


Pobierz dokument
1kolo20xi2007.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1koło29I2009, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
3koło15I2008, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
4koło6II2008, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
2koło11XII2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
5koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
3koło10III2009, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
odp 1-koło-Zao17-II-2012, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska
Grafika inżynierska - wyklady - 2, Akademia Morska w Szczecinie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Procesy produkcyjne egzamin, Akademia Morska w Szczecinie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I-IV)
I ROK- informacja o egzaminie z nawigacji, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja
stereometria - teoria, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I sto
bibek spiral nie dla psa kielbasa, Akademia Morska, semestr 3, Projektowanie i konstrukcja Uządzeń (
zestaw 16, AiR, Semestr 2, Grafika inżynierska, zadania grafika
zestaw 11, AiR, Semestr 2, Grafika inżynierska, zadania grafika
wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Sprawozdanie 2 - Parametryzacja rysunków, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 3, Grafika inż
Sprawozdanie 1 - Komputerowy zapis konstrukcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 3, Grafi

więcej podobnych podstron