apelacja od wyroku sadu rejonowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

Pobierz dokument
apelacja.od.wyroku.sadu.rejonowego.dokumenty.doc
Rozmiar 23 KB

……………………..………. Miejscowość, data

………………………….

Imię Nazwisko

………………………….

………………………….

adres zamieszkania

Sąd Okręgowy

w …………………….

Wydział I Cywilny

Za pośrednictwem

Sądu Rejonowego

w ……………………

Wydział I Cywilny

APELACJA

Sygnatura akt : ……………….

Zaskarżam w ……………………….. ( podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części ) Wyrok Sądu Rejonowego w ………………. ( miejscowość ) z dnia …………………… sygn. akt ………………………..

Wnoszę o …………………………….. ( zmianę lub uchylenie wyroku w całości lub w części )

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później )

…………………………….

Własnoręczny podpis

Załączniki :

Odpisy apelacji dla wszystkich stron postępowania

UWAGA ! Apelację należy wnieść w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.


Pobierz dokument
apelacja.od.wyroku.sadu.rejonowego.dokumenty.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) (2)
Apelacja od wyroku sadu rejonowego
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) (2)
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
sprzeciw od nakazu zaplaty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
apelacjaodwyrokuSO, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron