slajdy TIOB W15 i 16 B odbior deskowania, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, TIORB, TiORBy WM2-wyklady, TIORB, wyk torby

Pobierz dokument
slajdy.tiob.w15.i.16.b.odbior.deskowania.przodki.doc
Rozmiar 31 KB

SPRAWDZENIE DESKOWAŃ

- sprawdzenie dokumentów deskowania oraz zapisy w dziennika budowy dotyczące deskowania

- sprawdzenie odstępstw od projektowanego deskowania lub instrukcji, sprawdzenie poprawności wprowadzonych zmian

- sprawdzenie zaświadczeń, świadectw, wyników badań deskowań (od firmy dostarczającej deskowania)

- sprawdzenie elementów deskowania:

- przekroje

- rozstawy podpór

- usztywnienie (zapewniające niezmienność położenia deskowania w czasie betonowania)

- wartość ugięcia deskowania (jeśli była przewidziana)

- prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie

- prawidłowość oczyszczenia deskowania i zastosowania środków adhezyjnych

SPRAWDZENIE ODCHYŁEK WYMIAROWYCH, np.:

- płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa - 1,5 mm/m

- płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 1,5 mm/m

- odchylenie od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu lub krawędzi żebra - 2,5 mm

- od rozpiętości projektowanych belek lub płyt żelbetowych - 15 mm

- płyty pomiędzy żebrami - 10 mm


Pobierz dokument
slajdy.tiob.w15.i.16.b.odbior.deskowania.przodki.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W21 betonowanie dr Woyciechowski, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechni
slajdy TIOB W28 A montaz dokladnosc mont, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W26 montaz przygotow obiektu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W03 i 04 z transportem wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W14 A1 rob zelbet, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy drogi - 04 naciski na os, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
W13 -14 ziemne odbiory i dokladnosci, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
slajdy drogi - 03 A nawierzchnie betonowe wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsza
slajdy TIOB W29 30 wprowadzenie do cwiczen, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W01 B regulamin egzaminu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
slajdy TIOB W01 D definicje budownictwa, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wa
slajdy drogi - otaczarka, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
W23 montaz wprowadzenie1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes

więcej podobnych podstron