SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.doc
Rozmiar 79 KB

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Prowadzący: Aneta Wójcik

Liczba ćwiczących: 16

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Czas trwania zajęć: 45 minut

Zastosowane przybory i przyrządy: piłki siatkowe, szarfy, pachołki

TEMAT: Doskonalenie techniki odbić piłki siatkowej oburącz sposobem górnym.

Zadania szczegółowe:

1.

Zdolności motoryczne:

-

kształtowanie zwinności, szybkości

-

kształtowanie orientacji

2.

Umiejętności:

-

prawidłowe przyjęcie postawy w zależności od odbicia piłki w przód, w tył, w bok

-

prawidłowe dojście do piłki

-

doskonalenie odbić sposobem oburącz w różnych kierunkach, na różne odległości

-

zajmowanie właściwych pozycji w czasie gry „systemem par złożonym”

3.

Wiadomości:

-

technika odbicia sposobem oburącz górą

-

ćwiczenia doskonalące odbicia sposobem górnym

4.

Usamodzielnianie ucznia:

Umiejętność współpracy w grupach, sportowa rywalizacja

Zastosowane metody: zadaniowa ścisła, zabawowa

1.

Zbiórka, raport, powitanie.

2.

Podanie tematu zajęć.

1.

Zabawa ożywiająca „Berek ratuj”

Osoba zamrożona staję w rozkroku z RR w górze. Odmrożenie następuje poprzez przejście pomiędzy nogami.

2.

W miejscu:

-

wyrzut z przodu , chwyt z tyłu ( i na odwrót)

-

przerzucanie piłki nad głową z jednej ręki do drugiej (rr. w bok)

-

w rozkroku: toczenie i przekładanie piłki po ósemce między nogami , przechwyty

-

krążenie tułowia z piłką

-

podrzut, przysiad - chwyt, skłon - chwyt

-

podrzut - siad prosty - chwyt, podrzut - leżenie - chwyt i to samo do poz. stojącej

-

w siadzie prostym: toczenie piłki dookoła siebie ,pod uniesionymi nogami

-

leżenie przewrotne z przeniesieniem stopami piłki za głowę do rąk

-

w leżeniu tyłem , przetaczanie piłki pod uniesionymi biodrami 

-

w leżeniu przodem: przetaczanie piłki pod klatkę piersiową 

3.

W truchcie w dowolnym kierunku:

-

podrzucanie piłki, chwyt przed sobą (to samo w wyskoku i z rzutem o podłoże )

-

przekładanie piłki dookoła bioder w jedną i w drugą stronę

-

toczenie piłki po podłodze prawą i lewą ręką

-

przeskoki naprzemienne z kozłowaniem prawą i lewą ręką na zmianę.

4.

W marszu:

-

przekładanie piłki pod uniesioną prawą i lewą nogą;wyrzut piłki w górę, klaskanie w dłonie, krążenie ramionami w przód i w tył w czasie lotu piłki

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas odmrażania.

Każdy z piłką.

Ręka ma cały czas kontakt z piłką.

Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas biegu w dowolnym kierunku.

1.

W parach:

-

odbicie raz nad sobą i do partnera

-

jw. z przysiadem i siadem po odbiciu

-

jw. dwa razy nad sobą - leżenie przodem po odbiciu

-

jw. -bieg do partnera i dotknięcie jego kolan - powrót tyłem

-

w siadzie klęcznym odbicie do partnera

-

w siadzie ugiętym odbicie do partnera i leżenie tyłem

-

w czasie odbić jedna z osób przechodzi stopniowo do klęku, siadu i leżenia tyłem (potem zmiana)

2.

W trójkach:

-

odbicie ze zmianą miejsca za piłką na odległość 4-5m

-

odbicie w górę nad sobą, przejście na koniec rzędu

-

odbicie po trójkącie w jedną stronę, na sygnał w drugą.

To samo z dwiema piłkami.

3.

W dwóch grupach:

-

j.w. lecz postawa rozkroczna i podania dołem i górą, od ostatniej z rzędu 

-

jedna grupa ok. 2m od siatki w równych odległościach od siebie porusza się krokiem dostawnym. Druga grupa w rzędzie naprzeciwko pierwszego z piłką. Kolejne odbicia piłek podawanych nad siatką. Potem zmiana funkcji.

-

jedna z grupy (lider) z piłką 3m od siatki, pozostali na 3m po przeciwnej stronie (pierwszy z szarfą). Na sygnał, odbicia z obiegnięciem lidera. Wygrywa zespół, który pierwszy skończy (osoba z szarfą na początku, lider na końcu rzędu z piłką uniesioną do góry).

4.

Rozgrzewka do gry uproszczonej w piłkę siatkową:

-

ustawienie w 2-ch rzędach ,prawy atak, po obu stronach siatki, dwie rozgrywające. Po zbiciu bieg na drugą stronę siatki i odbiór ataku.

-

ustawienie w polu zagrywki - serwis sposobem górnym i dolnym.

5.

Gra uproszczona w piłkę siatkową.

Podział na dwie drużyny , ustalenie systemu gry, określenie rozgrywających.Jeśli drużyna wykona w jednej akcji 2-a odbicia sposobem górnym i zbicie, zdobywając punkt - otrzymuje premię w postaci dodatkowego 1-go punktu

Ćwiczenia w trójkach przeprowadzone zostaną jedynie w przypadku właściwej liczby ćwiczących.

1.

Zabawa uspokajająca:

-

zabawa „Brzeg, piasek, woda”

2.

Podsumowanie lekcji.

Tok lekcji

Treść zajęć

Czas

Uwagi

I. Czynności organizacyjno- porządkowe

3'

 

II. Rozgrzewka

12'

III. Część główna

30'

10'

30'

 

IV. Część końcowa

5'


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.doc
Rozmiar 79 KB

Wyszukiwarka