temat 6, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang

Pobierz dokument
temat.6.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 24 KB

Temat 6

What is nuclear power? Are you for or against it? Justify. What are the dangers of relying on nuclear energy? Suggest some alternative sources of energy.

[Co to jest energia jądrowa? Czy jesteś za czy przeciw? Uzasadnienia. Jakie są niebezpieczeństwa powoływania się na energię jądrową? Inne źródła energii.]

Nuclear energy is the energy emitted during nuclear transformations.

(Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych.)

I am against it, because manufacture of uranium is also associated with the progresses of natural damage “shell” environment.

(Jestem przeciwny temu, ponieważ wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną „powłokę” środowiska.)

There are people who use nuclear energy in an uncontrolled manner, for example using nuclear weapons.

(Są ludzie, którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. używając broni jądrowej.)

Radioactive elements operate on a negative organisms, including the human.

(Pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka.)

Other alternative energy sources are: wind, solar and hydro.

(Innymi alternatywnymi źródłami energii są: energia wiatru, słoneczna i wodna.)


Pobierz dokument
temat.6.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka