Fizjologia roślin - wykład 4 - 19.03.2013, Ogrodnictwo, Semestr IV, Fizjologia, Fizjologia egzamin, wykłady

Pobierz dokument
fizjologia.roslin.wyklad.4.19.03.2013.doc
Rozmiar 42 KB

Fizjologia roślin - wykład 4 - 19.03.2013

„Pobieranie i transport wody na poziomie komórkowym”

Właściwości wody:

Stanowi duży procent o zawartość w stosunku do innych związków.

Różnie są uwodnione są organelle komórkowe - najmniej wody jest w organellach ok. 50%

W ścianie komórkowej - 40-50%

Cytoplazma - 80-90 %

Wakuola > 90%

Formy wody:

Budowa cząsteczki wody:

Jest dipolem. Ponieważ w cząsteczce wody występuje elektroujemny tlen i wodór pomiędzy którymi mogą powstać wiązania wodorowe.

Wiązania wodorowe - powstaje zawsze między wodorem i jakimś atomem elektroujemnym. Zasięg oddziaływania tego wiązania jest mały. Energia jest też niewielka. W stanie stałym cząsteczka wody przyłącza 4 cząsteczki wody tworzy się w ten sposób heksagonalna struktura lodu.

W stanie ciekłym każda cząsteczka wody przyłącza 5 cząsteczek lub więcej cząsteczek H2O

Woda jest b,dobrym rozpuszczalnikiem dla wszystkich jonów i dla związków posiadających grupy hydrofilne. Bez tego zjawiska nie mogły by zachodzić żadne procesy chemiczne i biochemiczne w komórce.

Właściwości wody ważne dla życia:

Woda może być buforem temperatury w roślinie.

Funkcje wody:

Siłą motoryczną transportu wody - różnica potencjałów

Energia Gibasa - charakteryzuje możliwość zmiany na pracę transportu.

Potencjał wody = potencjał chemiczny wody w komórce - potencjał chemiczny czystej wody w aktualnych warunkach ciśnienia / objętośc molowa wody

W warunkach normalnych potencjał wody czystej wynosi 0

Potencjał wody w komórce:

Na niego wpływa : ilość substancji która z wodą tworzy r-ry rzeczywiste

Im więcej jest substancji rozpuszczonych tym wodzie jest trudniej w sposób bierny gdzieś się przemieścić (traci zdolność do wykonania pracy transportu)

Im więcej substancji tym mniejszy potencjał wody w komórce

Potencjał osmotyczny - charakteryzuje zdolność wody do wykonania biernego transportu bez wydatkowania energii. Obniża on potencjał wody dlatego jest ujemny

Potencjał osmotyczny (psi s) - ilość substancji rozpuszczonych

Potencjał ciśnienia (psi t) - może przyjmować różne wartości w zależności od zawartości wody w komórce (jeżeli komórka nie jest plazmolizowana to potencjał jest dodatni). W komórce jest inne ciśnienie niż na zewnątrz, ponieważ jest ograniczona ścianą komórkową i jeżeli w komórce jest woda to wywołuje ona ciśnienie na ścianę komórki.

Potencjał imbibicyjno - kapilarny (substancji podstawowej, macierzy, matrycowy) (psi m) związany z obecnością koloidów

Woda może przepływać:

Przy warunkach normalnych w czystej wodzie potencjał wody wynosi zero.

Przy r-rze sacharozy potencjał wody jest ujemny = - 2 mp

Gdy mamy komórkę w stanie plazmolizy granicznej potencjał ciśnienia w komórce jest taki sam jak potencjał ciśnienia na zewnątrz. = -7 mp

Gdy umieścimy komórkę w r-rze sacharozy to potencjał jest wyższy w r-rze sacharozy. Więc woda będzie napływać

Transport cząsteczek wody odbywa się zgodnie z gradientem potencjałów osmotycznych wody czyli od wyższego do niższego

Szybkośc przepływu wody zależy od:

Czynniki wpływające na zmianę potencjału wody :

Kierunek przepływu wody nie zależy od potencjału osmotycznego czyli ilości substancji rozpuszczonych.


Pobierz dokument
fizjologia.roslin.wyklad.4.19.03.2013.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka