Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka

Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.zaliczenie.ar.studia.doc
Rozmiar 20 KB

Przykładowe pytania na zaliczenie z „Analizy ryzyka”

  1. Miejsce analizy ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem.

  2. Co to analiza ryzyka

  3. Określanie sposobu częstości zdarzen niekorzystnych

  4. Zagrożenia w środowisku pracy

  5. Konwencja ADR ( z czego się składa, załączniki, nowelizacje)

  6. Karta substancji niebezpiecznej (co jest w niej zawarte)

  7. Ocena ryzyka zawodowego (zawód dowolnie wybrany np. nauczyciel)

  8. Podział zagrożeń (potencjalne, naturalne)

  9. NDS, NDSCH, NDSP.


Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.zaliczenie.ar.studia.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka