Przykładowe pytania na egzamin z fakultetu drożdże termin zerowy, Studia (2012-2017) SGGW - WNoŻ - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, IV rok, Drożdże

Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.z.fakultetu.doc
Rozmiar 25 KB

Przykładowe pytania na egzamin z wykorzystania drożdży w technologii żywności

Wykład 1

1) Wyjaśnij rolę drożdży w przemyśle spożywczym. Podaj przykłady ich zastosowania.

2) Znaczenie trehalozy w kształtowaniu jakości drożdży piekarskich.

3) Wyjaśnij dlaczego drożdże są doskonałym surowcem do produkcji preparatów białkowo-mineralnych.

4) Podstawy teoretyczne opracowania skł. chem. podłoża hodowlanego drożdży piekarskich (wymienić + 1 opisać).

Wykład 2

1) Przedstaw wady i zalety ekstraktów drożdżowych pozyskanych drogą autolizy lub hydrolizy.

2) Jaka jest wada drożdży jeśli chodzi o ich wykorzystanie w celach żywieniowych? W jaki sposób można ją wyeliminować?

3) Dlaczego biopleksy można traktować jako czynnik probiotyczny i prebiotyczny ?

Wykład 3

1) Zalety i wady plazmolizy.

2) Co to są biosurfaktanty i gdzie mogą być stosowane.

3) Wyjaśnij mechanizm autolizy drożdży.

4) Jakie cechy powinny posiadać drobnoustroje używane do biosyntezy białka.

5) Scharakteryzuj biomasę drożdżową jako źródło kwasów tłuszczowych. W jaki sposób można uzyskać takie preparaty?


Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.z.fakultetu.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka