Żywienie zwierząt wykład VI, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie

Pobierz dokument
zywienie.zwierzat.wyklad.vi.zootechnika.sggw.doc
Rozmiar 45 KB

Żywienie zwierząt wykład IV

Cechy charakterystyczne zbóż

Substancje antyodżywcze

Wartość biologiczna białka wynosi około

50% sorgo, kukurydza, pszenica

70-75% owies, żyto, jęczmień

Do zbóż zaliczamy:

Rośliny strączkowe

Znaczenie nasion roślin strączkowych:

ROŚLINY STRĄCZKOWE

ROŚLINY OLEISTE

Produkty uboczne przemysłu olejarskiego

Nasiona roślin oleistych- w większości przeznaczane do produkcji olejów. W żywieniu zwierząt rzadko stosuje się całe nasiona roślin oleistych.

Produkty uboczne z przemysłu olejarskiego to śruty poekstrakcyjne, makuchy i ekspelery.

Śruty poekstrakcyjne- wysokobiałkowe surowce paszowe o zawartości tłuszczu około 1%. Otrzymuje się je z nasion roślin oleistych w procesie ekstrahowania oleju przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Mogą występować w różnej formie (granulowanej, płatkowanej).

Śruta poekstrakcyjna sojowa i śruta poekstrakcyjna rzepakowa- najczęściej stosowane w żywieniu zwierząt. Zawartość białka surowego powyżej 35% do 40 %. Białko śruty poekstrakcyjnej sojowej posiada bogaty zestaw aminokwasów egzogennych co sprawia że ma ono dużą wartość energetyczną.

Nasiona rzepaku czy soi w procesie ekstrakcji poddawane są zabiegom termicznym: prażeniu (kondycjonowaniu) i toastowaniu. Prażenie powoduje dezaktywację enzymów hydrolizujących, szczególnie merozynazy rozkładającej glukozynolany. Aktywność myrozynazy uzależniona jest od temperatury. Rozkład merozynazy następuje w temperaturze 70°C. Suszenie i dłuższe przechowywanietylko w niewielkim stopniu obniża aktywność enzymu. Aktywna myrozynaza rozkłada glukozynolany do produktów, które są szkodliwe dla zdrowia zwierząt: izotiocyjanianów (ITC), vinyl-oksazolidynotionów (VTO) i nitryli. Większość produktów hydrolizy glukozynolanów nosi nazwę „olejków gorczycznych”. Jeżeli olejki te występują w niewielkich ilościach to wywierają korzystne działanie- pobudzają apetyt zwierząt. Nasiona soi zawierają inhibitor trypsyny, który jest unieczynniany podczas obróbki termicznej.

Ze względu na wysoką wartość białka stosowane przede wszystkim w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Polisacharydy nieskrobiowe

Obecnie głównie w ziarnie zbóż

Inhibitory trypsyny i chymotrypsyny

Dużo jest ich w soi, bobiku, grochu, łubinie a ze zbóż a życie

Fityniany

Kwas fitynowy i jego sole stanowią główne źródło fosforu z ziaren zbóż i roślin strączkowych

Lektyny- hemoglutyniny

Występują w nasionach strączkowych szczególnie w fasoli

Alergenowe białka

Występują w soi

Alkilorezorcynole

Występują w żucie i pszenżycie

Taniny

Występują w nasionach strączkowych, rzepaku, sorgo, najwięcej w roślinach tropikalnych

Gossypol

Występuje w nasionach bawełny

Alkaloidy

Występują w łubinach gorzkich

Stanowią około 5000 związków

Lupinina

Lupanina

Sparteina

Solanina

Saponiny

Występują w lucernie i koniczynach

Glukozynolany

Występują w rzepaku i kapuście

Glikozydy ( wicyna i konwicyna

Występują w nasionach strączkowych i trawach

Fitoestrogeny

Obecne w suszu z koniczyny i lucerny

Sporysz

Grzyby wytwarzają mikotoksyny na polu (nazywane są toksynami polowymi- toksynami fusarium) lub w magazynie ( toksyny magazynowe- alfatoksyny, ochratoksyny), lub też i tu i tu. Mikotoksyny wytwarzane są głównie przez grzyby rodzajów Aspergillus, Fusarium, Penicillia i Clavicepsa. Do ich wytwarzania może dojść w okresie wegetacji, w czasie żniw, w trakcie przechowywania w magazynie lub w czasie produkcji paszy, jeśli warunki są po temu sprzyjające. Żaden region świata nie jest wolny od tych cichych zabójców, a ich negatywny wpływ na wyniki produkcji u zwierząt i zdrowie ludzi jest olbrzymi. Według FAO, około 25% światowych zapasów zboża jest skażonych mikotoksynami.

Wpływ na zdrowie i wyniki produkcji

Fizyczne czy też widoczne efekty działania mikotoksyn obejmują zakres od zmniejszonego pobierania paszy i słabego współczynnika wykorzystania paszy do ogólnej niezdolności zwierząt do prawidłowego rozwoju. Alfatoksyny, wszechobecna mitotoksyna, niszczy wątrobę i powoduje zahamowanie wzrosyu. Toksyna T-2 powoduje uszkodzenie jamy ustnej u drobiu. Spożycie ochratoksyny powoduje uszkodzenie nerek. Zarówno drób jak i swinie są wrażliwe na ochratoksynę, podczas gdy krowy mleczne i w ogóle przeżuwacze tolerują nawet w stosunkowo wysokich dawkach, ze względu na jej biotransferację przez mikroorganizmy żwacza. Womitoksyna, często nazywana „czynnikiem odmowy paszy”, oddziaływuje głównie na świnie, ale także na inne zwierzęta.

Zearalenon

Zearalenon jest wytworzony głównieprzez Fusarium graminearu i Fusarium roseum, Zeralenon jest odpowiedzialny za zaburzenia w reprodukcji, ze względu na efekt rujotwórczy, jaki powoduje. Kliniczne objawy, jakie spotyka się u bydła i owiec to powiększenie wymienia, obniżenie wydajności produkcji mleka, upływy z pochwy, stała ruja, bezpłodność i poronienia.

1


Pobierz dokument
zywienie.zwierzat.wyklad.vi.zootechnika.sggw.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka