Z4 03, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z4.03.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 35 KB

Michał Łyś prowadzący dr inż. Wojciech J. Krzysztofik

Pn. godz.15.15

Wprowadzenie do systemów telekomunikacyjnych

Zadanie Z4/3 -semestr zimowy 2000/2001

  1. Treść zadania

Sygnał losowy o rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa p(x) (rys.) jest sygnałem modulującym w systemie PCM. Dla jakiej wartości W moc szumu kwantyzacji E2 będzie taka sama przy kwantowaniu równomiernym i nierównomiernym z charakterystyką kompresji typu μ (μ=3)

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
p(x)

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

-W W x

2. Rozwiązanie

W systemach PCM przetwarzany sygnał jest poddawany procesowi kwantyzacji tzn. zakres zmiany amplitudy jest podzielony na M przedziałów i przesyłana jest tylko informacja o przedziale w którym występuje sygnał.

Wyróżniamy kwantyzację równomierną i nierównomierną. Wprowadzanie kwantyzacji nierównomiernej powoduje zmniejszenie szumu kwantyzacji ponieważ przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia sygnału szerokość przedziału się zmniejsz , a przy większym prawdopodobieństwie zwiększa.

Moc szumu kwantyzacji określamy następująco:

0x01 graphic

-dla kwantowania równomiernego:

0x01 graphic

przy czym : p(x)=0x01 graphic

-dla kwantowania nierównomiernego:

0x01 graphic

przy czym:

0x01 graphic
; 0x01 graphic

Z porównania obydwu mocy wynika:

0x01 graphic

czyli moce szumu kwantyzacji (równomiernego i nierównomiernego) będą sobie równe dla:

0x01 graphic


Pobierz dokument
z4.03.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z4 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 05pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z4-01, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
metrologia - sprawozdanie - 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z4(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
optyk mechanik 731[04] z4 03 u
gornik eksploatacji podziemnej 711[02] z4 03 n

więcej podobnych podstron