słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji

Pobierz dokument
sluchanie.studia.kierunek.transport.stopien.i.doc
Rozmiar 34 KB

1.1   Umiejętności podstawowe- słuchanie prawdziwe.

 

 

Sztuka słuchania to podstawowa umiejętność służąca tworzeniu i utrzymywaniu związków z innymi. Jeśli potrafisz słuchać, ludzie lgną do ciebie. Przyjaciele zwierzają ci się, przez co pogłębia się wasza przyjaźń. Łatwiej ci odnosić sukcesy, gdyż naprawdę słuchasz i rozumiesz innych; wiesz, czego chcą, co ich rani lub irytuje. Często „uśmiecha się do ciebie szczęście, ponieważ ludzie cię doceniają i lubią, gdy jesteś w pobliżu.

Brak umiejętności słuchania jest niebezpieczny. Umykają nam ważne informacje i nie zauważamy nadchodzących problemów. Chcąc zrozumieć postępowanie innych, musimy domyślać się i zgadywać, uzupełniając w ten sposób luki wynikające z braku umiejętności słuchania.

Słuchanie to zaangażowanie i komplement. Słuchając, angażujemy swoją uwagę, aby zrozumieć, jak czuje się rozmówca, w jaki sposób postrzegać swój świat. Oznacza to wyzbycie się swoich uprzedzeń przekonań, niepokojów i interesów, aby patrzeć oczyma drugiej osoby. Jest to próba postrzegania rzeczy z jej perspektywy. Słuchanie to komplement, ponieważ niesie w sobie następującą informację” interesuję się tym, co dzieje się w twoim życiu, ty i twoje doświadczenia są dla mnie ważne”. W odpowiedzi na taki komplement ludzie zwykle zaczynają cię lubić i doceniać.

 

 

1.2   Cztery kroki skutecznego słuchania

 

1)    słuchanie aktywne - to pełne zrozumienie komunikacji, zwykle wymaga zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnych. Obejmuje ono:

       parafrazowanie- to powtarzanie swoimi słowami tego, co - jak nam się wydaje- ktoś powiedział” mówisz, że….., innymi słowy…, czy chcesz przez to powiedzieć, że…,”

       precyzowanie- oznacza zadawanie pytań, aż do pełniejszego obrazu, słyszysz wówczas opowieść o wydarzeniach w kontekście myśli i uczuć twojego rozmówcy.

       informacja zwrotna- to innymi słowy dzielenie się tym, co dzieje się wewnątrz mnie, po wysłuchaniu, sparafrazowaniu wypowiedzi drugiej osoby; pomaga jej ocenić znaczenie i skuteczność swojego komunikatu. Daje rozmówcom szansę na poprawę błędnych interpretacji i wyjaśnienie nieporozumień.

Dobra informacja zwrotna posiada trzy cechy, jest:

        natychmiastowa - wypowiedziana zaraz po pełnym zrozumieniu komunikatu,

        szczera - ma to być twoja prawdziwa reakcja,

        wspierająca - w sposób łagodny i delikatny przekazująca to, co chcesz powiedzieć, ale nie powodująca szkody czy uciekania się rozmówcy do obrony.

1)    słuchanie empatyczne wymaga uświadomienia sobie jednej tylko sprawy, każdy z nas próbuje przetrwać, każda myśl, każdy wybór, każdy moment - ma nam zapewnić przeżycie,

2)    słuchanie otwarte - to słuchanie bez oceniania lub szukania winy, wolne od osądów,

3)    słuchanie świadome-składa się z dwóch elementów, jeden to porównanie tego, co słyszymy, ze swoją wiedzą historyczną oraz wiedzą o ludziach i życiu (porównanie bez osądu); drugi element to obserwowanie i wsłuchanie się w spójność wywiadu( czy ton głosu osoby mówiącej, akcentowanie pewnych fragmentów wypowiedzi, wyraz twarzy i postawa- odpowiadają treści komunikatu),

        pełne słuchanie- utrzymanie kontaktu wzrokowego, nachylenie się w stronę rozmówcy, wspieranie mówiącego, kiwaniem głowy lub parafrazą, precyzowanie wypowiedzi, zadawanie pytań; zadbanie o to, aby nic nie rozproszyło waszej uwagi; zaangażowanie się w słuchanie i zrozumienie wypowiedzi, nawet jeśli jest się rozdrażnionym lub złym,

        sztuka słuchania w związkach (komunikacja odwzajemniona) - polega na tym, że kiedy rozmawiacie na jakiś temat i powstaje konflikt, dajecie sobie szansę wypowiadania kolejno swoich opinii - jesteście raz mówiącym, raz słuchaczem.

 

Pseudosłuchanie - jego intencją nie jest wysłuchanie drugiej osoby, ale zaspokojenie jakiejś swojej potrzeby, osiągnięcie jakiegoś celu.

 

Bariery utrudniające uważne słuchanie;

        porównywanie

        domyślanie się (czytanie w myślach drugiej osoby)

        przygotowywanie odpowiedzi

        filtrowanie (słuchanie wybiórcze)

        osądzanie

        skojarzenia

        utożsamianie się

        udzielanie rad

        sprzeciwianie się

        przekonanie o swojej racji

        zmiana toru myślenia

        zjednywanie


Pobierz dokument
sluchanie.studia.kierunek.transport.stopien.i.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
mowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Naiwne formy manipulacji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Mimika, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
negocjacje w spedycji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Gestykulacja rąk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
mowa ciała, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Sztuka sprawnej komunikacji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycj
Manipulacja, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
komunikacja międzyludzka1, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Mowa ciał123, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu
regulacje prawne przewozów i spedycji - transport zwierząt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I,
spółka komandytowa - tabela - konkretne informacje, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR
różnice między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SE

więcej podobnych podstron