Dramat romantyczny, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska

Pobierz dokument
dramat.romantyczny.notatki.filologia.polska.i.doc
Rozmiar 32 KB

Dramat romantyczny - typ dramatu ukształtowany w okresie romantyzmu w opozycji do poetyki dramatu klasycystycznego, a w nawiązaniu do twórczości Williama Szekspira, barokowego dramatu hiszpańskiego (Lope de Vega, Calderon) i dramaturgii mieszczańskiej, zwłaszcza melodramatu. Typowymi przedstawicielami dramatu romantycznego byli np. Wiktor Hugo (np. Hernani, Maria Tudor), Alfred de Musset (np. Lorenzaccio), w Polsce Juliusz Słowacki (Balladyna, Kordian), Adam Mickiewicz (Dziady), Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia).

Kompozycja dramatu romantycznego była luźna, poszczególne epizody cechowała duża niezależność, utwór nie podlegał typowym zasadom poetyki klasycystycznej, jak zasada trzech jedności czy zasada pięciu aktów, sceny monumentalne przeplatały się z kameralnymi i lirycznymi. Typowe dla dramatu romantycznego było łączenie uważanych przez klasyków za wykluczające się kategorii estetycznych - patosu i groteski, realizmu i fantastyki, komizmu i tragizmu. Łączono także wszelkiego rodzaju przeciwstawne konwencje stylistyczne i gatunkowe oraz techniki dramaturgiczne. Tego rodzaju synkretyzm i niedostosowanie kompozycji do wymogów technicznych widowiska teatralnego sprawiło, że dramaty romantyczne miały charakter niesceniczny.


Pobierz dokument
dramat.romantyczny.notatki.filologia.polska.i.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Motyw Bohatera, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Analiza dzieła literackiego
Motyw Bohatera, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Analiza dzieła literackiego
Uczucia Juliusza Słowackiego na podstawie utworów, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczyc
media2, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
Raz jeszcze o gwarze uczniowskiej wilno, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Ku
PISOWNIA WYRAZÓW Z ą ę(1), Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
Chansons de geste, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
PISOWNIA WYRAZÓW Z rz(1), Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ŚLĄZAKÓW, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Kultura język
Ankieta- R(1), Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
Demokryt z Abdery, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Filozofia
Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii, Notatki, Filologia polska i spe
scenariusze zabaw na mowe komunikatywna , Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska,
Załącznik nr 1, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
Pierwsza strona, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska
dziecięce definiowanie świata, Notatki, Filologia polska i specjalizacja nauczycielska, Kultura języ

więcej podobnych podstron