obrobka cieplno-chemiczna, Techniki wytwarzania

Pobierz dokument
obrobka.cieplno.chemiczna.techniki.doc
Rozmiar 51 KB

Obróbka cieplno chemiczna-urządzenia i oprzyrządowanie

Piec jest to urządzenie przemysłowe do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw, elektrycznie lub w wyniku zachodzących reakcji egzotermicznych.

Piece do obróbki cieplnej można dzielić na:

Sprawność cieplna pieca zależy głównie od:

Piece do obróki cieplnej odkuwek

W zależności od technologii obróbki cieplnej odkuwek, używa się do tego celu pieców o różnej konstrukcji.

Odkuwki poddaje się:

W zależności od rodzaju procesu wybiera się typ pieca, odpowiadający konstrukcyjnie wymiarom i rodzajowi obrabianych odkuwek:

Wybór pieców do obróbki cieplnej.

Przy wyborze pieca do obróbki cieplnej należy kierować się:

Wanny

Wanny można dzielić na:

Agregat- zespół sprężonych ze sobą na stale różnych maszyn (urządzeń), wykonujących określoną pracę;

Agregaty do obróbki cieplno-chemicznej

Agregaty bezmuflowe dziewięcio- i czterdziestoośmio paletowe budowane są jako zautomatyzowane urządzenia dostosowane do wykonywania pełnego cyklu technologicznego, obejmującego następujące operacje:

W skład uniwersalnego agregatu do obróbki cieplnej wchodzą następujące urządzenia:

Prasa- maszyna robocza, której działanie jest oparte na wywieraniu statycznego nacisku na materiał lub przedmiot umieszczony między jej częściami roboczymi; jedna z nich jest nieruchoma i stanowi zwykle część kadłuba prasy, druga (suwak, belka poprzeczna, tłok itp.) wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne.

Ze względu na sposób napędu prasy dzielą się na:

Urządzenia do chłodzenia i oczyszczania oleju hartowniczego

Trudność w użytkowaniu tych urządzeń polega na tym, że z upływem czasu pracy oleju, gromadzą się w .nim zgorzelina i frakcje smołowe, zanieczyszczające układ chłodzenia oleju. W celu zapewnienia stabilizacji procesu hartowania, należy dążyć do tego, aby olej hartowniczy był czysty i miał odpowiednią temperaturę.


Pobierz dokument
obrobka.cieplno.chemiczna.techniki.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obróbka cieplno chemiczna (8)
Obróbka cieplno chemiczna węgl azot
Obróbka cieplno - chemiczna, azotowanie, Azotowanie
OBRÓBKA CIEPLNO CHEMICZNA2, nauka, zdrowie, materiałoznawstwo, Obróbka cieplna
obrobka cieplno chemiczna
obróbka cieplno chemiczna stali
Sprawozdanie z Materiałoznawstwa--obróbka cieplno-chemiczna, Materialoznawstwo
Obróbka cieplno-chemiczna3, BHP
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany
Obrobka cieplno-chemiczna, POLITECHNIKA (Łódzka), Nauka o Materiałach, 1 semestr
obróbka cieplno chemiczna stali
Obrobka cieplno chemiczna 3
Obróbka cieplno-chemiczna, Materiałoznawstwo I i II
OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA CZĘŚCI MASZYN - Lab 6, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy
obróbka cieplno-chemiczna i metalurgia, BHP
obróbka cieplno-chemiczna, BHP
Ćw. 8 - Obróbka cieplno - chemiczna - azotowanie, Studia, ROK I, 2 semestr, Obróbka na gorąco, spraw

więcej podobnych podstron