SŁUŻBA BHP - DEFINICJA, BECHAPOWIEC

Pobierz dokument
sluzba.bhp.definicja.bechapowiec.doc
Rozmiar 42 KB

Czym jest służba BHP?

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach firmy  komórka organizacyjna, w której gestii leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komu podlega służba BHP?

Zgodnie z  § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służba bezpieczeństwa podlega bezpośrednio pracodawcy . W przypadku pracodawcy, który jest jednostką organizacyjną służba bhp podporządkowana jest bezpośrednio osobie zarządzającej jednostką bądź osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu BHP.

Kto powołuje służbę BHP?

Tę kwestę reguluje artykuł 237z indeksem 11 kodeksu pracy, mówi on iż „ pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy." Pracodawca zatrudniający poniżej 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby pracownikowi który, zatrudniony jest przy innej pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający do 10 pracowników lub do 20 pracowników ( i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) może sam wykonywać działania służby BHP pod warunkiem że ukończył wcześniej niezbędne szkolenie.

http://infoprawnicy.pl/prawo-pracy/10-porady-prawne/489-sluzba-bhp.html

Równoważny czas pracy

Autor: Adrian Szewczyk prawnik - infoprawnicy.pl

Wtorek, 09 Czerwiec 2009 11:20

Równoważny czas pracy polega na tym, że można przedłużać dobowy wymiar czasu pracy pracowników do 12 godzin. W tym samym okresie rozliczeniowym trzeba go jednak zrównoważyć tak, aby zachowana została zasada przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu skracając czas pracy w inne dni robocze lub udzielając większej liczby dni wolnych od pracy.

Jest to więc system bardzo wygodny dla pracodawców, których działalność wzrasta w jednych dniach tygodnia a w innych maleje.

równoważny system czasu pracy występuje w trzech odmianach :

·         podstawowy (do 12 godzin na dobę),

·         związany z pracą przy dozorze urządzeń i pogotowie pracy (do 16 godzin na dobę), oraz

·         związany z pracą przy pilnowaniu mienia, ochronie osób, zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach pracowniczych.)

Dzięki równoważnemu czasowi pracy można w niektórych dniach czas pracy wydłużyć, w innych zaś skrócić. Ważne jest aby w okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczyła 8 godzin.

Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc  Pamiętać należy, iż wymiar pracy w jednym dniu pracy nie może przekroczyć 12 godzin.

Pamiętać należy o tym, iż równoważny system czasu pracy można wprowadzić jedynie w sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją. Nie można go więc wprowadzać w sposób dowolny.


Pobierz dokument
sluzba.bhp.definicja.bechapowiec.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SŁUŻBA BHP - CIOP, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP - USTAWA, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP - SZKOLENIA, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP - DOCHODZĄCA, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP(1), BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP - 2, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP(2), BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP -KONTROWERSJE PRAWNE, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP MAłe firmy, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP - 8, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP A SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP - OFERTA PRACY, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP A KOORDYNATOR BHP -1, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP - 4, BECHAPOWIEC
SŁUZBA BHP ZASADY POWOŁANIA, BECHAPOWIEC
SŁUŻBA BHP- DOKUMENTOWANIE KONTROLI, BECHAPOWIEC

więcej podobnych podstron