Elektrotechnika - Wstęp do wykładów, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład

Pobierz dokument
elektrotechnika.wstep.do.wykladow.akademia.doc
Rozmiar 58 KB

Elektrotechnika

Prowadzący: dr inż. Dariusz Tarnapowicz

Warunki zaliczenia:

zaliczenie cwiczen laboratoryjnych

zaliczenie wykładu - indywidualny sprawdzian pisemny i odowiedz ustna

Konsultacje: pokój nr 06, Poniedziałek (16:00-17:00)

Literatura

  1. K.Gnat - „elektrotechnika dla studentow wydziału nawigacyjnego”, Skrypt WSM Szczecin 2000

  2. K.Gnat - „laboratorium elektrotechniki dla studentow Wydziału nawigacyjnego”, Skrypt WSM Szczecin 2000

Literatura uzupełniająca:

  1. Sławomir Wyszkowski - „elektrotechnika okrętowa” tom I, Wyd. Morskie, 1991

  2. T.Masewicz S. Paul - „podstawy elektrotechniki” tom I i II, PWSZ 1973

Podstawowe prawa elektrotechniki (dla prądu stałego)

Obwód elektryczny - droga zamknięta, wzdłuż której płynie prąd elektryczny.

Prawo Ohma:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

R - rezystancja

0x08 graphic
I - długośc

S - przekrój poprzeczny

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Rezystancja:

0x01 graphic
0x01 graphic

Zaleznosc rezytancji od temperatury: 0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- temperaturowy wspolczynnik rezystencji [1/stC]

Przyrost temp w sosunku do 20 stopni

I prawo Kirchhoffa (dla pradu stałego):

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
I1-I2+I3-I4=0

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic

II prawo Kirchhoffa:

(dla pradu stałego)

0x01 graphic

W obwodzie zamnknietym (w oczku) suma algebraiczna sił elektromotorycznych i spadków napięc jest równa 0.

-R2I2 + E2 - E3 + R3I3 + R4I4 - R1I1 + E1 = 0

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
elektrotechnika.wstep.do.wykladow.akademia.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrotechnika - Notatki do zaliczenia, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
Elektrotechnika - Notatka odnośnie pytań na zaliczeniu, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wy
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Informacje wstepne dotyczace przedmiotu, Akademia Morska, semestr 3, Elektrodynamika
elektro zaiczenie laborki, Akademia Morska, I semestr, elektro
Opracowanie na kolokwium, Akademia Morska, I semestr, urządzenia nawigacyjne, Test do Gucmy, Urządze
Fizyka-wyklady do reki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR II, Fiz
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
Strona tytułowa do sprawozdań, Akademia Morska, III semestr, technika cyfrowa, Technika Cyfrowa, TC
PROJEKT okładki do projektu 2, Akademia Morska, II semestr
Zaliczenie do reki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR III, Chemia
Zdefiniowanie pojęcia południka zerowego, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja, Wykłady kpt. Ferlac
Stateczność - 4-10 - Zagadnienia do egzaminu, Akademia Morska, Stateczność - Wykłady
na TI, Akademia Morska, I semestr, TI wykład test
CZ DO WIADCZALN1, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR II, Fizyka, FIZYKA- SPRAWOZDANIA
SiŚMW 1 do ręki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR I, Wojo
Cz do wiadczalna, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR II, Fizyka, FIZYKA- SPRAWOZDANIA
Kwit Ratownictwo Morksie opracowanie egzamin do ręki, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR VII, Ratowni

więcej podobnych podstron