spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria

Pobierz dokument
spr.45.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 52 KB

Marcin NOWOSIAD 21.03.2001

I BD, LP-8, G-4

Temat ćwiczenie 45:”Sprawdzenie Prawa Malusa. Wyznaczenie rozkładu światła spolaryzowanego.”

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

1. Ruch falowy, rodzaje fal.

2. Polaryzacja fali i jej rodzaje.

3. Polaryzacja światła przy odbiciu i załamaniu.

4. Polaryzatory.

5. Wielkości fotometryczne.

Wykonanie ćwiczenia:

Przyrządy :

ława optyczna, źródło światła z polaryzatorem, skala kątowa z analizatorem, układ optyczny detektora, zasilacz i elektroniczny miernik oświetlenia.

Badanie stanu spolaryzowania wiązki światła odbywać się może za pomocą układu składającego się z dwóch ośrodków polaryzujących zwanych polaryzatorem i analizatorem. Po przejściu przez polaryzator światło jest liniowo spolaryzowane. Kolejno, światło przechodząc przez analizator jest ponownie polaryzowane liniowo. Konsekwencją takiego stanu spolaryzowania wiązki świetlnej jest jego zmiana jego natężenia po przejściu przez układ polaryzator - analizator. Zależność tę opisuje prawo Malusa:

0x01 graphic

gdzie: I - natężenie światła opuszczającego analizator.

I0 - natężenie światła padającego na analizator.

- kąt zawarty miedzy osiami głównymi polaryzatora i analizatora.

Czynności:

1. Włączyć układ pomiarowy.

2. Ustawić analizator (przez przesunięcie skalą kątową) tak aby wskazanie miernika oświetlenia było najmniejsze.

3. Zmieniając kąt ustawienia skali kątowej odczytać kolejne wartości oświetlenia

w luksach.

4. Pomiary przeprowadzić dla pełnego kąta płaskiego (360).

5. Powtórzyć ponownie kilka pomiarów w celu oszacowania błędów.

6. Oszacować błędy dodatkowe (odczyt kąta).

  1. Sporządzić wykres zależności natężenia światła I w funkcji kąta w układzie
    biegunowym (z uwzględnieniem błędów).

Lp.

α

I

Ispraw.

I

αmax

[ °]

[lx]

[lx]

[lx]

[ °]

1

0

5,2

5,1

0,1

1

2

15

5,0

4,9

0,1

1

3

30

4,3

4,25

0,05

1

4

45

3,2

3,1

0,1

1

5

60

1,9

1,9

0

1

6

75

0,8

0,8

0

1

7

90

0,35

0,3

0,05

1

8

105

0,6

0,55

0,05

1

9

120

1,5

1,5

0

1

10

135

2,8

2,75

0,05

1

11

150

4,0

3,9

0,1

1

12

165

4,8

4,65

0,15

1

13

180

5,0

5,0

0

1

14

195

4,9

4,85

0,05

1

15

210

4,3

4,2

0,1

1

16

225

3,2

3,1

0,1

1

17

240

2,0

1,9

0,1

1

18

255

0,8

0,85

0,05

1

19

270

0,3

0,35

0,05

1

20

285

0,6

0,55

0,05

1

21

300

1,5

1,5

0

1

22

315

2,8

2,75

0,05

1

23

330

4,0

3,9

0,1

1

24

345

4,8

4,7

0,1

1

25

360

5,2

5,1

0,1

1

Błędy względne pomiaru w procentach:

0x01 graphic

Przykładowe obliczenia :

= (0,1/5,2)100% 2%

= (0,1/5,0)100% 1%

= (0,05/4,3)100% 1%

Wnioski:

Błędy pomiaru oświetlenia zawierają się w granicach 1 5 % , błąd odczytu kąta 1. Na podstawie wykresu (uwzględniając błędy) możemy stwierdzić, że natężenie światła I jest proporcjonalne do sin2. Prawo Malusa opisuje tę zależność jako zależność cos2. Wynikałoby z tego, że dla = 0 rzeczywiste przesunięcie między osiami polaryzatora i analizatora jest równe 90.


Pobierz dokument
spr.45.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1

więcej podobnych podstron