slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, TIORB, TiORBy WM2-wyklady, TIORB, wyk torby

Pobierz dokument
slajdy.tiob.w23.montaz.wprowadzenie.przodki.il.doc
Rozmiar 39 KB

ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż konstrukcji - definicja: złożenie w jedną całość i odpowiednie zamocowanie poszczególnych elementów lub części konstrukcji wykonanych uprzednio poza miejscem wbudowania.

KLASYFIKACJA MONTAŻU:

W zależności od zaawansowania w całości robót montażowych rozróżnia się:

W zależności od stopnia scalenia konstrukcji można rozróżnić rodzaje montażu:

Zakres robót montażowych:

- roboty przygotowawcze, wykonane przed przystąpieniem do robót podstawowych, obejmują:

- roboty podstawowe:

- roboty pomocnicze:

Sposoby montażu elementów

Sposoby montażu

Dostarczenie elementów

z placu

z kół

z kontenera

Podnoszenie elementów

całkowite zawieszenie

obrót

obrót z nasuwaniem

Ustawienie elementów

montaż swobodny

montaż wymuszony

-

Sposób montażu - faza dostarczania elementów:

Sposób montażu - faza podnoszenia elementów:

Sposób montażu - faza ustawiania elementu:

Metody montażu konstrukcji

Rodzaj montażu

Metody montażu konstrukcji (obiekt)

Montaż konstrukcji elementami pojedynczymi lub scalonymi

narastania

organizacja montażu

wspólna

rozdzielcza

kompleksowa

Montaż konstrukcji zespołami konstrukcji

narastania

podbudowania

nasuwania

na rusztowaniu

Montaż konstrukcji obiektu w całości

podnoszenia pionowego

obrotu

obrotu z unoszeniem

-

Metody montażu:

Ze względu na organizację montażu konstrukcji budowlanych rozróżnia się następujące metody:


Pobierz dokument
slajdy.tiob.w23.montaz.wprowadzenie.przodki.il.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
W23 montaz wprowadzenie1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
slajdy TIOB W01 B regulamin egzaminu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
slajdy drogi - 03 A nawierzchnie betonowe wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo
W28 B montaz BHP1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, T
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W29 30 wprowadzenie do cwiczen, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W28 A montaz dokladnosc mont, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W26 montaz przygotow obiektu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W21 betonowanie dr Woyciechowski, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechni
slajdy TIOB W03 i 04 z transportem wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W01 D definicje budownictwa, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wa
slajdy TIOB W14 A1 rob zelbet, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy TIOB W15 i 16 B odbior deskowania, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
W27 A montaz sposoby charakterystycznych elem1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politech

więcej podobnych podstron