mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobiologia

Pobierz dokument
mikro3.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 38 KB

DEZYNFEKCJAproc stosowany w celu zniszczenia drob chorobotw oraz zmniejszenia liczby drob saprofitycznych.Jest selektywna eliminacja drob, za-pobiegajaca przenoszeniu niektórych niepożądanych mikroorg,przez dzialanie na ich strukture lub metabolizm,niezależnie od funkcjonowania postaci kom. kw i zasadydzialanie bakteriobójcze tych zw wiaze się z aktywnoacia H+lubOH-,przy czym kw wywiera silniejszy wpływ na drob niż zas.Dzialaja bakterio-boj nie tylko na formy wegetatywne lecz również na przetrwalne.Sr utleniajacedzial bakterioboj polega na uszkodzeniu strukt blony cytoplazma i denaturat-cji bial.Chloraminy i podchloryny dzial bardzo skutecznie na bakt G(-),slabiej na G(+).Doskonalym utleniaczem stos do dezynfekcji wody jest ozon.Do sr utleniających zal nadmanganian potasowy i wode utlenina.aldechydynajsilniejsze dzial wykazuje a mrowkowy i a glutarowy.Do dezy stosuje się roztw wo-dny lub alkoholowy formaliny w stez 3-20%.A glutarowy dzial bardzo silnie na bakt G(+)iG(-) na pratki gruźlicy,wirusy i grzyby.Fen i krezoledzial bakre-rioboj polega na dzialaniu tych zw ze sciana kom i z bial kom,Zw te działają silnie bakterioboj na formy wegetatywne,slabiej zas na przetrwalniki i zarodniki grzybow.Zw powierzchniowo czynnego mechanizm dzial polega na zminie przepuszczalności sciany i blony kom drob.Dzialaja silniej na Bartg(+)niż na G(-),sa również aktywne wobec drozdzy.Ujemna cecha stosowani tycg zw jest szybkie pojawienie się kom opornych.Sole met ciezkichs srebra i rtęci ni-szcza formy wegetatywne lecz nie niszcza form przetrwalnychPROM UVnajsilniej bakterioboj działają prom o dl fali ok. 250-260nm,ponieważ sa pochła-niane w kom bakt przez zasady purynowe i piramidowe DNA oraz aminokw aromatyczne bial.Najbardziej wrażliwe na dzial UV sa f wedeta bakt.Przetrw i wirusy wykazuja od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wieka odporność, a szczególnie wysoka odporn stwierdzono u zarodnikow grzybow plesni.PROM RADIACYJNEmech dzial prom jonizującego na bakt wyjasnia dzial bezpośrednie prowadzace do trwałego zniszczenia DNA,możliwość dzial prod radio-lizy wody,która ma miejsce podczas naświetlania prom jonizującymi.PEOM ELEKTROMAGNETYCZNEdzial polega na pochlaniniu ich przez niektóre struktury kom co prowadzi do zniszczenia kom.Ma to charakter wybiorczy ponieważ poszczegole sklad kom np.DNA,bial absorbuja prom o określonej dl fali.W zależności od czasu oraz dawki dzial prom na drob obserwuje się efekt mutagenny lub letalny

DEZYNFEKCJAproc stosowany w celu zniszczenia drob chorobotw oraz zmniejszenia liczby drob saprofitycznych.Jest selektywna eliminacja drob, za-pobiegajaca przenoszeniu niektórych niepożądanych mikroorg,przez dzialanie na ich strukture lub metabolizm,niezależnie od funkcjonowania postaci kom. kw i zasadydzialanie bakteriobójcze tych zw wiaze się z aktywnoacia H+lubOH-,przy czym kw wywiera silniejszy wpływ na drob niż zas.Dzialaja bakterio-boj nie tylko na formy wegetatywne lecz również na przetrwalne.Sr utleniajacedzial bakterioboj polega na uszkodzeniu strukt blony cytoplazma i denaturat-cji bial.Chloraminy i podchloryny dzial bardzo skutecznie na bakt G(-),slabiej na G(+).Doskonalym utleniaczem stos do dezynfekcji wody jest ozon.Do sr utleniających zal nadmanganian potasowy i wode utlenina.aldechydynajsilniejsze dzial wykazuje a mrowkowy i a glutarowy.Do dezy stosuje się roztw wo-dny lub alkoholowy formaliny w stez 3-20%.A glutarowy dzial bardzo silnie na bakt G(+)iG(-) na pratki gruźlicy,wirusy i grzyby.Fen i krezoledzial bakre-rioboj polega na dzialaniu tych zw ze sciana kom i z bial kom,Zw te działają silnie bakterioboj na formy wegetatywne,slabiej zas na przetrwalniki i zarodniki grzybow.Zw powierzchniowo czynnego mechanizm dzial polega na zminie przepuszczalności sciany i blony kom drob.Dzialaja silniej na Bartg(+)niż na G(-),sa również aktywne wobec drozdzy.Ujemna cecha stosowani tycg zw jest szybkie pojawienie się kom opornych.Sole met ciezkichs srebra i rtęci ni-szcza formy wegetatywne lecz nie niszcza form przetrwalnychPROM UVnajsilniej bakterioboj działają prom o dl fali ok. 250-260nm,ponieważ sa pochła-niane w kom bakt przez zasady purynowe i piramidowe DNA oraz aminokw aromatyczne bial.Najbardziej wrażliwe na dzial UV sa f wedeta bakt.Przetrw i wirusy wykazuja od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wieka odporność, a szczególnie wysoka odporn stwierdzono u zarodnikow grzybow plesni.PROM RADIACYJNEmech dzial prom jonizującego na bakt wyjasnia dzial bezpośrednie prowadzace do trwałego zniszczenia DNA,możliwość dzial prod radio-lizy wody,która ma miejsce podczas naświetlania prom jonizującymi.PEOM ELEKTROMAGNETYCZNEdzial polega na pochlaniniu ich przez niektóre struktury kom co prowadzi do zniszczenia kom.Ma to charakter wybiorczy ponieważ poszczegole sklad kom np.DNA,bial absorbuja prom o określonej dl fali.W zależności od czasu oraz dawki dzial prom na drob obserwuje się efekt mutagenny lub letalny

DEZYNFEKCJAproc stosowany w celu zniszczenia drob chorobotw oraz zmniejszenia liczby drob saprofitycznych.Jest selektywna eliminacja drob, za-pobiegajaca przenoszeniu niektórych niepożądanych mikroorg,przez dzialanie na ich strukture lub metabolizm,niezależnie od funkcjonowania postaci kom. kw i zasadydzialanie bakteriobójcze tych zw wiaze się z aktywnoacia H+lubOH-,przy czym kw wywiera silniejszy wpływ na drob niż zas.Dzialaja bakterio-boj nie tylko na formy wegetatywne lecz również na przetrwalne.Sr utleniajacedzial bakterioboj polega na uszkodzeniu strukt blony cytoplazma i denaturat-cji bial.Chloraminy i podchloryny dzial bardzo skutecznie na bakt G(-),slabiej na G(+).Doskonalym utleniaczem stos do dezynfekcji wody jest ozon.Do sr utleniających zal nadmanganian potasowy i wode utlenina.aldechydynajsilniejsze dzial wykazuje a mrowkowy i a glutarowy.Do dezy stosuje się roztw wo-dny lub alkoholowy formaliny w stez 3-20%.A glutarowy dzial bardzo silnie na bakt G(+)iG(-) na pratki gruźlicy,wirusy i grzyby.Fen i krezoledzial bakre-rioboj polega na dzialaniu tych zw ze sciana kom i z bial kom,Zw te działają silnie bakterioboj na formy wegetatywne,slabiej zas na przetrwalniki i zarodniki grzybow.Zw powierzchniowo czynnego mechanizm dzial polega na zminie przepuszczalności sciany i blony kom drob.Dzialaja silniej na Bartg(+)niż na G(-),sa również aktywne wobec drozdzy.Ujemna cecha stosowani tycg zw jest szybkie pojawienie się kom opornych.Sole met ciezkichs srebra i rtęci ni-szcza formy wegetatywne lecz nie niszcza form przetrwalnychPROM UVnajsilniej bakterioboj działają prom o dl fali ok. 250-260nm,ponieważ sa pochła-niane w kom bakt przez zasady purynowe i piramidowe DNA oraz aminokw aromatyczne bial.Najbardziej wrażliwe na dzial UV sa f wedeta bakt.Przetrw i wirusy wykazuja od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wieka odporność, a szczególnie wysoka odporn stwierdzono u zarodnikow grzybow plesni.PROM RADIACYJNEmech dzial prom jonizującego na bakt wyjasnia dzial bezpośrednie prowadzace do trwałego zniszczenia DNA,możliwość dzial prod radio-lizy wody,która ma miejsce podczas naświetlania prom jonizującymi.PEOM ELEKTROMAGNETYCZNEdzial polega na pochlaniniu ich przez niektóre struktury kom co prowadzi do zniszczenia kom.Ma to charakter wybiorczy ponieważ poszczegole sklad kom np.DNA,bial absorbuja prom o określonej dl fali.W zależności od czasu oraz dawki dzial prom na drob obserwuje się efekt mutagenny lub letalny


Pobierz dokument
mikro3.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
egz mikro, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
Filtry, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
sciag mikro2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mi
mikrobiologia, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, m
HODOWLE drob tl, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3,
Podl ENDO, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
PODZ PODLze wzgl na przeznaczenie i zast, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i pro
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
Zadanie 1, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, trans
chemia fizyczna - zestawy pytan, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, r
Filtry parowe to urządzenia do oczyszczania pary, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemicz
sprawozdanie z praktyk, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II sem
projekt z zarządzania zasobami ludzkimi, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i proc
rura w rurze gr19, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
zarzadzanie2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, za

więcej podobnych podstron