Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria

Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.biss.akademia.morska.i.doc
Rozmiar 28 KB

Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu Budowa i stateczność statku sem I (W)

 1. Opisz działalność towarzystw klasyfikacyjnych.

 2. Wymień znane Ci towarzystwa klasyfikacyjne.

 3. Opisz publikacje towarzystw klasyfikacyjnych

 4. Podaj definicje: płaszczyzny podstawowej, płaszczyzny symetrii, płaszczyzny owręża, płaszczyzny wodnicy konstrukcyjnej.

 5. Podaj definicje wymiarów głównych statku.

 6. Podaj definicje współczynników pełnotliwości kadłuba.

 7. Opisz przekroje znajdujące się na rysunku linii teoretycznych.

 8. Opisz wpływ stosunków wymiarów głównych statku na wybrane właściwości statku.

 9. Co to jest wyporność, nośność statku?

 10. Co to jest wolna burta statku? Narysuj i opisz znaki wolnej burty.

 11. Opisz elementy konstrukcyjne kadłuba statku.

 12. Opisz zasady oznaczania elementów konstrukcyjnych oraz spoin.

 13. Opisz poprzeczny układ wiązań kadłuba.

 14. Opisz wzdłużny układ wiązań kadłuba.

 15. Opisz mieszany układ wiązań kadłuba.

 16. Opisz konstrukcję pokładu.

 17. Opisz konstrukcję dna podwójnego.

 18. Opisz skrajnik dziobowy i rufowy.

 19. Opisz ilość i rozmieszczenie porzecznych grodzi wodoszczelnych na statku.

 20. Scharakteryzuj masowiec, kontenerowiec, zbiornikowiec, statek ro-ro.

 21. Opisz rodzaje, rozmieszczenie i konstrukcje grodzi na statku.

 22. Wymień siły zewnętrzne działające na statek.

 23. Narysuj i wymień siły wewnętrzne występujące w konstrukcji statku.

 24. Opisz dokumentację wykorzystywaną do kontroli wytrzymałości kadłuba statku.

 25. Podaj procedurę obliczania sił tnących i momentów zginających dla statku znajdującego się na wodzie spokojnej.

 26. Na czy polega kontrola wytrzymałości ogólnej kadłuba statku?

 27. W jakich stanach załadowania statku występuje sagging a w jakich hogging?


Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.biss.akademia.morska.i.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie BiSS Isem 2009 10, Nawigacja - Akademia Morska, Budowa i Stateczność Statku
Fwd xxxx Pytania na zaliczenie BiSS Isem 09
Pytania na zaliczenie BiSS Isem 09 4
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
Podstawowa Teoria na Laboratoria Fizyki, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, W
Elektrotechnika - Notatka odnośnie pytań na zaliczeniu, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wy
kwit na długopisy poprawione, Akademia Morska Szczecin, Semestr VIII, Ochrona własności intelektualn
Pytania na zaliczenie, Ochrona Środowiska studia, 3 rok (2008-2009), Semestr V (Rok 3), Monitoring i
Podstawy ekonomii I - pytania na zaliczenie poprawkowe, WIT, Semestr I, Ekonomia 1
pytania na zaliczenie-zagrożenia ekologiczne, Studia, Technologia Chemiczna, I stopień, PK, II semes
Sustainability w biznesie - pytania na zaliczenie, sggw, semestr VI, sustainability w biznesie
Pytania na zaliczenie z Mechaniki Płynów, Politechnika Poznańska, Mechanika i Budowa Maszyn, III rok
pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii2008, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotechnologia
Opracowanie na kolokwium, Akademia Morska, I semestr, urządzenia nawigacyjne, Test do Gucmy, Urządze
PYTANIA NA ZALICZENIE SEMESTR LETNI, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA

więcej podobnych podstron