Reklamacje, wsb-gda, Rachunkowość finansowa

Pobierz dokument
reklamacje.wsb.gda.rachunkowosc.finansowa.doc
Rozmiar 34 KB

Reklamacje - ćwiczenia 3

Zadanie 1:

Zakład produkcyjny „Mateuszek” w maju 2008 zaksięgował następujące operacje gospodarcze:

 1. WZ - wydano z magazynu wyroby gotowe odbiorcy A - 10 000

 2. FA (kopia) - zafakturowano sprzedaż produktów gotowych dla A - 14 000

 3. PZ - przyjęto wyroby gotowe od odbiorcy A, zwrócone w wyniku reklamacji - 2 000

 4. FA korekta (kopia) - skorygowano przychód ze sprzedaży o kwotę reklamacji.

Zadanie 2:

Salda wybranych kont księgi łównej przedsiębiorstwa „Aga” Sp. Z o.o. kształtowały się następująco:

Wyroby gotowe: 600 000 (w magazynie leży 2 000 sztuk wyrobów gotowych)

Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych: 60 000 (DT)

Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze, które miały miejsce w miesiącu maju 2008:

 1. WZ - wydano z magazynu 500 sztuk wyrobów gotowych sprzedanych przedsiębiorstwu „Wojtuś” S.A.

 2. FA (kopia) - zafakturowano sprzeda produktów gotowych dla „Wojtuś” S.A. w cenie netto 500 zł/ sztukę.

 3. „Wojtuś” S.A. odmówiło uregulowania należności, w związku z niespełnieniem warunków technicznych produktów.

 4. „Aga” S.A. nie uznało reklamacji, po czym skierowało drogę do sądu, uiszczając koszty sądowe na kwotę 2 000 zł.

 5. „Aga” S.A. dokonało odpisu aktualizującego wysokość należności w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

 6. Jednostka „Aga” S.A. otrzymała wyrok sądowy oddalający część roszczenia (50 000 zł), przysądzający jej jednak zwrot pozostałej części należności wraz z należnymi kosztami sądowymi.

 7. „Wojtuś” S.A. wpłaciło całą zasądzoną kwotę na rachunek bankowy „Aga” S.A. - jednostka rozwiązała odpis aktualizujący oraz przeniosła zwrot kosztów sądowych do przychodów.

Zadanie 3:

Na dzień 1 marca 2008 wybrane konta księgi głównej przedsiębiorstwa „Fasolek” kształtowały się

następująco:

Materiały: 3 350

Rachunek bieżący: 1 400

Zaksięguj operacje miesiąca marca:

 1. Otrzymano od dostawcy P fakturę VAT (oryginał) za zakupione materiały do produkcji - 150 kg po 21 zł/kg

 2. PZ - przyjęto do magazynu dostawę materiałów od dostawcy P - 125 kg po 21 zł/kg, pozostałej części dostawy nie przyjęto i zgłoszono reklamację.

 3. Dostawca odmówił uznania reklamacji i skierował sprawę do sądu, który roszczenie dostawcy oddalił.

 4. Zwrócono materiały zakupione u dostawcy P.

 5. Otrzymano fakturę VAT korektę (oryginał) za materiały, których dotyczyła reklamacja.

Zadanie 4:

Na dzień 1 kwietnia 2008 wybrane konta księgi głównej przedsiębiorstwa „Fasolek” kształtowały się następująco:

Środki trwałe: 65 700

Umorzenie środków trwałych: 32 400

Zaksięguj operacje miesiąca kwietnia:

 1. Zakupiono maszynę produkcyjną S-7, która okazała się niekompletna. Postawiono ją do dyspozycji dostawcy: 60 000

 2. OT - Przyjęto do użytkowania maszynę produkcyjną O-12 na okres 5 lat: 120 000

 3. FA VAT (oryginał) za zakup maszyny produkcyjnej O-12

 4. PK - umorzenie - amortyzacja maszyny produkcyjnej O-12 za miesiąc kwiecień 2008: ???

 5. Zwrócono dostawcy maszynę produkcyjną O-12, ze względu na wady podlegające gwarancji, których nie dało się usunąć.

 6. Dostawca reklamację uznał wystawiając fakturę VAT korygującą na całą cenę pierwotną maszyny.

 7. OT - Przyjęto do użytkowania maszynę produkcyjną T-2 na okres 3 lat: 90 000

 8. FA VAT (oryginał) za zakup maszyny produkcyjnej T-2

 9. PK - umorzenie - amortyzacja maszyny produkcyjnej T-2 za miesiąc kwiecień 2008: ???

 10. Maszyna T-2 uległa zniszczeniu nie podlegającemu gwarancji. Istnieje niewielka szansa na jej naprawienie, dokonano więc aktualizacji wartości środka trwałego.


Pobierz dokument
reklamacje.wsb.gda.rachunkowosc.finansowa.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka