Zabawy na jesienną szarugę, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
zabawy.na.jesienna.szaruge.wychowanie.doc
Rozmiar 26 KB

Zabawy na jesienną szarugę - zagadki i ćwiczenia aktywizujące logiczne myślenie dzieci. Scenariusz zajęć dla dzieci 5,6 - letnich

TEMAT ZAJĘCIA : „Zabawy na jesienną szarugę” - zagadki i ćwiczenia aktywizujące logiczne myślenie dzieci w oparciu o wiersz W. Grodzieńskiej „A sio katarzysko” i piosenkę „Jesienna baśń" R. Majewskiego. Zabawy i rebusy fonetyczne. 6 - latki: utrwalenie poznanych liter M, m, T, t, A, a w zabawie dydaktycznej z wykorzystaniem diagramu wg podanego kodu - odczytywanie prostych wyrazów. 5 - latki: czytanie prostych wyrazów poznanych globalnie Ala, Ola, Ela.

CELE OGÓLNE :

- Wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrazy, wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi.

- Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia faktów.

- Doskonalenie słuchu fonetycznego.

- Utrwalanie poznanych liter.

CELE OPERACYJNE : DZIECKO :

- Wie jak ubierać się w zależności od pogody.

- Zna znaczenie słów : szaruga, słota.

- Potrafi dokonywać analizy wyrazów.

- Umie wyróżnić głoskę w nagłosie.

- Potrafi utworzyć nowy wyraz.

- Potrafi rozwiązywać proste zagadki.

- Umie dostosować ruch do charakterystyki muzyki.

- Zna litery i czyta proste wyrazy.

METODY : Aktywizujące - problemowe, podające, eksponujące.

POMOCE : sylwety, napisy, karteczki ze zjawiskami atmosferycznymi, obrazki do rebusów fonetycznych, ilustracja, diagram, litery, strój dla „słoty”, „chłopca - kataru” i dzieci do inscenizacji.

PRZEBIEG :

1. „ A sio katarzysko” inscenizacja wiersza W. Grodzieńskiej - rozmowa na temat treści wiersza, jak można określić obecną pogodę, wyjaśnienie słów : słota, szaruga oraz jak można uchronić się przed słotą, by nie nabyć się kataru.

2. „Czy rozpoznasz te zjawiska atmosferyczne?” - nawiązanie do aktualnej tematyki. Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących :

a) zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesiennej szarugi (miesiąc listopad, jesień, wiatr, deszcz, mgła, chmury, kałuże)

b) odpowiedniego ubierania się do aktualnej pogody (peleryna, kalosze, płaszcz, czapka, parasol)

3. „Co nam przyniosła jesienna pogoda” - odgadywanie rebusów fonetycznych (katar, błoto) - nazywanie przedmiotów na obrazkach

I grupa obrazków dla średniaków - 5 - latki.

II grupa obrazków - 6 - latki.

- wyróżnianie głoski w nagłosie (na jaką głoskę zaczyna się wyraz, co słychać na początku wyrazu)

- dokonywanie syntezy głosek z poszczególnych wyrazów i wymówienie nowych powstałych wyrazów.

4. „Zmienna pogoda” - zabawa ruchowa przy muzyce :

- reagowanie na tempo w muzyce.

- szesnastki z kropką - przeskakujemy przez kałuże.

- ósemki - bieg na paluszkach, uciekamy przed deszczem.

- ćwierćnuty - wyjrzało słonko, spacer marszowym krokiem.

- glissando - wieje wiatr, drzewa na wietrze, skłony.

5. „Jak ubrać się odpowiednio do pogody” - dobieranie kartoników przedstawiających różne zjawiska atmosferyczne i łączenie ich z właściwym ubiorem dzieci.

- utrwalanie wyrazów poznanych globalnie, imiona dzieci - 5 - latki, Ala, Ola, Ela ; 6 - latki, Adam, Marek.

- określenie liczebnikiem głównym ilości dzieci, ile dziewczynek, ile chłopców, kogo więcej.

6. „Wesoła czy smutna melodia ?” - zagadka melodyczna, podanie tytułu piosenki. Śpiew zbiorowy dzieci „Jesienna baśń” R. Majewskiego - improwizacja ruchowa do melodii jesiennej.

7. „Kto jest właścicielem parasola ?” - utrwalenie poznanych liter wielkich i małych różniących się znacznie wyglądem, A, a, M, m, T, t (czytanie wyrazów)

- rozwiązywanie diagramu wg podanego kodu.

- odczytywanie wyrazów powstałych z liter.

- dobieranie do liter wielkich - liter małych.

8. „Pan listopad gra” - muzyczna zabawa z listopadem na deszczowe dni, na podstawie piosenki muz. K. Kwiatkowska, sł. Z. Holska.


Pobierz dokument
zabawy.na.jesienna.szaruge.wychowanie.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka