Jesień w ogródku warzywnym, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
jesien.w.ogrodku.warzywnym.wychowanie.doc
Rozmiar 24 KB

Jesień w ogródku warzywnym. Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 6 - letnich

Tematyka zajęć: Jesień w ogródku warzywnym

• Cele ogólne:

o Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

o Utrwalanie znajomości nazw i części warzyw;

o Zwrócenie uwagi jak ważne jest spożywanie warzy;

o Doskonalenie pisowni cyfry 1

o Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

o Budowanie zdań pojedynczych poprawnie zbudowanych

o Wykonywanie witraża według instrukcji nauczyciela

o Przestrzeganie zasad bhp

o Kształcenie sprawności manualnych.

• Cele operacyjne ( dziecko...):

o Potrafi wypowiadać się na określony temat;

o Podaje nazwy warzyw

o Wie jakie części z warzyw są jadalne

o Wymienia co otrzymuje nasz organizm, gdy spożywamy warzywa

o Potrafi prawidłowo zapisać cyfrę 1

o Poprawnie odpowiada na zadawane pytanie

o Właściwie posługuje się nożyczkami i przyborami

o Aktywnie podejmuje zadanie

o Dba o bezpieczeństwo na zajęciach

o Estetycznie wykonuje prace

Metody:

- słowna,

- obrazkowa

- czynna - działania praktycznego

Formy:

- indywidualna,

- grupowa

Środki dydaktyczne: podręczniki, ołówki, blok techniczny kolorowy, nożyczki, klej, biała kartka papieru

Przebieg zajęcia:

I Część wstępna

1. Zgromadzenie dzieci na dywanie i przywitanie.

2. Przedstawienie dzieciom tematu zajęcia i wybór dyżurnego

3. Utrwalenie najważniejszych wiadomości o warzywach

4. Ćwiczenia rozluźniające dłonie

II Cześć główna

5. Rozdanie ołówków i podręczników oraz otwarcie ich na str. 53

a. Rozmowa na temat cyfry i liczby 1

b. Połączenie zbiorów z liczba 1

c. Dokończenie pisania cyfry 1 po śladzie

6. Zgromadzenie dzieci na dywanie i przypomnienie wiersza Jana Brzechwy pt. Na straganie. Wyszukiwanie zbiorów jednoelementowych w oparciu o ilustrację pt. Stragan”

7. Opowiadanie historyjki obrazkowej pt. Od zielonej twardej kapusty główki, do smacznej surówki”

8. Wykonanie kolorowych witraży - przestrzeganie zasad bhp

a. Rozdanie szablonów warzyw

b. Odrysowanie szablonów i wycięcie

c. Przyklejenie kolorowej bibuły

d. Naklejenie białej kartki papieru

III Część końcowa

9. Zgromadzenie dzieci na dywanie i podziękowanie za udział w zajęciu.

10. Zaprezentowanie wykonanych prac

11. Zawieszenie prac na gazetce


Pobierz dokument
jesien.w.ogrodku.warzywnym.wychowanie.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka