Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z metodyką

Pobierz dokument
konspekt.zajec.muzycznych.dla.klasy.i.doc
Rozmiar 67 KB

Konspekt lekcji muzyki

dla klasy IV

Opracowała:

Sonia Długosz

Wychowanie Ekologiczne

z Elementami Etyki

Gr. IX

Cieszyn 2008

Konspekt lekcji muzyki dla klasy IV

Klasa: I, dzieci 7 -letnie

Temat zajęć: Dary jesieni

Cele dydaktyczne:

ogólne:

- poznanie piosenki „Jarzębinowa piosenka”

szczegółowe:

- kształcenie pamięci muzycznej

- kształcenie umiejętności rozpoznawania nastroju i treści piosenki

- uwrażliwienie na zmiany metryczne

- kształcenie wrażliwości słuchowej i motywacji do gry na instrumentach perkusyjnych

-kształcenie słuchu, poczucia rytmu i tempa

operacyjne:

Uczeń:

- umie rytmicznie wyklaskać wyrazy i podane rytmy

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

- potrafi określić nastrój, treść i charakter słuchanej piosenki

- gra na instrumentach perkusyjnych fragmenty piosenki

- akompaniuje kolegom do rytmicznie wypowiadanych wyrazów

- śpiewa refren piosenki

- reaguje na melodię piosenki w zabawie ruchowej

- reaguje na zmiany rytmiczne

Metody:

analityczno -percepcyjna

problemowo -twórcza

problemowo - analityczna

Formy pracy:

- indywidualna

- grupowa

- zbiorowa

Środki dydaktyczne:

- kaseta z nagraniem piosenki „Jarzębinowa piosenka”

- magnetofon

- nuty piosenki „Jarzębinowa piosenka”

- instrumenty perkusyjne: bębenek, trójkąt, drewienka, grzechotki

- pianino

- wiklinowe koszyki

- owoce jarzębiny

- koraliki, kulki z papieru, kamyczki

- tablica magnetyczna, magnesy

- ilustracje przedstawiające: jabłko, szyszki, żołędzie

- ilustracje przedstawiające jesień

- jesienne rekwizyty: szyszki, żołędzie, wrzosy, owoce, warzywa

Przebieg zajęć:

Czynności niewerbalne nauczyciela

Czynności werbalne nauczyciela

Czynności niewerbalne uczniów

Czynności werbalne uczniów

Uwagi, czas
i komentarz

Nauczyciel wiesz na tablicy magnetycznej ilustracje przedstawiające jesień.

Eksponuje
w koszykach dary jesieni

W celu uatrakcyjnienia ćwiczenia nauczyciel
w trakcie odpowiedzi dzieci wystukuje rytm
na instrumentach perkusyjnych:

* ćwierć nuty
- na bębenku

* ósemki
- na drewienkach

* półnuty
- na trójkącie

Nauczyciel akcent zaznacza głośnym akordem na pianinie

Nauczyciel rozsypuje na podłodze korale jarzębiny

Nauczyciel akompaniuje na pianie w rytmie ćwierć nut.

Nauczyciel gra melodię piosenki „Jarzębinowa piosenka”

Nauczyciel gra
na kołatce pożegnanie

1. Muzyczne powitanie

oparte na dwóch pierwszych taktach refrenu piosenki „Jarzębinowa piosenka”

2. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozmowa
z uczniami na temat darów jakie przynosi nam jesień, nawiązanie do wycieczki
w lesie z poprzedniego dnia i poczynionych obserwacji dotyczących darów jesieni oraz ilustracji przedstawiających jesień.

3. Zagadki rytmiczne „Jaki to dar jesieni?”

Nauczyciel czyta kolejno trzy zagadki w określonym rytmie:

1. zagadka - w rytmie ćwierćnut

2. zagadka - w rytmie ósemek

3. zagadka - w rytmie półnut

Dojrzałe, okrągłe

błyszczy się ładnie.

Jesienny wiatr dmuchnie

na ziemię spadnie.

(jabłko)

Na jabłoni rosną jabłka,
a gruszki na gruszy.

A co rośnie na sośnie?

Sam odgadnąć musisz.

(szyszki)

Co jesienią z dębu spada

co ze smakiem dzik zajada?

(żołędzie)

4. Zapoznanie dzieci z piosenką „Jarzębinowa piosenka”

- wzorowa prezentacja piosenki przez nauczyciela

- nauczyciel śpiewa jeszcze raz piosenkę, proponując dzieciom współuczestnictwo w jej wykonaniu

5. Nauka śpiewania refrenu piosenki „Jarzębinowa piosenka”

- nauczyciel rytmizuje
i śpiewa kolejne frazy dwutaktowe

6. Śpiew nauczyciela i dzieci połączony z grą na instrumentach perkusyjnych.

- nauczyciel śpiewa
1 zwrotkę piosenki

7. Ćwiczenia metryczne - zabawa „Czerwone korale”

Początkowo nauczyciel liczy głośno, mocno akcentując każde „raz”.

8. Zabawa ruchowa „Jarzębina”

9. Zakończenie zajęć - wyróżnienie i pochwalenie dzieci

10. Nauczyciel zegna się z dziećmi śpiewając: „Żegnam, żegnam Was serdecznie”.

Dzieci siedzą na dywanie w klasie

Słuchają nauczyciela
i obserwują i analizują ilustracje na tablicy a także eksponaty w koszykach.

Wybrane dzieci przypinają obrazki na tablicy magnetycznej, które
są rozwiązaniem poszczególnych zagadek.

Klaszczą w ręce

Uczniowie słuchają śpiewu nauczyciela zwracając uwagę na nastrój piosenki oraz wsłuchując się w jej treść, rytmicznie poruszają się i klaszczą.

Wybrane dzieci włączają się na refren piosenki, grając na instrumentach perkusyjnych

- takt: 9, 10, 13, 14,
- na kołatkach

- takt 11, 12, 15, 16
- na grzechotkach

Dzieci ustawiają się gęsiego i trzymają się za ręce, tworzą „sznur korali”, który porusza się zgodnie z akompaniamentem pianina.

Pierwsza osoba w rzędzie pełni rolę „igły”, która przy powtórzeniu zabawy „nawleka” pogubione „koraliki na żyłkę”.

Na głośny akcent metryczny przypadający
na każde „raz” ostatnie
w łańcuchu dziecko puszcza kolegów, siada po turecku i pozostaje w tej pozycji do końca zabawy. Głośny akcent jest oznaką, że „supełek, który był zawiązany na końcu sznurka, rozwiązał się
i koralik spadł na ziemię”. Gdy wszystkie „koraliki” są już rozsypane, dziecko „nawleka je ponownie na żyłkę”. Na każde „raz” dotyka głowy jednego
z dzieci, które wstaje
i dołącza do „łańcuszka”.

Na podłodze leżą rozsypane korale jarzębiny lub zastępujące je w zabawie koraliki, kulki
z papieru, kamyczki, itp. Dzieci spacerując po sali starają się je omijać, towarzyszy im akompaniament w rytmie ćwierć nut.

Na melodię piosenki „Jarzębinowa piosenka” dzieci szybko zbierają leżące owoce na podłodze do wilki nowych koszyków

Dzieci siedzą na dywaniku

Klaszczą w ręce

Odpowiadają na pytanie nauczyciela, śpiewając na „la, la, la”.

Opowiadają na temat darów, które przynosi nam jesień (jabłka, gruszki, śliwki, warzywa, grzyby, kasztany, żołędzie itp.).

Nawiązują do wycieczki w lesie (słuchały szumu drzew, śpiewu ptaków, stukania dzięcioła, szelestu liści, szumu strumyka, trzaskania gałęzi).

Wypowiadają się
na temat ilustracji przedstawiających jesień (np. w parku, w lesie,
w ogrodzie)

Dzieci odgadują treść zagadek

Wymawiają odgadnięte

Wyrazy, w określonym rytmie poszczególnych zagadek

Śpiewają łatwiejsze fragmenty piosenki

Dzieci powtarzają
za dwutaktowe frazy refren

Pozostałe dzieci śpiewają refren

Każde dziecko zabiera wiklinowy koszyk z ławek i ustawia się w rozsypce w klasie.

Dzieci odśpiewują pożegnanie na „la, la, la”.

Wycieczka
do lasu powinna odbyć się poprzedniego dnia

8 - 9 min.

5 - 6 min.

Przed śpiewaniem nauczyciel prosi dzieci, by zwróciły uwagę,

na nastrój piosenki oraz jej treść

3 - 4 min.

2 - 3 min.

1 - 2 min.

Prowadzące dziecko ma się poruszać między leżącymi na podłodze „jesiennymi koralami” tak, by nikogo nie potrącić.

Akompaniament powinien być utrzymany
w wolnym tempie.

10m min.

4 min.

Pożegnanie dzieci odśpiewują nauczycielowi na melodię refrenu piosenki „Jarzębinowa piosenka”

2 - 3 min.


Pobierz dokument
konspekt.zajec.muzycznych.dla.klasy.i.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka