TEST FARMA Z WYKLADOW SEM I 2008-09, stoma 3 rok, farmakologia

Pobierz dokument
test.farma.z.wykladow.sem.i.2008.09.stoma.3.rok.doc
Rozmiar 63 KB

 1. Lekiem przeciwpadaczkowym hamującym metabolizm GABA jest:

 1. Diazepam

 2. Tiagabina

 3. Fenytoina

 4. Wigabatryna

 5. Flumazenil (aneksate)

 1. Kwas walproinowy stosuje się do zapobiegania:

 1. Napadom czesciowym

 2. Uogólnionym napadom absencyjnym

 3. Uogólnionym napadom toniczno-klonicznym

 4. Prawdziwe sa możliwości a, c

 5. Prawdziwe sa możliwości a, b, c

 1. Najwyższe ryzyko wystapienia owrzodzenia zoladka towarzyszy stosowaniu:

 1. Ketorolaku

 2. Fenylobutazonu

 3. Aspiryny

 4. Ibuprofenu

 5. Nabumetonu

 1. Antagonista morfiny jest:

 1. Haloperidol

 2. Klo zapina

 3. Nalokson

 4. Propranolol

 5. Klonidyna

 1. Dzialanie przeciwpsychotyczne związane jest z blokowaniem receptorow:

 1. Dopaminowych D2

 2. Serotoninowych 5HT1

 3. Cholinergicznych nikotynowych

 4. Cholinergicznych muskarynowych i dopaminowych D1

 5. Dopaminowych D1 i D2

 1. W leczeniu sztywności mięśniowej może być stosowana:

1.Tizanidyna (zanaflex) która jest agonista receptora alfa2-adrenergicznego

2.Baklofen (Lioresal) który jest agonista receptora metabotropowego GABA-B

 1. Suksametonium (Chlorsuccilin) która powoduje blok depolaryzacyjny (II rzedu)

 2. Benzodiazepina (np. Diazepam) która jset agonista receptora benzodiazepinowego w kompleksie receptora GABA-A

Wskaz prawidlowa odpowiedz:

 1. Prawidłowe sa odpowiedzi 1, 2, 3, 4

 2. Tylko 1, 2, 3

 3. Tylko 1, 3, 4

 4. Tylko 1 i 3

 5. Prawidłowe sa 2, 3, 4

 1. Receptory cholinergiczne muskarynowe w prazkowiu maja znaczenie w leczeniu choroby Parkinsona poniewaz:

 1. Wywieraja dzialanie pobudzające, przeciwne do dopaminy

 2. Działają presynaptycznie hamująco na zakończenia neuronow dopaminergicznych

 3. Dzilaja pobudzająco-przeciwnie do dopaminy, a presynaptycznie hamuja neurony dopaminergiczne

 4. Dzilaja hamująco-podobnie do dopaminy, a presynaptycznie pobudzaja neurony dopaminergiczne

 1. Entakapon to lek który

 1. Jest prekursorem dopaminy

 2. Zapobiega degradacji lewodopy

 3. Jest antagonista acetylocholiny

 4. Zwieksza uwalnianie dopaminy

 1. Lewodopa może powodowac dzialania uboczne w postaci nudności lub anoreksji do zwalczania ich można stosowa

 1. Entakapon

 2. Benzatropine

 3. Domperidon

 4. bromokryptyne

 1. Felbamat - lek przeciwpadaczkowy stosowany jest w leczeniu padaczki:

 1. Grand mal u dzieci

 2. Petit mal

 3. Drgawki miokloniczne

 4. Zespol Lennoxa-Gastauta u dzieci

 1. Najsilniejszym spośród lekow przeciepadaczkowych induktorem enzymow mikrosomalnych jest:

 1. Karbamazepina

 2. Etosuksymid

 3. Fe nytoina

 4. walproinian

 1. Fenytoina wywoluje dzialanie uboczne z wyjątkiem:

 1. Ataksja

 2. Uszkodzenie watroby

 3. Nadmierne owłosienie

 4. Przerost dziasel

 1. Wskaz zdanie fałszywe dotyczące mechanizmu dzialania topiramatu:

 1. Blokuje kanaly sodowe

 2. Nasila dzialanie GABA

 3. Blokuje receptory AMPA

 4. Nasila aktywność anhydrozy weglanowej

 1. Najpowazniejszym dzialaniem ubocznym walproinianow jest:

 1. Hepatotoksycznosc

 2. Nefrotoksycznosc

 3. Neurotoksyczność

 4. Anemia megaloblastyczna

 1. Analogii morfiny stosowane w anestezjologii to:

 1. Fentanyl, sulfentanyl

 2. Pentazocyna, cyklazocyna

 3. Petydyna

 4. dekstropropoksyfen

 1. Wskaz zdanie fałszywe dotyczące prilokainy:

 1. Wywoluje met hemoglobinemie

 2. Czas dzialania jest sredni

 3. Rozszerza naczynia krwionośne

 4. Jest szeroko stosowana, z wyjątkiem poloznictwa

 1. Do znieczulenia zewnątrzoponowego najczęściej jest stosowany

 1. Lignokaina, tetrakaina

 2. Lignokaina, bupiwakaina

 3. Lignokaina, prilokaina

 4. Lignokaina, dibukaina

 1. Lekiem znieczulającym miejscowo, o bardzo malej rozpuszczalności, stosowanym zewnętrznie na bolesne owrzodzenia skory jest:

 1. Prilokaina

 2. Dibukaina

 3. Ametokaina

 4. benzokaina

 1. Dzialanie uboczne w postaci istotnego zwiekszenia aktywności ukl.wspolczulnego wywoluje:

 1. Lignokaina

 2. Kokaina

 3. Prilokaina

 4. tetrakaina

 1. Wskaz zdanie fałszywe dotyczące mechanizmu dzialania etanolu:

 1. Zwiekszenie hamowania GABA-ergnicznego

 2. Hamowanie napływu wapnia do Komorek

 3. Blokowanie receptora NMDA

 4. Zmiejszenie hamowania GABA

 1. Stosowany w leczeniu uzależnienia alkoholowego akamprozat dziala przez:

 1. Hamowanie dehydrogenazy aldehydu

 2. Antagonizm do receptora opioidowego

 3. Zmniejszenie glodu alkoholowego

 4. Zmiejszenie wydzielania ADH

 1. Najdłuższy okres dzialania wśród benzodiazepin wykazuje:

 1. Zolpidem

 2. Midazolam

 3. Temazepam

 4. diazepam

 1. W leczeniu ostrego zatrucia benzodiazepinami stosuje się

 1. Flurazepam

 2. Flumazenil

 3. Flunitrazepam

 4. fluoksetyna

 1. Mechanizm dzialania barbituranow polega na

 1. Nasilaniu dzialania GABA

 2. Zwiekszeniu uwalniania 5-hydroksytryptaminy postsynaptycznie

 3. Nasileniu aktywności amin katecholowych presynaptycznie

 4. Nasilaniu hamującego dzialania kwasu glutaminergicznego

 1. Dzialanie przeciwlekowe wykazuja antagoniści receptora serotoninowego typu 3, do którego zalicza się:

 1. Buspiron

 2. Ondansetron

 3. Fluoksetyna

 4. ipsapiron

 1. Przekaznictwo w OUN hamuje bikuklina przez wpływ na receptory:

 1. Serotoninowe

 2. Dopaminowe

 3. Glicynowe

 4. GABA

 1. Który z lekow pochodnych benzodiazepin wywiera dzialanie przeciwdepresyjne

 1. Triazolam

 2. Alprazolam

 3. Midazolam

 4. Zolpidem

 1. Buspiron (przeciwlekowy) silny agonista receptora 5-HT1A wiaze się także z receptorem

 1. Dopaminowymi

 2. Beta-adrenergicznymi

 3. GABA

 4. histaminowymi

 1. Barbiturany dzilaja nasennie, uspokajająco, przeciwlekowo, natomiast silne dzialanie przeciwdrgawkowe wśród barbituranow wywiera:

 1. Fenobarbital

 2. Pentobarbital

 3. Tiopental

 4. żadne

 1. Blok polaryzacyjny wywołują wszystkie związki z wyjątkiem

 1. Galamina

 2. Pankuronium

 3. Atrakurium

 4. dantrolen

 1. Do działań niepozadanych suksametonium nie należy:

 1. Wzrost cisnienia krwi

 2. Tachykardia

 3. Skurcz oskrzeli

 4. Dlugotrwaly bezdech


Pobierz dokument
test.farma.z.wykladow.sem.i.2008.09.stoma.3.rok.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka