1. Sprawozdanie 17.12.2014 - Obwody nieliniowe, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Podstawy teorii obwodów, Sprawozdania, Moje sprawozdania

Pobierz dokument
1.sprawozdanie.17.12.2014.obwody.nieliniowe.doc
Rozmiar 108 KB

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 17.12.2014

Kierunek: Automatyka i Robotyka godz.13:45-15:15

Semestr III

Grupa dziekańska 3

Grupa labolatoryjna 3

Sekcja 2

Laboratorium z Podstaw Teorii Obwodów

Nr.1

Obwody nieliniowe

Wykonawcy ćwiczenia

I Przebieg ćwiczenia

1) Zdjęcie charakterystyki I=f(U) dla żarówki Pn=3W i Un=14V dla dwóch biegunowości.

Dla wzorcowej biegunowości

Dla wzorcowej biegunowości

Dla odwrotnej

biegunowości

Dla odwrotnej biegunowości

U[V]

I[mA]

U[V]

I[mA]

0,5

74

0,5

75

1,0

100

1,0

106

1,5

122

1,5

127

2,0

126

2,0

153

2,5

144

2,5

168

3,0

163

3,0

188

3,5

180

3,5

207

4,0

222

4,0

222

4,5

238

4,5

238

5,0

254

5,0

251

5,5

268

5,5

266

6,0

280

6,0

281

6,5

290

6,5

292

7,0

295

7,0

306

7,5

300

7,5

318

8,0

308

8,0

330

8,5

315

8,5

341

9,0

321

9,0

354

9,5

338

9,5

364

10,0

348

10,0

375

10,5

356

10,5

386

11,0

366

11,0

396

11,5

377

11,5

406

12,0

385

12,0

415

Na charakterystyce zaznaczono 6 dowolnych punktów i wyznaczono rezystancję statyczną i dynamiczną( 3 punkty dla wzorcowej biegunowości, a 3 dla odwrotnej)

Dla wzorcowej:

Dla Q1 I=150 mA, U=2,0 V

Rs=(U/I)Q1=2,0/0,150=13,3Ω

α=24    Rs=ms*tgα ms=Rs/tgα=29,9 Ω

β=36 Rd=ms*tg β Rd=21,7 Ω

Dla Q2 I=290 mA, U=6,0 V

Rs=(U/I)Q2=6,0/0,29=20,7 Ω

α=35   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=29,6 Ω

β=56 Rd=ms*tg β Rd=43,9 Ω

Dla Q3 I=370 mA, U=11,0 V

Rs=(U/I)Q3=11,0/0,37=29,7 Ω

α=44   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=30,8 Ω

β=73 Rd=ms*tg β Rd=100,7 Ω

Dla odwrotnej:

Dla Q1 I=145 mA, U=2,0 V

Rs=(U/I)Q1=2,0/0,145=13,8 Ω

α=25   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=29,6 Ω

β=40 Rd=ms*tg β Rd=24,8 Ω

Dla Q2 I=290 mA, U=6,0 V

Rs=(U/I)Q2=6,0/0,29=20,7 Ω

α=35   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=29,6 Ω

β=52 Rd=ms*tg β Rd=37,9 Ω

Dla Q3 I=392 mA, U=11,0 V

Rs=(U/I)Q3=11,0/0,392=28,1 Ω

α=43   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=30,1 Ω

β=67 Rd=ms*tg β Rd=70,9 Ω

2) Zdjęcie charakterystyki I=f(U) dla żarówki Pn=2W i Un=12V dla dwóch biegunowości.

Dla wzorcowej biegunowości

Dla wzorcowej biegunowości

Dla odwrotnej

biegunowości

Dla odwrotnej biegunowości

U[V]

I[mA]

U[V]

I[mA]

0,5

32

0,5

31

1,0

45

1,0

46

1,5

57

1,5

56

2,0

67

2,0

68

2,5

76

2,5

77

3,0

86

3,0

86

3,5

94

3,5

92

4,0

101

4,0

102

4,5

109

4,5

109

5,0

115

5,0

115

5,5

122

5,5

122

6,0

128

6,0

127

6,5

132

6,5

134

7,0

141

7,0

141

7,5

145

7,5

146

8,0

151

8,0

151

8,5

157

8,5

157

9,0

162

9,0

162

9,5

165

9,5

166

10,0

172

10,0

172

10,5

177

10,5

177

11,0

182

11,0

181

11,5

186

11,5

186

12,0

191

12,0

190

Dla wzorcowej:

Dla Q1 I=66 mA, U=2,0 V

Rs=(U/I)Q1=2,0/0,066=30,3 Ω

α=32    Rs=ms*tgα ms=Rs/tgα=48,5 Ω

β=45 Rd=ms*tg β Rd=48,5 Ω

Dla Q2 I=132 mA, U=6,0 V

Rs=(U/I)Q2=6,0/0,132=45,5 Ω

α=42   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=50,5 Ω

β=60 Rd=ms*tg β Rd=87,5 Ω

Dla Q3 I=180 mA, U=11,0 V

Rs=(U/I)Q3=11,0/0,18=61,1 Ω

α=50   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=51,3 Ω

β=71 Rd=ms*tg β Rd=149 Ω

Dla odwrotnej:

Dla Q1 I=86 mA, U=3,0 V

Rs=(U/I)Q1=3,0/0,086=34,9 Ω

α=35   Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=49,9 Ω

β=47 Rd=ms*tg β Rd=53,5 Ω

Dla Q2 I=141 mA, U=7,0 V

Rs=(U/I)Q2=7,0/0,141=49,6 Ω

α=45  Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=49,6 Ω

β=61 Rd=ms*tg β Rd=89,5 Ω

Dla Q3 I=172 mA, U=10,0 V

Rs=(U/I)Q3=10,0/0,172=58,1 Ω

α=50  Rs=ms*tgα ms= Rs/tgα=48,8 Ω

β=68 Rd=ms*tg β Rd=120,8 Ω

II Wnioski

Punkt pracy, jest to punkt, w którym zachodzi działanie danego urządzenia, i w którym mogą zostać określone chwilowe parametry takiego urządzenia. Określenie tego punktu dla danego urządzenia lub elementu jest ważne ze względu na jego własne parametry, oraz także na parametry danego obwodu w których jest włączony. W przypadku parametrów własnych istotne jest określenie optymalnego punktu pracy, dla którego występują najlepsze pożądane własności, lub dla którego żywotność elementu jest najdłuższa Wybór punktu pracy ma również na celu ochronę samego elementu, jak również i pozostałych części całego układu, który również mógłby ulec zniszczeniu w przypadku nieprawidłowego doboru punktu pracy. Większość maszyn, urządzeń i elementów ma określony (przez producenta) nominalny punkt pracy, który gwarantuje poprawną i bezawaryjną pracę, najdłuższą żywotność, maksymalną sprawność itp.


Pobierz dokument
1.sprawozdanie.17.12.2014.obwody.nieliniowe.doc
Rozmiar 108 KB

Wyszukiwarka