Żywienie wykład 7, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie

Pobierz dokument
zywienie.wyklad.7.zootechnika.sggw.semestr.iv.doc
Rozmiar 82 KB

Żywienie wykład 7

Skład chemiczny pasz.%

Pasza

Sucha masa

Popiół surowy

Białko ogólne

Ekstrakt eterowy

Włókno surowe

Bezazotowe wyciągowe

OKOPOWE

8-25

1-1,5

1-2,5

0,1-0,5

0.5-1,5

5,4-19

Ziemniaki surowe

22

1,2

1,9

0,1

0,6

18,2

Buraki pastewne

15,5

1,5

1

0,1

1

11,9

ZIELONKI

13-25

1,2-2,5

1,8-5

0,3

3-7

6,6-9

Koniczyna czerwona przed kwitnieniem

18

1,5

3,2

0,6

5,7

7

Lucerna przed kwitnieniem

18,8

2,3

4,4

0,6

4,7

6,8

Lucerna po kwitnieniu

21,5

2

4,7

0,7

5,9

8,2

Kukurydza dojrzałość woskowa ziarna

23,4

1,4

2

0,6

5,7

13.7

KISZONKI

15-25

1,5-5

1,8-5,1

0,5-2

6,1-11

4,8-1,9

Kukurydza dojrzałoś mleczno woskowa ziarna

19,8

1,8

1,8

0,9

5,6

9,7

Lucerna pączkowana

19,2

2,8

3,6

0,7

5,4

6,7

Trawa łąkowa świeża

19,7

2,1

2,5

0,9

6,4

7,8

SIANA

82-90,3

2-10,6

8-21

1,5-4,5

20-30

50,5-24,2

Łąkowe z traw 1 pokos przed kwitnieniem

87,6

7,6

12,3

2,6

25,5

39,6

Lucerna przed pączkowaniem

90,3

10,6

20,8

3.3

24,6

31

SŁOMY, PLEWY

83-89

1-10,3

2,5-5,9

1-3

30-46

48,5-23,8

Słoma jęczmienna

88,8

5,5

3,8

1,7

39,1

38.7

Plewy owsiane

88,4

10,3

5,9

2,8

24,4

45

PASZE TREŚCIWE

84-93

2-26

8-70

1,5-6

0-15

72,5-3

Ziarno zbóż

85-88

2-4

8-15

1,5-5

2-11

71,5-53

Nasiona łubinu żółtego

88,6

4

38,5

5,1

13,2

27,8

Śruta

rzepakowa poekstrakcyjna

89,3

6,9

37

2,8

12,8

29,8

Mączka rybna

90

19,6

62,9

1,9

0

5,6

Mączka z krwi

85,7

7,2

73,4

2,3

0

2,8

Pozyskiwanie zielonej masy

Zielonki są:

Związki działające niekorzystnie:

Wykorzystanie zielonek

Wieloletnie rośliny motylkowe

Zielonki roślin strączkowych

Trawy w produkcji polowej

Zielonki roślin zbożowych

Mieszanki roślin zielonych

Liście i nać roślin

Inne zielonki paszowe

Zbiór roślin w odpowiednim stadium dojrzałości

Zielonki z trwa

Z przeznaczeniem na: zielonkę, siano i kiszonkę, zbiór w okresie kłoszenia większości traw

Zielonka z motylkowatych

Z przeznaczeniem na: zielonkę, kiszonką i siano

Zbiór- lucerna w okresie pojawienia się pąków, koniczyna w okresie kwitnienia

Kukurydza

Z przeznaczeniem na zielonkę

Zbiór w okresie dojrzałości mleczno-woskowej ziarna,

Z przeznaczeniem na kiszonkę

Zbiór w okresie dojrzałości szklisto-woskowej ziarna

GPS

Z przeznaczeniem na kiszonkę

Zbiór w okresie dojrzałości mleczno-woskowej ziarna

Konserwacja zielonek

Asortyment pasz przeznaczonych do produkcji kiszonek

Zasady sporządzania kiszonek

Ustalenie optymalnej fazy wegetacji

Zielonki świeże:

Koszenie z jednoczesnym rozdrobnieniem i załadunkiem na środki transportu,

0x08 graphic
Dodawanie konserwantów w procesie rozdrabniania zielonki świeżej

Zielonki podsuszone:

Koszenie,

Rozgniatanie i przętrząsanie,

Podsuszanie na słońcu

Zgrabianie na wałki

Zbiór z jednoczesnym rozdrobnieniem i załadunkiem na środki transportu

Dodawanie konserwantów w procesie rozdrabniania zielonki podsuszonej

0x08 graphic

Transport

0x08 graphic

0x08 graphic
Rozładunek i układanie w zbiorniku lub pryzmie

0x08 graphic
Ugniatanie

Przykrywanie i obciążanie

Zasadnicze fazy procesu zakiszania

Faza I

Faza II

Faza III

Faza IV

- koniec fermentacji ( przekroczenie pH 4,0-4,2)

Kiszące się trudno

Kiszące się średnio

Kiszące się łatwo

Lucerna

Koniczyna

Groch

Wyka

Zielonka z żyta

Trawy

Mieszanka koniczyny z trawami

Seradela

łubin

Kukurydza

Słonecznik

Liście z buraków

Zielonki z owsa

Jeczmień

CCM ( kolby kukurydzy odkoszulkowanej)

Dodatki ułatwiające zakiszanie pasz

 1. pasze węglowodanowe- kiszonki kombinowane

 1. preparaty chemiczne pełniące rolę inhibitorów fermentacji

 1. inakulanty

 1. enzymy

 2. pasze suche zwiększając zawartość suchej ,masy

 1. sól kuchenna i inne sole ( wzrost ciśnienia osmotycznego )

 2. antybiotyki ( selektywne działanie na drobnoustroje )

 3. gazy ( działanie selektywne na mikroflorę i redukujące zawartość tlenu )

Dodatki te są skuteczne wyłącznie przy zachowaniu wszystkich zasad stosowania pasz.

Straty przy kiszeniu

Straty ogółem

Straty w polu:

 • oddychanie kiszonki po skoszeniu

 • wypłukanie przez deszcz

 • wykruszenie

 • straty podczas załadunku na środki transportu

Straty w zbiorniku:

 • oddychanie

 • fermentacja

 • wyciekanie soku

 • straty powierzchniowe

Straty przy suszeniu:

Kiszonka z kukurydzy, jako pasza o wysokiej wartości energetycznej może stanowić podstawę dawki pokarmowej dla każdego z okresów fizjologicznych krowy, z wyjątkiem zasuszenia. Skarmianie kiszonki w okresie zasuszenia może spowodować otłuszczenie krowy, co sprzyja chorobom metabolicznym po porodzie np. ketozie. Dawka kukurydzy w tym okresie nie powinna przekraczać połowy zapotrzebowania krowy na suchą masę, bowiem kiszonka z kukurydzy jest pasza energetyczną, lecz poziom białka jest niski i wymaga u uzupełnienia dawki paszami białkowymi. Wartość pokarmowa i jakość kiszonek z kukurydzy zależy od czynników agrotechnicznych i pogodowych oraz właściwości procesu zakiszania zielonki, w szczególności:

Kiszonki z traw

Kiszonka bardzo dobrej jakości charakteryzuje się następującymi cechami ze względu na ocenę organoleptyczną:

Kiszonki z mieszanek zbożowych i strączkowo- zbożowych ( GPS ) zalecane są w szczególności dla terenów, gdzie uprawa kukurydzy jest ryzykowna. Materiałem do produkcji GPS mogą być całe rośliny zbożowe, a także mieszanki zbóż z roślinami strączkowymi. Odmiany dobieramy w zależności od warunków glebowych. Rośliny zbożowe w momencie zbioru powinny cechować się mleczno- woskową dojrzałością ziarna. Gwarantuje to w efekcie maksymalną wydajność składników pokarmowych z jednostki powierzchni uprawy, a także ich dużą strawność i przyswajalność. Sucha masa takich kiszonek zawiera 12-14 % białka ogólnego, a więc więcej niż kiszonki z kukurydzy, oraz 9-9,5 MJ energii metabolicznej. Kiszonki z GPS zawierają więcej niż kukurydza wapnia i magnezu. GPS można krowom zadawać „ad libitum” jednak za względu na cenność tej paszy nie powinno się skarmiać jej więcej aniżeli 20-30 kg na dobę.

Kiszonka z liści buraczanych jest najczęściej zła jakościowo, lecz popularna w niektórych rejonach. W krajach, gdzie hodowla jest na wysokim poziomie liście buraczane sa zaorywane i stanowią cenny nawóz zielony. Niska zawartość suchej masy powoduje niską koncentracje składników pokarmowych. Duże zanieczyszczenie ziemią, znaczny udział kwasu masłowego z powodu wadliwej fermentacji powinien eliminować kiszonkę z dawki pokarmowej.

Kilka uwag o wartości kiszonek

Każda kiszonka winna być przebadana laboratoryjnie przed rozpoczęciem skarmiania, a potem przynajmniej raz na 1-2 miesięcy. Wartość pokarmowa kiszonki z trwałych użytków zielonych uzależniona jest od wilgotności zielonki, zawartości białka ogólnego, zawartości cukrów w roślinach ( dlatego ważnym elementem jest skład botaniczny runi ) i technologii kiszenia.

Kiszonki z traw i motylkowych zawierają mało łatwo dostępnych cukrów, co ogranicza wzrost mikroorganizmów w żwaczu i obniża strawność. Kiszonki te zawierają dużo łatwo rozkładanych w żwaczu składników azotowych- duża ich część jest wydalana w moczu ( straty białka, zanieczyszczenia środowiska ). Duża zawartość produktów fermentacji (kwasu mlekowego i octowego) ogranicza pobranie paszy. w związku z powyższym dawki kiszonek z traw, motylkowych lub ich mieszanek powinny być uzupełnione dodatkami:

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu kiszonek


Pobierz dokument
zywienie.wyklad.7.zootechnika.sggw.semestr.iv.doc
Rozmiar 82 KB

Wyszukiwarka