spis wy, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość materiałów II, WM 2, Wydymała II, Wydymałka sem3,4, WYDYMAŁA 2

Pobierz dokument
spis.wy.przodki.il.pw.inzynieria.ladowa.doc
Rozmiar 33 KB

1.Suma prac przygotowanych uogólnionych sił zewnętrznych

2.Zastosowanie prac przygotowanych w układach prętów sprężystych

3. Obliczanie przemieszczeń zginanych prętów statycznie wyznaczalnych

4. Obliczanie reakcji statycznie niewyznaczalnych

5.Obliczanie przemieszczeń układów statycznie niewyznaczalnych

6.Twierdzenie Castigliano i zasada Menabre'a

7.Rodzaje zagadnień kinetostatycznych

8.Przykład obrotów krytycznych wału

9.Założenia i omówienie zagadnienia uderzenia

10.Uderzenie poziomego

11.Uderzenia pionowego

12.Zjawisko kruchego pękania i jego typy

13.Współczynnika intensywności naprężenia i i podstawowe zależności

14.Zjawiska zmęczenia

15.Wykres Wöhlera

16.Wykresu Haigha

17.Obliczanie przy pomocy wykresu Haigha ograniczonej i

nieograniczonej wytrzymałośći zmęczeniowej

18.Wytężenie przy występowaniu zmęczenia

19.Zjawiska reologiczne na przykładach

20.Ciała Boltzmanna

21.Przekształcenia Laplace'a w lepkosprężystości

22.Zastosowanie modułów i podatności zespolonych

23.Zjawiska zależne od czasu i temperatury w metalach

24.Wzory dotyczące rur grubościennych

1.Suma prac przygotowanych uogólnionych sił zewnętrznych

2.Zastosowanie prac przygotowanych w układach prętów sprężystych

3. Obliczanie przemieszczeń zginanych prętów statycznie wyznaczalnych

4. Obliczanie reakcji statycznie niewyznaczalnych

5.Obliczanie przemieszczeń układów statycznie niewyznaczalnych

6.Twierdzenie Castigliano i zasada Menabre'a

7.Rodzaje zagadnień kinetostatycznych

8.Przykład obrotów krytycznych wału

9.Założenia i omówienie zagadnienia uderzenia

10.Uderzenie poziomego

11.Uderzenia pionowego

12.Zjawisko kruchego pękania i jego typy

13.Współczynnika intensywności naprężenia i i podstawowe zależności

14.Zjawiska zmęczenia

15.Wykres Wöhlera

16.Wykresu Haigha

17.Obliczanie przy pomocy wykresu Haigha ograniczonej i

nieograniczonej wytrzymałośći zmęczeniowej

18.Wytężenie przy występowaniu zmęczenia

19.Zjawiska reologiczne na przykładach

20.Ciała Boltzmanna

21.Przekształcenia Laplace'a w lepkosprężystości

22.Zastosowanie modułów i podatności zespolonych

23.Zjawiska zależne od czasu i temperatury w metalach

24.Wzory dotyczące rur grubościennych

1.Suma prac przygotowanych uogólnionych sił zewnętrznych

2.Zastosowanie prac przygotowanych w układach prętów sprężystych

3. Obliczanie przemieszczeń zginanych prętów statycznie wyznaczalnych

4. Obliczanie reakcji statycznie niewyznaczalnych

5.Obliczanie przemieszczeń układów statycznie niewyznaczalnych

6.Twierdzenie Castigliano i zasada Menabre'a

7.Rodzaje zagadnień kinetostatycznych

8.Przykład obrotów krytycznych wału

9.Założenia i omówienie zagadnienia uderzenia

10.Uderzenie poziomego

11.Uderzenia pionowego

12.Zjawisko kruchego pękania i jego typy

13.Współczynnika intensywności naprężenia i i podstawowe zależności

14.Zjawiska zmęczenia

15.Wykres Wöhlera

16.Wykresu Haigha

17.Obliczanie przy pomocy wykresu Haigha ograniczonej i

nieograniczonej wytrzymałośći zmęczeniowej

18.Wytężenie przy występowaniu zmęczenia

19.Zjawiska reologiczne na przykładach

20.Ciała Boltzmanna

21.Przekształcenia Laplace'a w lepkosprężystości

22.Zastosowanie modułów i podatności zespolonych

23.Zjawiska zależne od czasu i temperatury w metalach

24.Wzory dotyczące rur grubościennych

1.Suma prac przygotowanych uogólnionych sił zewnętrznych

2.Zastosowanie prac przygotowanych w układach prętów sprężystych

3. Obliczanie przemieszczeń zginanych prętów statycznie wyznaczalnych

4. Obliczanie reakcji statycznie niewyznaczalnych

5.Obliczanie przemieszczeń układów statycznie niewyznaczalnych

6.Twierdzenie Castigliano i zasada Menabre'a

7.Rodzaje zagadnień kinetostatycznych

8.Przykład obrotów krytycznych wału

9.Założenia i omówienie zagadnienia uderzenia

10.Uderzenie poziomego

11.Uderzenia pionowego

12.Zjawisko kruchego pękania i jego typy

13.Współczynnika intensywności naprężenia i i podstawowe zależności

14.Zjawiska zmęczenia

15.Wykres Wöhlera

16.Wykresu Haigha

17.Obliczanie przy pomocy wykresu Haigha ograniczonej i

nieograniczonej wytrzymałośći zmęczeniowej

18.Wytężenie przy występowaniu zmęczenia

19.Zjawiska reologiczne na przykładach

20.Ciała Boltzmanna

21.Przekształcenia Laplace'a w lepkosprężystości

22.Zastosowanie modułów i podatności zespolonych

23.Zjawiska zależne od czasu i temperatury w metalach

24.Wzory dotyczące rur grubościennych

1.Suma prac przygotowanych uogólnionych sił zewnętrznych

2.Zastosowanie prac przygotowanych w układach prętów sprężystych

3. Obliczanie przemieszczeń zginanych prętów statycznie wyznaczalnych

4. Obliczanie reakcji statycznie niewyznaczalnych

5.Obliczanie przemieszczeń układów statycznie niewyznaczalnych

6.Twierdzenie Castigliano i zasada Menabre'a

7.Rodzaje zagadnień kinetostatycznych

8.Przykład obrotów krytycznych wału

9.Założenia i omówienie zagadnienia uderzenia

10.Uderzenie poziomego

11.Uderzenia pionowego

12.Zjawisko kruchego pękania i jego typy

13.Współczynnika intensywności naprężenia i i podstawowe zależności

14.Zjawiska zmęczenia

15.Wykres Wöhlera

16.Wykresu Haigha

17.Obliczanie przy pomocy wykresu Haigha ograniczonej i

nieograniczonej wytrzymałośći zmęczeniowej

18.Wytężenie przy występowaniu zmęczenia

19.Zjawiska reologiczne na przykładach

20.Ciała Boltzmanna

21.Przekształcenia Laplace'a w lepkosprężystości

22.Zastosowanie modułów i podatności zespolonych

23.Zjawiska zależne od czasu i temperatury w metalach

24.Wzory dotyczące rur grubościennych


Pobierz dokument
spis.wy.przodki.il.pw.inzynieria.ladowa.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zadania wyd16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
spr3asia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymało
WMRM, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość m
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
Ogólne wzorki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
WYDYMAŁA16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzyma
laborki 4, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
Kształt, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
WZORY1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość
sprawko nr2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WZORY11, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
wydymała123, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WYDYMAŁA1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
Laborki 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
wytrzy~1 LUkmur1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy

więcej podobnych podstron