SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.na.doc
Rozmiar 45 KB

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASA: III gimnazjum

LICZBA ĆWICZĄCYCH: 16

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: piłki siatkowe, znaczniki

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ: zabawowa, zadaniowa - ścisła

FORMY ORGANIZACYJNE PROWADZENIA ZAJĘĆ: frontalna, indywidualna, w parach, zespołowa, współzawodnictwo

Temat lekcji: Piłka siatkowa - doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

Wiadomości: uczeń zna sposoby ustawienia się do przyjęcia zagrywki, wie jak wygląda praca RR i NN w odbiciach, wie jaką rolę pełni komunikacja pomiędzy zawodnikami w drużynie;

Umiejętności: uczeń umie wykonać odbicie sposobem dolnym i górnym, umie wykonać prawidłową pracę RR i NN ,

Umie przyjąć piłkę i rozegrać ją na trzy;

Sprawność motoryczna. Uczeń kształtuje koordynację ruchową, zwinność, szybkość reakcji, doskonali poruszanie się po boisku

Postawy: Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, współpracuje ze współ, pomaga w organizacji lekcji,

TOK LEKCJI

(rodzaj zadań)

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

CZAS

(dozowanie)

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjno - porządkowe

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, podanie tematu i zadań lekcji. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

2 min

 • ustawienie w dwuszeregu twarzą do prowadzącego;

 • przypomnienie o zdjęciu zegarków, biżuterii.

2. Zabawa ożywiająca

STRAŻNICY

Cztery osoby ustawione są na liniach boiska tzw. STRAŻNICY LINII i ich zadaniem jest złapać osoby przebiegające na drugą stronę boiska (zasady ja w murarzu). Jednocześnie startują cztery osoby. Osoba złapana biegnie dalej. Jeżeli zostanie złapana więcej niż jeden raz wykonuje zadanie dodatkowe.

4 min

 • dzieci podzielone na czteroosobowe podgrupy;

 • zmiana strażników następuje po przebiegnięciu wszystkich dzieci;

 • zadania dodatkowe np. brzuszki, pompki, skipy, przysiady, skrętoskłony, podskoki zmienne i inne

3. Ćwiczenia indywidualne z piłką

  • odbicia piłki w siadzie sposobem górnym po każdym odbiciu dotknąć podłogi, własnych kolan, barków, zasłonić oczy, przejść do leżenia i inne;

  • odbicia piłki w siadzie sposobem dolnym z dodatkowymi zadaniami po każdym odbiciu;

  • odbicia piłki sposobem oburącz górnym nad sobą i wykonywanie zadań dodatkowych ( klaskanie, siady, przysiady, obroty, skłony i inne );

  • odbicia piłki sposobem oburącz dolnym z pracą i bez pracy NN,

  • odbicia piłki na zmianę sposobem oburącz górnym i dolnym nad sobą;

  • odbicia piłki sposobem oburącz górnym i główką na zmianę;

  • odbicia piłki różnymi częściami dłoni/ręki;

  • odbicia piłki w wyskoku;

  • odbicia przy ścianie, wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym w seriach.

9 min

 • grupa ustawiona w rozsypce;

 • grupa podzielona na dwie równe części po obu stronach siatki;

 • każde dziecko ma piłkę i wykonuje ćwiczenia;

 • zmiana ćwiczenia następuje na gwizdek nauczyciela.

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach

 • odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym;

 • odbicia górne w przysiadzie;

 • odbicia górne raz nad sobą i oddanie do partnera;

 • jedna osoba wykonuje odbicia sposobem oburącz górnym a druga sposobem oburącz dolnym;

 • jedna osoba dorzuca piłkę na różne odległości druga osoba w niskiej pozycji odbija sposobem oburącz dolnym;

 • odbicia piłki tylko sposobem dolnym;

 • jedna osoba wyrzuca pionowo w górę piłkę i cofa się na swoje miejsce, partner startuje w przód i odbija piłkę sposobem oburącz górnym w górę po czym się wycofuje na swoje miejsce, partner startuje i odbije piłkę w górę i na zmianę ;

 • odbicia piłki sposobem górny z dojściem do siatki i oddaniem partnerowi partner odbicia dolne z dojściem do siatki i oddaniem partnerowi sposobem górnym;

11 min

 • każde ćwiczenie powtarzamy 10 x przez jedną osobę;

 • ustawienie w parach, jedna piłka na parę;

 • pracujemy nisko na nogach przy odbiciach dolnych aby wejść pod piłkę;

 • staramy się aby piłka była cały czas na środkowej linii;

 • ustawienie prostopadłe do siatki,

2. Doskonalenie odbić sposobem górnym z przemieszczaniem się wzdłuż siatki

Czterech ćwiczących ustawionych po jednej stronie wzdłuż siatki pozostali ustawieni po drugiej stronie prostopadle do siatki z piłką. Wykonują oni odbicie sposobem oburącz górnym do osoby naprzeciwko nich ta im oddaje i nagrywają piłkę do kolejnej osoby poruszając się krokiem odstawno - dostawnym wzdłuż siatki aż dojdą do ostatniej osoby po przeciwnej stronie siatki

5 min

 • zmian czwórki gdy jedna kolejka;

 • po przejściu wzdłuż siatki powrót na koniec rzędu;

3. „KRÓL siatkarski”

Jeden zespół czteroosobowy znajduje się po jednej stronie siatki. Pozostałe osoby podzielone na czteroosobowe podgrupy na drugiej stronie boiska. Zadaniem jest zdobyć 3 punkty z drużyną będącą „KRÓLEM” lub jeden punkt bezpośredni < piłka dotyka podłoża > by zmienić Króla siatkarskiego.

Zagrywka: wykonanie przebicia sposobem oburącz górnym

10 min

-

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Ćwiczenia uspokajająco - korekcyjne

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha

Zwis na drabinkach. Uniesienie nóg ugiętych w kolanach do klatki piersiowej tzw. krzesełka.

2 min

2. Czynności porządkowe

Zbiórka, omówienie lekcji, ocena aktywności uczniów i ich osiągnięć. Pożegnanie

2 min

 • ustawienie w dwuszeregu;

 • wyróżnienie tych dzieci, które wykazały zaangażowanie w czasie lekcji i poprawnie wykonywały ćwiczenia


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.na.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 2(październik), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (luty), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron