hoff - 16.10 w, wstep do religioznawstwa

Pobierz dokument
hoff.16.10.w.wstep.do.religioznawstwa.doc
Rozmiar 20 KB

Wstęp do religioznawstwa - wykład

Religioznawstwo zajmuje się religią we wszelkich przejawach i aspektach.

problematyka genezy, rozwoju i zaniku wierzeń

problematyka kultu, doktryny, organizacji, przeżyć i postaw religijnych

definicje religii tworzone właściwie na gruncie całej humanistyki z różnych perspektyw

takie definicje generalnie należą do wąskospecjalistycznych (jednoaspektowych)

religioznawstwo jako takie jest interdyscyplinarną

religie orientacji teo- antropo- lub kosmocentrycznej

różnice w przekazie tradycji

religia trudna do oddzielenia od innych form świadomości społecznej, np. światopoglądu

z tej racji: sam termin religia jest zdecydowanie nieuniwersalny

starożytni Grecy na przykład: eusebeia (pobożność), threskeia (nakaz boży), sebas (bojaźń), latreia (służba)

Izraelici: jir'ath elohim (bojaźń przed bogami) lub daat

Persowie: daena (dusza, los, nastawienie)

Japońskie kyou, tybetańskie chos itd.

Aztecy: yecnemiliztli (prawe życie), teoyotl (to, co duchowe)

Holandia: gods-dienst

etc.

różne pola desygnatów, problemy terminologiczne.

religia od łac. religio

w starożytności wywodzone od relegere, relinquare, religare, reeligere

hoffmann sam to pomija, ale generalnie pewnie to samo, co skr. ~yuj

tradycyjnie w Europie chrześcijaństwo jako vera religio i reszta jako religiones albo idolatriae

z definicji religioznawczych najpopularniejszą tradycyjną jest definicja relacjonistyczna Tielego-Soederbloma:

"Religią nazywamy w sensie ogólnym stosunek pomiędzy człowiekiem i potęgą nadludzką, w którą on wierzy i od której czuje się zależnymn. Stosunek ten znajduje wój wyraz w specjalnych uczuciach (zaufanie i lęk), wyobrażeniach (wiara) i czynnościach (modlitwy, obrzędy, ofiary), a także w wypełnianiu moralnych przykazań"

wg Rudolfa Otto - religia to doświadczenie sacrum

odchodzenie od trychotomii wacha na rzecz dychotomii: wierzeniowo-przekonaniowa i organizacyjno-kultowa

Piwowarski z lat 80 - potem 60% polskich katolików nie zna prawd wiary albo wierzy w herezje

eklektyczna definicja:

religia to oparty na tradycji system przekonań i wierzeń dotyczących świata (w tym także człowieka i ludzkości) oraz sił w nim rządzących, w których to przekonaniach odzwierciedla się stosunek człowieka do różnie przez niego pojmowanego sacrum uzewnętrzniający się w doktrynie religijnej, kulcie i organizacji religijnej.

Struktura religii

doktryna - teoretyczna podstawa wierzeń religijnych. jej treścią są poglądy dotyczące natury i cech sił nadprzyrodzonych, czlowieka i świata.

doktryna: teologia - kosmologia - antropologia

poziomy: genetyczny - opisowy - eschatologiczny

teogeneza i teoeschatologia generalnie w monoteizmach nie występuje

kosmografia - wertykalnie (axis mundi, światy wyższe i niższe, lepsze i gorsze), horyzontalnie (omphalos; mekka np.), temporalnie (dreamtime, in illo tempore)

przyjmuje się, że pierwotną formą doktryny był mit

na początku równocześnie pewna ilość wzajemnie sprzecznych mitów na ten sam temat; potem proces uzgadniania tworzący spójną mitologię; potem powstaje dogmat - urzędowa wersja mitu

dogmat wynika ze spisania, które naturalnie dokonuje pewnej selekcji materiału

dziełem kapłanów nie jest religia, a doktryna

Najczęstsze grupy mitów:

o zwierzętach

astralne

teogoniczne

kosmogoniczne

antropogoniczne

o korzeniach kultury

o przyczynach śmierci

o potopie

o umierającym i zmartwychwstającym bogu

o niepokalanym poczęciu i cudownych narodzinach

o bliźniętach

aksjologiczno-edukacyjne


Pobierz dokument
hoff.16.10.w.wstep.do.religioznawstwa.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
hoff - 23.10 w, wstep do religioznawstwa
hoff - 30.10 w, wstep do religioznawstwa
hoff - 16.10 ćw, wstep do religioznawstwa
hoff - 30.10 ćw, wstep do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin - odpowiedzi, 10) Teogeneza Teogonia, Teogonia [gr
7-10 Wstęp do Prawa
wstęp do religioznawstwa, funkcjonalizm, Karol Ferster
Wstęp do religioznawstwa pytania egzaminacyjne i odpowiedzi
Mapka religioznawców na Wstęp do religioznawstwa, Religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin, odpowiedzi Inne odpowiedzi do pytań ze skyptu 2
Kosciol, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
wstęp do religioznawstwa, szkoly, Lp
modlitwa, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
psychoanaliza, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
7-10 Wstęp do Socjologii

więcej podobnych podstron