Językoznawstwo ogólne - lektury, Filologia polska, Językoznawstwo, Lektury, wymagania

Pobierz dokument
jezykoznawstwo.ogolne.lektury.filologia.doc
Rozmiar 26 KB

Apresjan J., Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, 1971, cz. I, roz. 2,3, s. 126-129 .

Kurkowska H., Weisenberg A., Językoznawstwo strukturalne 1983,

Weisenberg A., Językoznawstwo ogólne 1983, par. 1, 2.1-2.5, 3, 9, 11-12.

Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, 1991,

Jacobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, s. 77-124 - roz. Poetyka w świetle językoznawstwa

Jacobson R., Halle M., Podstawy języka

Hockett Ch., Kurs językoznawstwa współczesnego 1968

Saloni Z.

Świdziński M.


Pobierz dokument
jezykoznawstwo.ogolne.lektury.filologia.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Językoznawstwo ogólne - usos, Filologia polska, Językoznawstwo, Lektury, wymagania
Schiller - Zbójcy - ogólne streszczenie, Filologia polska, II rok, HLP 1, HLP KOŁO
Homofonia, filologia polska, Językoznawstwo ogólne
JO - opracowanie, Filologia polska, Językoznawstwo ogólne (UMCS)
Jęzkoznawstwo ogólne, FILOLOGIA POLSKA, JĘZYKOZNAWSTWO
Zasady, filologia polska, Językoznawstwo ogólne
Językoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, Studia - Filologia polska, III rok, Językoznawstwo ogóln
Językoznawstwo ogólne, FILOLOGIA POLSKA, JĘZYKOZNAWSTWO
Językoznawstwo ogólne egzamin. Opracowane zagadnienia, FILOLOGIA POLSKA
językoznawstwo ogólne, Filologia polska, Językoznawstwo
Językoznawstwo ogolne - 50 pytań - opracowanie(2), Filologia polska I rok II st, językoznawstwo, Jęz
JO-pytania, Filologia polska I rok II st, językoznawstwo, Językoznawstwo2, Językoznawstwo ogólne
EGZAMIN + odpowiedzi, Filologia polska, Językoznawstwo ogólne
Językoznawstwo ogólne 1, Filologia polska, Językoznawstwo
Językoznawstwo ogólne - opracowanie zagadnień, Filologia Polska, Językoznawstwo

więcej podobnych podstron