4 8 powolanie inspektora, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacja powypadkowa

Pobierz dokument
4.8.powolanie.inspektora.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 26 KB

............................................., dn. ...........................

(pieczątka zakładu pracy)

Pan/Pani*)

......................................................

.......................................................

.......................................................

(stanowisko)

Powołanie

W związku z wyborem Pana/Pani na społecznego inspektora pracy/przedstawiciela pracowników zakładu do konsultacji w zakresie bhp*) powołuję Pana/Panią*) na okres*) ................................... /do czasu wygaśnięcia mandatu załogi*) na członka zespołu powypadkowego, którego zadaniem będzie ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w zakładzie oraz sporządzanie protokołów powypadkowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744, ze zm.).

Po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu wypadkowym w zakładzie proszę nawiązać kontakt z drugim członkiem zespołu powypadkowego Panem/Panią*) .................................................................................... (tel. .......................) i na podstawie niniejszego powołania niezwłocznie przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.

W przypadku pojawienia się przeszkód w niezwłocznym podjęciu działań mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, proszę mnie o tym powiadomić w trybie pilnym (tel. .............................................).

Do wiadomości:

Pan/Pani*)

............................................................. ................................................................

(członek zespołu powypadkowego) (podpis osoby reprezentującej pracodawcę)

*) niepotrzebne skreślić


Pobierz dokument
4.8.powolanie.inspektora.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4-10 zawiadomienie czlrodziny, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacj
Kiedy należy wszcząć postępowanie powypadkowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protok
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron