4 LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia

Pobierz dokument
4.leki.wplywajace.na.uklad.krzepniecia.krwi.doc
Rozmiar 40 KB

LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI.

Hemostaza - mechanizm obronny organizmu, którego zadaniem jest utrzymanie ciągłości naczyń krwionośnych i krążenia krwi.

W hemostazie biorą udział:

1) ściana i śródbłonek naczyń krwionośnych

2) płytki krwi

3) układ osoczowy czynników krzepnięcia krwi

4) układ fibrynolizy ( rozpuszczenie skrzepów )

W momencie uszkodzenia naczyń krwi ma miejsce: synteza w komórkach śródbłonka związków aktywujących płytki krwi →agregacja płytek i powstanie w miejscu uszkodzenia naczynia tzw. czopu hemostatycznego z płytek krwi→ produkcja przez płytki substancji o działaniu agregującym i obkurczającym naczynia→ skurcz naczyń→ aktywacja osoczowych czynników krzepnięcia→ wytworzenie skrzepu fibrynowego→ wzmocnienie powstałego wcześniej czopu płytkowego→ zatrzymanie krwawienia→ rozpuszczenie skrzepu

Zaburzenia hemostazy prowadzą do powikłań zakrzepowo-zatorowych lub do skaz krwotocznych, czyli zwiększonej skłonności do krwawień.

Leki stosowane w terapii chorób zakrzepowo-zatorowych.

1) hamujące krzepnięcie krwi: p / zakrzepowe, p / płytkowe

2) leki fibrynolityczne ( rozpuszczające gotowy skrzep )

LEKI P / ZAKRZEPOWE Są to leki, które hamują aktywność osoczowych czynników krzepnięcia krwi, należą tu: Heparyna, Doustne leki p / zakrzepowe.

HEPARYNA- jest związkiem pochodzenia zwierzęcego. W lecznictwie stosowane są Heparyny o budowie wielkocząsteczkowej, czyli tzw. Heparyna niefrakcjonowana oraz Heparyny drobnocząsteczkowe. Dzialanie p / zakrzepowe:

-Heparyna unieczynnia gotową TROMBINĘ, a także wpływa na jej wytwarzanie. Hamowanie wytwarzania polega głównie na hamowaniu czynnika X krzepnięcia.

-Heparyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego w organizmie jest rozkładana i wydalana przez nerki, nie przechodzi przez łożysko i do mleka może być stosowana u kobiet w ciąży

Heparyna wielkocząsteczkowa ( preparat HEPARINUM ) jest stosowana głównie w: zakrzepach żylnych, zatorze płuc, zawale mięśnia sercowego, tzw. zespole rozsianego wykrzepiania ( DIC ),operacjach z krążeniem pozaustrojowym ( hemodializa), do konserwacji krwi. W/w sytuacjach stosowana jest HEPARYNA o budowie wielkocząsteczkowej s.c i i.v. oraz miejscowo na skórę czy błony śluzowe. Jeśli chodzi o podanie i.v. zaleca się wlew ponieważ Heparyna działa krótko.

Heparyny drobnocząsteczkowe ( ENOXAPARINUM ) są stosowane przede wszystkim w: profilaktyce stanów zakrzepowo - zatorowych, po zabiegach operacyjnych (kardiochirurgia, ortopedia), ponadto w leczeniu zakrzepicy żył głębokich Heparyny drobnocząsteczkowe są stosowane wyłącznie s.c.

Najczęstsze powikłania leczenia Heparyną: krwiomocz, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia z błon śluzowych, objawy uczuleniowe, spadek liczby płytek krwi

Chcąc unieczynnić Heparynę np. w momencie przedawkowania podaje się SIARCZAN PROTAMINY

doustne leki p / zakrzepowe ( antywitaminy k ) Leki te antagonizują działanie witaminy K. W wyniku tego powstają w wątrobie nieprawidłowe czynniki krzepnięcia pozbawione aktywności biologicznej czynnik II,VII,IX,X). Ich dzialanie p / zakrzepowe nie pojawia się od razu lecz dopiero wówczas, gdy wyczerpią się powstałe przed rozpoczęciem kuracji wątrobowe czynniki krzepnięcia. Z uwagi na ten fakt jak i możliwość stosowania doustnego leki te nie wykorzystuje się w stanach ostrych lecz podaje się je przewlekle. Najczęściej są stosowane jako kontynuacja leczenia Heparyną lub podaje się je zapobiegawczo po zabiegach operacyjnych, po wszczepieniu sztucznych zastawek. Przykładem leku jest preparat o nazwie ACENOKUMAROL- tab. dawki indywidualizowane

Działania niepożądane: krwawienie, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, martwica skóry. W przypadku przedawkowania podajemy wit.K i.v. ( jej działanie uwidoczni się dopiero po kilku godzinach ). Z kolei w przypadku silnych zagrażających życiu krwawień stosuje się świeżo mrożone osocze i wit.K

leki p / płytkowe. Hamują proces agregacji płytek krwi. Może to odbywać się na drodze różnych mechanizmów. Najczęściej stosowanym lekiem jest kwas acetylosalicylowY ( Polopiryna ). Lek ten hamuje cyklooksygenazę (COX I ) w płytkach krwi. Aby tak działać musi być stosowany w małych dawkach tj. 75 - 150mg / 24h.

Leki p / płytkowe stosowane są w celu zapobiegania zakrzepom tętniczym, stosowane są: w zawale serca, w zapobieganiu zawałowi serca, w zapobieganiu zmianom zakrzepowo - zatorowym w mózgu

LEKI FIBRYNOLITYCZNE

Fibrynoliza - czyli rozpuszczenie powstającego procesie krzepnięcia skrzepu fibrynowego przez enzym plazminę.

Leki o działaniu fibrynolitycznym aktywują Plazminogen, który w wyniku tego przechodzi w plazminę, która rozpuszcza skrzep. Leki te stosuje się: w zawale serca, w zatorze płucnym, w zakrzepach żył głębokich, DIC

Skuteczność leczenia jest duża, jeśli leki zostaną zastosowane szybko, tj. do 12 h od momentu pojawienia się pierwszych objawów leczenie prowadzi się najwyżej przez 3 dni, a następnie przechodzi się na stosowanie Heparyny. Leki fibrynolityczne stosuje się w postaci wlewów i.v. Leki o działaniu fibrynolitycznym to; STREPTOKINAZA i UROKINAZA ( tPA tkankowy aktywator plazminogenny ). Streptokinaza jako działanie niepożądane daje uczulenia. Pozostałe preparaty są pochodzenia ludzkiego i nie dają uczulenia. Wszystkie jako powikłanie mogą wywołać krwawienia.

LEKI ZWIĘKSZAJĄCE KRZEPLIWOŚĆ KRWI. Leki te są stosowane w stanach krwotocznych. Skazy te mogą mieć charakter naczyniowy, płytkowy lub osoczowy. Mogą one być wrodzone lub nabyte. Leczenie skaz krwotocznych ma na celu zatrzymanie krwawienia i utrzymanie hemostazy do czasu zagojenia rany. Leczenie obejmuje wiele metod postępowania np. leczenie miejscowe, podawanie brakującego czynnika krzepnięcia, stosowanie witaminy K , czy leków hamujących fibrynolize. Leki stosowane miejscowo ( hemostatycznie ). Leki te są stosowane np. przy zranieniu tkanek, krwotoku żołądka, krwawieniu po usunięciu zęba. Należą tu takie leki jak:

-TROMBINA - przyspiesza ona przejście fibrynogenu w fibrynę, stosowana jest zewnętrznie w postaci roztworu, którym nasyca się gazik lub specjalna gąbkę fibrynową, a następnie przykłada na krwawiące miejsce. Trombina jako Gastrotrombina jest stosowana doustnie w krwawieniach żołądka.

-GĄBKI FIBRYNOWE, ŻELATYNOWE ( SPONGOSTAN ) lub OXYCELULOZOWE (OXYCEL)

-ŚRODKI O DZIAŁANIU ŚCIĄGAJĄCYM np. AłŁUNY, TANINA, HEMOSTIN (prep. złożony z aerozolu środki roślinne)

-INNE ŚRODKI: WODA UTLENIONA, środki obkurczające naczynia krwionośne; ADRENALINA

Skazy krwotoczne wywołane niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia Mogą być wrodzone ( np. hemofilia ) lub nabyte ( np. choroby wątroby ). W skazach krwotocznych wrodzonych stosowana jest krew, osocze świeżo mrożone oraz brakujący czynniki krzepnięcia. np. w hemofilii typu A stosujemy preparaty czynnika VIII, a w hemofilii B preparaty czynnika VII.

Skazy krwotoczne naczyniowe leki, które ↓ łamliwość i kruchość naczyń krwionośnych. Takimi lekami są np.: RUTYNA, WITAMINA C, ETAMSYLAT (CYCLONAMINA)

Skazy krwotoczne spowodowane nadmierną fibrynolizą W skazach krwotocznych spowodowanych niedoborem witaminy K stosujemy preparaty witaminy K, które są pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego.

Skaza krwotoczna spowodowana nadmierną fibrynolizą- stosujemy KWAS E- AMINOKAPRONOWY


Pobierz dokument
4.leki.wplywajace.na.uklad.krzepniecia.krwi.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Leki działajace na układ sercowo-naczyniowy(1), Ratownictwo Medyczne, Farmakologia
Leki wpływaj±ce na układ krzepnięcia
1 LEKI WPŁYWAJĄCE NA MECHANIZMY KRZEPNIĘCIA KRWI I HEMATOPOEZĘ
Leki wpływaj±ce na układ krzepnięcia
Leki wpływające na układ krwiotworczy i uklad krzepnięcia
Leki wpływające na układ autonomiczny
Leki wpływające na proces krzepnięcia
Leki wplywajace na uklad krwiot Nieznany
Farmakodynamika leków wpływających na uklad krzepniecia, wykład 2013
Leki wpływające na układ renina
Czy picie kawy wpływa na ryzyko zgonu, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
sprawdzian III Leki kardiologiczne i leki wplywajace na uklad wspolczulny
w6 Leki wplywajace na uklad immunologiczny IIIL
Leki wpływające na układ autonomiczny, FARMACJA, FARMACJA
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2

więcej podobnych podstron