formularz UG AW 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001

Pobierz dokument
formularz.ug.aw.9001.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 53 KB

0x08 graphic

0x01 graphic

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (UG)

Prosimy o przesłanie razem z dowodem wpłaty (przelewu) lub przekazu pocztowego

Temat szkolenia:

„Szkolenie dla kandydatów na Auditora wewnętrznego ISO 9001”

Data egzaminu:

25.02.2011

Miejsce:

SOPOT

Cena:

170 zł

Informacja o osobie zgłoszonej

Imię i Nazwisko

KATARZYNA MIOTK

Ulica:

ZĘBLEWO 8

Kod:

84-217

Miejscowość:

SZEMUD

Tel.kom.

510 305 661

e-mail:

kasiuniamiotk@wp.pl

Data urodzenia:

20.06.1989r.

Miejsce urodzenia:

GDYNIA

Województwo:

(wg obecnego stanu)

POMORSKIE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r. Nr 133 poz.833) TÜV NORD Polska Sp. z o.o. informuje, iż powyższe dane zostaną wykorzystane jedynie do wystawienia dokumentów (Certyfikatów, Zaświadczeń oraz Faktur VAT) dla uczestników szkolenia.

Warunki płatności

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać - na konto:

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Kredyt Bank PBI S.A. II O/Katowice

86 1500 1445 1214 4006 1674 0000 z dopiskiem:

    1. Imię,

    2. nazwisko,

    3. PEŁNY ADRES stałego zamieszkania

    4. Dopisek „Szkolenie dla kandydatów na Auditora wewnętrznego ISO 9001” UG

Przyjmujemy wpłaty do: 5. stycznia 2011

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwoływania szkoleń. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą jego rozpoczęcia, wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Natomiast pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny.

Oświadczenie

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

..............................................................

Data i podpis

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 212; PL 80-266 Gdańsk

Tel.kontaktowy 58-345-55-06; 603-122-381

FAX 58 340-43-48 lub mailem i.karmowska@tuv-nord.pl


Pobierz dokument
formularz.ug.aw.9001.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 53 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dotyczy Formularza Zgłoszeniowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
Audit jakości, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
PSZ4.14, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
A3' Audity, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
5 ZELAZNYCH ETAPOW AUDYTU WEWNETRZNEGO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
Zarz.493zał, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o organizacji st. niestacjonarne WZ UG, STUDIA, WZR I st 20
WYKAD VIa s UG, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansowa
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
16.05.2010 motywowanie w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, motywowanie
ZAKRES ZADAŃ HANDLOWIEC, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Podstawy Zarzadzania
NA tescie z finansow u susmarskiego dzienni na I roku mieli, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie

więcej podobnych podstron