w10, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń PKM, PKM, PKM

Pobierz dokument
w10.akademia.morska.materialy.mechaniczne.doc
Rozmiar 36 KB

Kultura

Kultura jako wyróżnik człowieka

Kultura to wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywanie innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji pozagenetycznej.

Kultura a życie społeczne

Kultura obejmuje całość życia człowieka. Nie ma takich czynności czy zachowań, których nie regulowałaby kultura.

Wpływ kultury na życie społeczne:

Proces nabywania kultury

Kultura a życie społeczne

Życie społeczne jest regulowane przez systemy symboli, które dostarczają instrukcji jak postępować, wchodzić w interakcje i organizować się.

Kultura jest systemem symboli, które dana populacja tworzy i wykorzystuje do kierowania zachowaniami

Świat symboli

Symbol to znak zawierający wspólnie ustalone znaczenie.

Systemy językowe - porozumiewanie się

Systemy technologiczne - zawierają wiedzę

Systemy wartości - formułują zasady dobra i zła

Systemy przekonań - porządkują ludzkie sądy na temat tego jak być powinno

Konflikt kultur

Wykorzystujemy kulturę do organizacji codziennego życia i to może wywoływać konflikty, gdy różnice w przekonaniach kulturowych stają się podstawą politycznych działań i organizacji.

Zjawisko etnocentryzmu - spostrzegania własnego systemu kulturowego jako lepszego od innych

Kultura jako atrybut człowieka

Kultura nie ma charakteru wartościującego.

Kulturalny - charakter wartościujący

Kulturowy - charakter neutralny

Kultura jest tworem zbiorowym a nie indywidualnym. Rozwija się w toku kontaktów między jednostkami. Pojedynczy człowiek może wnosić wkład w tworzenie kultury, ale dany element stanie się dopiero częścią kultury dopiero wtedy, kiedy zostanie przyjęty przez innych i włączony w obieg.


Pobierz dokument
w10.akademia.morska.materialy.mechaniczne.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
tabsworzen, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do ob
w7, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tabsr1, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
w5, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tab cp, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
AOL4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
podkładka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obl
tabpodkladka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
tab f, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicze
tab cv, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
tabzawleczka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
gniazda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
w2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
r4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tablamda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obli

więcej podobnych podstron